ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE 31.01.2004

 31 styczeń 2004, godz. 18 – na ten dzień Zarząd naszej jednostki OSP zwołał zebranie sprawozdawcze. Jak co roku odbyło się ono w dużej Sali Domu Strażaka.

W zebraniu uczestniczyło 95 osób, w tym 36 to członkowie MDP. Za stołem prezydialnym zasiedli zaproszeni goście. Byli to:

- Przewodniczący Rady Gminy Boguchwała – p. Kazimierz Sułek
- Z-ca Wójta Gminy Boguchwała – p. Adam Kalandyk
- Z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Rzeszowie – st. kpt. Jacek Kosturek
- Przedst. Podkarpackiego Kom.-Woj. PSP w Rzeszowie – st. kpt. Waldemar Wilk
- Prezes Z. Gm. ZOSP w Boguchwale – dh Kazimierz Siorek
- st. bryg. w ST. spocz. - Kazimierz Wójcicki
- mł. bryg., pracownik KMPSP w Rzeszowie – Roman Górski
- prowadzący zebranie – dh Józef Tobiasz

Tematy poruszone w dyskusji to:
- działalność bojowa jednostki OSP
- działalność prewencyjna
- uczestnictwo w zawodach pożarniczych
- sprawy gospodarcze

Zebrani goście gratulowali dziewczętom z MDP zdobycia III-go miejsca na międzynarodowych zawodach w Kapfenberg, w Austrii.

W trakcie zebrania st. bryg. w st. spocz. Kazimierz Wójcicki przekazał zakupiony przez siebie bęben na własność jednostki OSP w Niechobrzu.

WIELKANOC

 Wzorem lat ubiegłych kilkunastu druhów z naszej jednostki pełniło w okresie Świąt Wielkanocnych honorową warte przy Bożym Grobie. Brali oni czynny udział w nabożeństwach. Strażacy asystowali również księżom w kilku miejscach naszej parafii, gdzie odbywało się święcenie pokarmów. Tam otrzymywali od parafian jajka i inne święcone pokarmy. Zebraną „święconką” druhowie posilali się w przerwach między wartami. Część zebranych jajek zanoszono na plebanię.

W Wielką Niedzielę po rezurekcji ksiądz proboszcz zaprosił strażaków i inne grupy parafialne na śniadanie, podczas którego częstował „święconym” i składał życzenia.

Po powrocie z kościoła strażacy pełniący wartę udali się do Domu strażaka. Tam odbywało się tzw. „rozmundurowywanie”, które trwa często do godzin południowych.

Święto Strażaka

 W dniu 3 maja 2004 r. strażacy z Niechobrza czcili święto swojego patrona – św. Floriana.

Po zbiórce przed Domem Strażaka wyruszyli w zwartej kolumnie w stronę kościoła. Na czele orszaku idzie poczet sztandarowy, za nim zaś maszerują członkowie MDP dziewcząt i chłopców. Dalej idą dorośli strażacy. za nimi jadą wozy bojowe.

W kościele parafialnym została odprawiona uroczysta msza św. w intencji strażaków. W homilii ks. proboszcz Jan Koc podziękował strażakom za przybycie i za wszystkie dobra jakie czynią ratując ludzi, ich dobytek i inne mienie. Życzył, by często wyjeżdżali na zawody i szkolenia, a bardzo rzadko do pożaru.

Po powrocie z kościoła młodzi i starsi strażacy zasiedli wspólnie przed Domem Strażaka. Tam gasili pragnienie lodami, pepsi i piwem. POGODA BYŁA WSPANIAŁA, WIĘC I HUMORY DOPISYWAŁY!!!

