Rok 1970, to okres prac na rzecz OSP. Strażacy zakonserwowali i pomalowali dach blaszany na remizie strażackiej.

W lipcu 1972 r. społeczeństwo wsi Niechobrz Dolny, wspólnie z lokalną władzą, ufundowało dwa sztandary organizacyjne dla miejscowej OSP. Jeden z nich był uniwersalny, gdyż mógł uczestniczyć zarówno w uroczystościach państwowych, jak i kościelnych (wizerunek św. Floriana był w razie potrzeby przypinany lub odpinany).

Drugi sztandar strażacki zawierający treści religijne, pozostaje w miejscowym kościele parafialnym do dnia dzisiejszego.

W 1974 r. dotychczasowe płyty betonowe ułożone na placu przed remizą pokryto masą asfaltową i gruntownie odnowiono salę widowiskową.

Rok 1976 był rokiem ożywionej działalności kulturalno-oświatowej w OSP. Przy jednostce powstaje wówczas Klub Młodego Strażaka, któremu przewodniczy druh Tadeusz Kawa. W ramach hasła: "TWORZYMY POWSZECHNY FRONT PRZECIWPOŻAROWY", OSP Niechobrz Dolny współpracuje ściśle z organizacjami społeczno-politycznymi, działającymi w tym okresie na terenie wsi. Szczególnie dobrze układa się współpraca z miejscowym Kołem Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, której przewodniczącym był Marian Kawa, jak również ze Zjednoczonym Stronnictwem ludowym z przewodniczącym druhem Franciszkiem Nalepą.


Na zdjęciu uroczystość wręczenia sztandaru dla OSP w Niechobrzu Dolnym W 1977 r. w uznaniu za osiągnięcia OSP w Niechobrzu Dolnym, a szczególnie za zajęcie I-go miejsca w IV Krajowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych jednostek OSP w Łodzi w
1976 r., ówczesna Komenda Powiatowa Straży Pożarnych w Rzeszowie przekazała dla OSP nowy samochód bojowy STAR 660 GBM 2/8 z pełnym wyposażeniem. Dotychczasowe pomieszczenie klubokawiarni zostaje więc przerobione na drugi już garaż.

Także w tym okresie przy OSP dobrze rozwijała się działalność profilaktyczno-propagandowa z zakresu ochrony przeciwpożarowej. W ramach tej działalności Zarząd OSP powołał zespoły kontrolne, których zadaniem było przeprowadzenie kontroli ppoż. w gospodarstwach wiejskich na terenie Niechobrza Dolnego i Zwięczycy, która należała do rejonu operacyjnego OSP.