Dzieje Ochotniczej Straży Pożarnej w Niechobrzu Dolnym obfitują w wiele ciekawych wydarzeń, obejmujących okres 78 lat. Jednostka ta jest także cząstką historii polskiego pożarnictwa, liczącej ponad 600 lat. Od początku swojej działalności miejscowi strażacy ochotnicy cieszą się ogromnym uznaniem i autorytetem mieszkańców Niechobrza. Swoimi dotychczasowymi ofiarnymi czynami i społeczną działalnością na rzecz ochotniczego pożarnictwa i środowiska, strażacy z tej jednostki na trwałe wpisali się w historię Niechobrza Dolnego.

Ich społecznej służby i poświęcenia dla dobra wszystkich nie można zapomnieć. Trzeba przekazać następnym pokoleniom te chlubne strażackie tradycje, by młodzi następcy mogli kontynuować rozpoczęte dzieło ich dziadków i ojców, a tym samym tworzyć historię.

Aby jednak dalsza historia nie poszła w zapomnienie Zarząd OSP Niechobrz podjął w 1999 roku decyzję o założeniu kroniki zawierającej fakty z działalności swojej strażackiej organizacji.