Także w tym okresie przy OSP dobrze rozwijała się działalność profilaktyczno-propagandowa z zakresu ochrony przeciwpożarowej. W ramach tej działalności Zarząd OSP powołał zespoły kontrolne, których zadaniem było przeprowadzenie kontroli ppoż. w gospodarstwach wiejskich na terenie Niechobrza Dolnego i Zwięczycy, która należała do rejonu operacyjnego OSP.

Zarząd w tym okresie na bieżąco dbał o wyposażenie jednostki w sprzęt pożarniczy. Zostały zakupione nowe węże W-110, W-75, W-52, drabina nasadkowa, drabina DW-10 oraz sprzęt ochronny taki jak: ubrania typu "MORO", buty skutery itd.

W 1983 r. strażacy pracowali przy robotach budowlanych związanych z przystosowaniem garażu na nowy samochód pożarniczy STAR 244. Rozpoczęto też kapitalny remont przybudówki. Pomieszczenia te przystosowano jako zaplecze gospodarcze przy OSP (kuchnia z wyposażeniem, pomieszczenie na chłodnię i naczynia). Do zaplecza tego doprowadzono wodę bieżącą i odprowadzenie ścieków do studzienki. Na sali widowiskowej wymieniono podłogę, zakupiono nowe stoły, krzesła i ławki.

Lata 80-te były wyjątkowo aktywne pod względem działalności kulturalno-oświatowej. OSP organizowało wspólnie z mieszkańcami wsi przedstawienia teatralne i jasełka, w których udział brali druhowie: Kawa Tadeusz, Rykała Henryk, Lib Janusz i inni. Przedstawienia cieszyły się ogromną popularnością wśród mieszkańców Niechobrza i okolicznych miejscowości.

Także w tym okresie OSP prowadziła aktywną działalność profilaktyczno-propagandową z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Zespoły kontrolne złożone z druhów OSP przeprowadzały okresowe kontrole ppoż. w gospodarstwach wiejskich na terenie NIechobrza Dolnego i Zwięczycy. Organizowali również pogadanki o tematyce ppoż. wśród młodzieży szkolnej i na zebraniach wiejskich. W latach 1987-1988 strażacy czynnie włączyli się do ogólnopolskiej akcji pod hasłem "POSESJA".