Dzień Strażaka

Tradycyjnie z okazji Dnia Strażaka w miejscowym kościele odbyła się uroczysta Msza Św. w intencji zmarłych strażaków, jak również z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo dla wszystkich żyjących. W tym roku Msza Św. odbyła się 3 maja. Strażacy przybyli do kościoła w zwartym szyku ze sztandarem. Po nabożeństwie odbyło się krótkie spotkanie w remizie strażackiej ze smakowitymi lodami...

Zjazd Gminny

W Domu Strażaka w Niechobrzu 27 maja odbył się Gminny Zjazd ZOSP w Boguchwale. Gośćmi zjazdu byli:
Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP w Rzeszowie - Antoni Jonkisz
Przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie - Mirosław Puszkarz
Wójt Gminy Boguchwała - Krzysztof Stanek
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy w Boguchwale - Józef Rzepaka

 


W trakcie dyskusji podsumowano osiągnięcia Zarządu Gminnego ZOPS na terenie gminy, jak również mówiono o brakach i niedociągnięciach w działalności poszczególnych jednostek.

Wybrano nowy Zarząd Gminnego ZOPS, w którego skład weszli następujący druhowie:
Siorek Kazimierz - Prezes - Racławówka
Kalambkiewicz Andrzej - W-ce Prezes - Zarzecze
Długosz Jan - W-ce Prezes - Zgłębień
Kawa Tadeusz - Komendant gminny - Niechobrz
Brudz Eugeniusz - Sekretarz - Boguchwała
Kuś Stanisław - Skarbnik - Mogielnica
Świder Jan - członek - Boguchwała
Rzepka Andrzej - członek - Niechobrz
Wiech Władysław - członek - Nosówka
Rzucek Kazimierz - członek - Niechobrz
Gajdek Kazimierz - członek - Lutoryż
Byłoś Waldemar - członek - Wola Zgłobieńska
Kalandyk Wojciech - członek - Boguchwała

Tego roku niestety pożegnaliśmy wysoce zasłużonego, dla OSP Niechobrz Dolny i nie tylko, druha Kazimierza Rzucka, który 29 września odszedł na wieczną wartę. W dniu 1 października odbył się jego pogrzeb, na który przybyło wiele gości. Jego śmierć jest nieodżałowaną stratą w szeregach naszej jednostki.