Pod koniec 2000 roku jednostka liczyła 66 członków czynnych (w tym 10 kobiet) i dwóch członków wspierających. Przy OSP działały ponadto 3 drużyny młodzieżowe (dwie chłopięce i jedna dziewczęca).

Nowy samochód

Najważniejszym wydarzeniem tego roku było odebranie przez Zarząd OSP w lutym samochodu pożarniczego STAR 244 z karosażu. Już wkrótce, bo 19 lutego samochód ten został uroczyście poświęcony przez ks. dr dziekana Jana KOCA - proboszcza miejscowej parafii i włączony do podziału bojowego.
Kierowcą został druh Wiesław Bieniek.


ks. dr Jan Koc poświęca samochód
Samochód pożarniczy STAR 244 w całej swej okazałości