Nalepa Franciszek

Urodził się 28 lutego 1904 r. w Niechobrzu w rodzinie chłopskiej. Lata dziecięce i młodzieńcze spędził przy rodzicach, uczęszczając do szkoły powszechnej w sąsiedniej Racławówce, później w Niechobrzu. Od najmłodszych lat pomagał rodzicom w gospodarstwie rolnym. W październiku 1925 roku został wcielony do służby wojskowej, po której ukończeniu powrócił do rodzinnej wsi. Tu nadal pracował w gospodarstwie rodziców, a po zawarciu związku małżeńskiego - we własnym.

Już w wieku 20 lat czynnie włączał się do działalności społecznej na rzecz wsi. Najwięcej jednak czasu poświęcił działalności w miejscowej OSP. Tuż po odbyciu służby wojskowej zostaje wybrany komendantem tej jednostki, a w późniejszym czasie - komendantem gminnym OSP.
Aktualnie jest honorowym prezesem OSP w Niechobrzu Dolnym. Dzięki jego osobistym staraniom w sąsiednich wsiach, takich jak: Wola Zgłobieńska, Nosówka, Lutoryż, Mogielnica, i Niechobrz Górny założono sekcje OSP. Także dzięki zaangażowaniu i społecznej pracy w Niechobrzu Dolnym wybudowano Dom Strażaka.
Od 1928 r. do wybuchu II Wojny Światowej pełnił funkcje prezesa Kółka Rolniczego w Niechobrzu. Po wyzwoleniu ponownie powierzono mu pełnienie tej funkcji, którą pełnił do 1976 r.
W tym samym okresie pełnił funkcję prezesa Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, a w następnych latach był prezesem Zarządu Gminnego Hodowców i Producentów Bydła.
Od 1949 roku, nieprzerwanie, a przez 26 lat pełnił funkcję Łącznika Sądu Powiatowego w Rzeszowie. Natomiast od 1960 r. przez 10 lat był prezesem Społecznego Komitetu Odbudowy Wsi, założonego krótko po tym, jak Niechobrz nawiedził huragan w maju 1960r. Dzięki ofiarnej działalności Komitetu wszystkie zniszczenia zostały usunięte.
Druh Franciszek NALEPA, za swoją dotychczasową działalność społeczną na rzecz OSP i środowiska, został odznaczony:
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotym Krzyżem Wieńcowym oraz Srebrnym i Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa.