W 1992 r. samochód bojowy STAR 660 GMB 2/8 został przekazany do OSP Wola Zgłobieńska. W zamian Urząd Gminy w Boguchwale zakupił dla naszej OSP typowy samochód pożarniczy marki ŻUK LGM-800.

W latach 90-tych strażacy nie tylko gasili pożary, ale brali też udział w różnego rodzaju kursach, szkoleniach, ćwiczeniach i manewrach. Niektóre z nich zostały przeprowadzone na terenie własnej bazy OSP, np. kurs szeregowych członków OSP dla strażaków z całej gminy Boguchwała.

W tych latach miejscowi strażacy wykonali bardzo dużo prac społecznych na rzecz OSP i środowiska. Najwięcej pracowali przy remoncie remizy. Z uzyskanych środków finansowych z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie (20 tys. PLN) - wewnątrz budynku wykonano:
- instalację gazową
- zakupiono piecyki gazowe do sali widowiskowej i innych pomieszczeń
- dokonano przeróbki pomieszczenia wewnątrz budynku, gdzie utworzono toalety
- wymieniono stare okna na nowe plastykowe
- założono parkiet na sali widowiskowej
- pomalowano ściany we wszystkich pomieszczeniach Domu Strażaka

Na zewnątrz budynku wykonano natomiast:
- elewację całego budynku remizy
- pomalowano dach przybudówki
- doprowadzono do budynku wodę z sieci wodociągowej
- położono nowy dywanik asfaltowy przed remizą
- dokonano remontu drzwi garażowych

Druhowie OSP brali czynny udział przy budowie parafialnego Domu Rekolekcyjnego po tym jak stary został zniszczony przez pożar, a także przy budowie bieżni na miejscowym stadionie sportowym, którą kierował druh Józef Rałowski. Wiele z tych prac nie udało by się zrealizować, gdyby nie pomoc i zrozumienie Urzędu Gminy w Boguchwale. Dzięki wójtowi gminy Janowi GAJDKOWI i Adamowi KALANDYKOWI udało się pozyskać znaczne środki finansowe na realizację tych celów.

Dzięki dobrym wynikom uzyskiwanym w sporcie pożarniczym jednostka OSP Niechobrz Dolny znana jest nie tylko w swoim środowisku, ale także w kraju u za granicą. Jednostka corocznie bierze udział w zawodach sportowo-pożarniczych różnego szczebla.

Bardzo tragicznym wydarzeniem, które miało miejsce 24 listopada 1995 r. o godzinie 23.00 był pożar Domu Rekolekcyjnego przy miejscowym kościele parafialnym. Była to wyjątkowo trudna akcja ratowniczo-gaśnicza. Pora nocna, temperatura -15 stopni Celsjusza, śnieg i oblodzone drogi. Nasze samochody gaśnicze miały spore trudności w dotarciu do palącego się budynku, który znajdował się na dość znacznym wzniesieniu. Ludzie spontanicznie nosili piasek w rękach i w czym tylko mogli, aby posypać pod koła samochodów. W wyniku pożaru spaleniu uległo piętro budynku wykonane z drewna, wyposażeniu pokojów noclegowych i dach budynku. W pomieszczeniu tym nie uległa spaleniu jedynie monstrancja z Najświętszym Sakramentem. Strażakom udało się uratować pobliski budynek plebani.

Ważnym wydarzeniem w dziejach naszej OSP było jej włączenie do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Fakt ten znacznie podniósł prestiż i autorytet jednostki. W listopadzie 1995 r. w OSP odbyło się uroczyste zebranie strażackie, w którym uczestniczył Komendant Rejonowy PSP w Rzeszowie - bryg. Roman BOLKA. W obecności strażaków, władz gminnych i wiejskich wręczył on AKT NOMINACYJNY Komendanta Głównego PSP o włączeniu naszej jednostki do KSRG.

Sukcesy odniesione w sporcie pożarniczym przez nasze OSP docenił Komendant Wojewódzki PSP w Rzeszowie - st. bryg. Andrzej STOPA przekazując jednostce 10 kompletów umundurowania ochronnego typu koszarowego. Natomiast władze gminy Boguchwała w listopadzie 1997 r. za całokształt dotychczasowej działalności OSP zorganizowały dla druhów jednostki wycieczkę autokarową do Włoch.

W 1999 r. Zarząd OSP czyni starania o pozyskanie środków finansowych z przeznaczeniem na karosaż samochodu pożarniczego STAR 244. Samochód ten przekazany zostaje do firmy MOTOTRAK w Kielcach, gdzie przeprowadzony zostaje jego remont kapitalny i karosaż.