MALI GOŚCIE W OSP 12.05.2004

 Jednostka OSP w Niechobrzu współpracuje ze szkołami. Co roku z okazji Dnia Strażaka oraz Dni Ochrony Przeciwpożarowej odwiedzają strażaków różne grupy dzieci i młodzieży.
Dnia 12 maja 2004 r. złożyły strażakom wizytę uczniowie kl. I i II Szkoły Podstawowej nr 1 w Niechobrzu wraz z wychowawczyniami: p. Beatą Łysiak i p. Anną Kawa. Główną atrakcją spotkania był pokaz lania wody, tak jak przy gaszeniu ognia. Po obejrzeniu garaży, samochodów strażackich i innego sprzętu p. poż. dzieci wraz z opiekunami udały się do Izby Pamięci. Tam podziwiały zgromadzone puchary, dyplomy i kronikę.
Z historią jednostki zapoznał uczniów członek Zarządu dh Józef Tobiasz. Odpowiadał on również na pytania, których była ogromna ilość. Na zakończenie uczestnicy spotkania przekazali wykonane przez siebie laurki i złożyli życzenia dla wszystkich strażaków. strażacy zaś poczęstowali ich słodyczami.

ZAWODY GMINNE MDP – NIECHOBRZ 22.05.2004

 W dniu 22 maja 2004 r. odbyły się na stadionie LKS Jedność w Niechobrzu Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze z terenu Gm. Boguchwałą. Wzięły w nich udział drużyny MDP. W zawodach wystartowało 134 drużyn, w tym 5 dziewczęcych. Zawody rozegrane zostały w konkurencjach:
- ćwiczenie bojowe
- sztafeta pożarnicza 400 m z przeszkodami

Rywalizacja w grupie dziewcząt była zacięta. Oto jej wyniki:
  I miejsce – OSP Racławówka
  II miejsce – OSP Niechobrz
  III miejsce – OSP Zgłobień
  IV miejsce – OSP Lutoryż
  V miejsce – OSP Mogielnica

W grupie chłopców kolejność była następująca :
  I miejsce – OSP Niechobrz
  II miejsce – OSP Racławówka
  III miejsce – OSP Lutoryż
  IV miejsce – OSP Wola Zgłobieńska II
  V miejsce – OSP Wola Zgłobieńska I
  VI miejsce – OSP Mogielnica
  VII miejsce – OSP Zgłobień
  VIII miejsce – OSP Nosówka

Po ogłoszeniu wyników przez komisję sędziowską nastąpiło wręczenie pucharów i dyplomów. Wręczenia dokonał Sekretarz Urzędu Gminy p. Bogdan Sierpiński wraz z Prezesem ZG ZOSP Tadeuszem Kawą.

ZAWODY POWIATOWE MDP – NIECHOBRZ 29.05.2004

 W tym roku zawody powiatowe, podobnie jak i gminne odbyły się na stadionie Klubu Sportowego w Niechobrzu. Zawiodła tylko aura. Tydzień temu była piękna pogoda, dziś natomiast chłodno i padał deszcz. Nie zepsuło to jednak gorącej atmosfery wśród zawodników i kibiców. Zawody rozpoczęły się o godz. 14. Oficjalnie otworzył je Wójt Gm. Boguchwała p. Wiesław Dronka. Powitał on zawodników i zaproszonych gości, a byli to:
- Wicestarosta pow. rzeszowskiego – p. Marek Sitarz
- Z-cy KM PSP w Rzeszowie – mł. bryg. Florian Pelczar i st. kpt. Jacek Kosturek
- Prezes ZP ZOSP w Rzeszowie – dh Jan Kucaj
- Wiceprezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Rzeszowie – dh Antoni Jonkisz
- Prezez Zarządu Gminnego ZOSP w Boguchwale – dh Kazimierz Siorek
- Kom. Gm. ZOSP w Boguchwale – dh Tadeusz Kawa
Gościem honorowym był st. bryg. w st. spocz. Władysław Pelczar.

Po części oficjalnej rozpoczęły się zawody. Komisję sędziowską powołał bryg. Andrzej Bułatek, KM PSP w Rzeszowie. Sędzią głównym był st. kpt. Dariusz Homa.

