Niewiele jest zapisków pochodzących z tego okresu. Wiadomo jednak, że OSP brała czynny udział w akcjach pożarniczych i innych przedsięwzięciach. Aby podnieść kwalifikacje swoich strażaków, Zarząd OSP wysyłał swoich druhów na szkolenia. Dbał również, na miarę swoich możliwości, o pozyskanie nowego sprzętu. I tak w 1956 r. została zakupiona motopompa M-400, a w 1957 r. Komenda Powiatowa Straży Pożarnych w Rzeszowie przekazała dla potrzeb OSP samochód skrzyniowy STAR 20 z tzw. "demobilu". Był to samochód dostawczy, nie przystosowany do użytku straży pożarnej. Samochód ponadto wymagał natychmiastowego remontu kapitalnego. Remontu podjął się pan Edward ŚWIECA - mechanik samochodowy z Nosówki. Po remoncie samochód ten służył do przewozu sprzętu pożarniczego i załogi na ćwiczenia, zawody, manewry, do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych i do celów gospodarczych. Pierwszym kierowcą tego samochodu był druh Edward ROMAN, a po nim kolejno: Jan KALANDYK, Franciszek LASOTKA, Stefan SIOREK i Antoni CZUDEC.

 W 1959 r. 29 maja prezes OSP Franciszek NALEPA otrzymał od Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych SREBRNY MEDAL ZASŁUGI.


Skład zarządu:

- Franciszek Nalepa - prezes do 1977r. ( w latach 1977-1992 prezes honorowy)
- Władysław Rałowski - naczelnik (1948-1951)
- Tadeusz Rzepka - naczelnik (1952-1957)
- Stanisław Rałowski - naczelnik (1958-1959)
- Wojciech Ruszel - sekretarz (1951-1966)
- Stanisław Wróbel - skarbnik (1948-1950)
- Władysław Pasternak - skarbnik (1951-1991)
- Edward Roman - członek zarządu (do 1958)


Skład Komisji Rewizyjnej:

- Jan Nieroba - (od 1947)
- Józef Pasternak - (od 1947)
- Władysław Rałowski - (1952-1959)
- Franciszek Migut - (od 1953)
- Jan Kawa - (od 1955)