Kazimierz Rzucek

Urodził się w Niechobrz dnia 01 maja 1944 w rodzinie robotniczo - chłopskiej. Po ukończeniu szkoły podstawowej w Niechobrzu rozpoczął naukę w szkole zawodowej. Jako ochotnik odbył służbę wojskową w jednostce lotniczej w Zamościu. Po powrocie z wojska podjął pracę w Zakładach Porcelany Elektro-technicznej, a od 1969 r. pracował w Zakładzie Naprawy Samochodów w Boguchwale.

W 1974 r. wstąpił w szeregi OSP w Niechobrzu, gdzie dał się poznać jako bardzo aktywny i wzorowy strażak. Przez kilka lat był gospodarzem naszej jednostki. W styczniu 1991 r. na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym został wybrany do Zarządu. Objął funkcję Naczelnika, którą pełnił przez 10 lat, do chwili śmierci.

Dh Kazimierz wiele wolnego czasu poświęcał straży, dbał o sprzęt, konserwował go i naprawiał. Zabiegał także o pozyskanie sprzętu. Za jego kadencji jako Naczelnika został skarosażowany samochód pożarniczy Star 244. Przez ostatnie 4 lata swego życia był również kierowcą i konserwatorem samochodu Żuk.

Dh Kazimierz Rzucek był członkiem drużyny sportowo-pożarniczej, która odniosła wiele sukcesów w kraju i za granicą. Do największych osiągnięć należą:
1976 r. - I miejsce w zawodach CTiF w Łodzi
1977 r. - brązowy medal na Olimpiadzie CTiF we Włoszech
1989 r. - złoty medal na Olimpiadzie CTiF w Warszawie
1993 r. - srebrny medal na Olimpiadzie CTiF w Berlinie
1997 r. - IV miejsce w zawodach sportowo-pożarniczych wg regulaminu 1/85 Komendanta Głównego
2000 r. - III miejsce w Częstochowie

 Dh Rzucek był współtwórcą i trenerem Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Praca z młodzieżą również została uwieńczona sukcesem. Drużyna chłopców zdobyła bowiem mistrzostwo Polski w 1996 r. zaś w 1997 r. na Olimpiadzie CTiF w Herning (Dania) zdobyła IV miejsce.

Zmarły druh był pierwszym na głos syreny. Uczestniczył w gaszeniu pożarów w Niechobrzu, w gminie, a także poza obszarem jednostki naszej OSP.

Dh Kazimierz Rzucek za swą ofiarną pracę na rzecz OSP odznaczony został Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Brązowym, Srebrnym i trzykrotnie Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa.

W dniu 01.10.2001 r. odbył się pogrzeb naszego druha śp. Kazimierza.
Uroczystość pogrzebowa zgromadziła liczne rzesze mieszkańców Niechobrza i okolicy.
Na miejsce wiecznego spoczynku, oprócz żony, dzieci, wnuków oraz rodziny odprowadzili go kol. druhowie z miejscowej jednostki OSP, poczty sztandarowe oraz strażacy ochotnicy z terenu gminy Boguchwała.

W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyli przedstawiciele KWPSP w Rzeszowie:
  • st. bryg. Stopa Andrzej
  • mł. bryg. Sikora Zdzisław
  • kpt. beściak Waldemar
  • st. bryg. wst. spoczynku Ciba Jan
  • st. bryg. wst. spoczynku Wojcicki Kazimierz

Oraz przedstawiciele KMPSP w Rzeszowie:

  • st. kpt. Pelczar Florian - Z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Rzeszowie
  • mł. bryg. Puskarz Mirosław
  • st. kpt. Gorski Roman
  • kpt. Jakubie Bogdan
  • asp. sztab. Rałowski Stanisław