Rozegrane zostały dwie konkurencje:
- ćwiczenie bojowe
- bieg sztafetowy 400 m z przeszkodami

W zawodach wzięło udział 18 drużyn, w tym 6 dziewczęcych.
KLASYFIKACJA GENERALNA ZAWODÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZIEWCZĘTA
  I miejsce – OSP Niechobrz Dolny
  II miejsce – OSP Racławówka
  III miejsce - OSP Wólka Podleśna
  IV miejsce – OSP Głogów Młp.
  V miejsce – OSP Przewrotne
  VI miejsce – OSP Świlcza

CHŁOPCY:
  I miejsce – OSP Niechobrz Dolny
  II miejsce – Racławówka
  III miejsce – OSP Zaczernie
  IV miejsce – OSP Zabratówka
  V miejsce – OSP Wólka Podleśna
  VI miejsce – OSP Rudna Mała
  VII miejsce – OSP Chmielnik
  VIII miejsce – OSP Błędowa Tyczyńska
  IX miejsce – OSP Przewrotne
  X miejsce – OSP Biała
  XI miejsce – OSP Hermanowa
  XII miejsce – OSP Świlcza

Pod koniec zawodów pogoda zaczęła się poprawiać. Polepszyły się również humory naszych strażaków. Druhowie włożyli bowiem wiele trudu w przygotowanie festynu, który stał pod znakiem zapytania. Mimo chłodu atmosfera na imprezie była gorąca. Bawiono się do białego rana.

ZAWODY WOJEWÓDZKIE MDP – KRZESZÓW 19.06.2004

 19 czerwca 2004 r. odbyły się w Krzeszowie III Wojewódzkie Zawody Sportowo – Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.
W zawodach tych startowało 40 drużyn: 20 dziewczęcych i 20 chłopięcych. Po rozegraniu dwóch konkurencji tj. ćwiczenia bojowego i biegu sztafetowego klasyfikacja generalna przedstawia się następująco:

DZIEWCZĘTA:
  I miejsce – OSP Racławówka
  II miejsce – OSP Krzeszów
  III miejsce – OSP Niechobrz Dolny

CHŁOPCY:
  I miejsce – OSP Rakszawa
  II miejsce – OSP Racławówka
  III miejsce – OSP Krzeszów

Chłopcom z Niechobrza przypadło miejsce 20-ste, gdyż nie ukończyli biegu sztafetowego zgodnie z regulaminem, mimo że w ćwiczeniu bojowym osiągnęli najlepszy czas tj. 40,40 s.
Zawody okazały się bardzo pomyślne dla naszych kolegów z OSP Racławówka.

ZAWODY WOJEWÓDZKIE WG. REG. CTIF – STRASZĘCIN 03.07.2004

 Dnia 3 lipca 2004 r. w Straszęcinie, pow. dębicki, odbyły się Zawody Wojewódzkie wg. regulaminu CTIF.
W zawodach tych startowało 9 drużyn w trzech klasach:
  KLASA A – 5 drużyn
  KLASA B – 2 drużyny (wiekowa)
  KLASA C – 2 drużyny (kobiety)

Rozegrano 2 konkurencje:
- sztafeta 9x50 m z przeszkodami
- ćwiczenie bojowe

Najlepszymi w poszczególnych klasach okazały się drużyny z:
KLASA A
  I miejsce – OSP Niechobrz, pow. Rzeszów
  II miejsce – OSP Brzyska, pow. Jasło
  III miejsce – OSP Markowa, pow. Łańcut

KLASA B
  I miejsce – OSP Niechobrz, pow. Rzeszów
  II miejsce – OSP Sarzyna, pow. Leżajsk

KLASA C
  I miejsce – OSP Sarzyna, pow. Leżajsk
  II miejsce – OSP Ujkowice, pow. Przemyśl

W klasie B startowali:
  1. Józef Rałowski d-ca drużyny
  2. Stanisław Szczepek
  3. Józef Tobiasz
  4. Paweł Piwowar
  5. Henryk Rykała
  6. Adam Kuśnierz
  7. Stanisław Lib
  8. Jan Śliż
  9. Wiesław Lasota
  10. Jacek Kalandyk

W klasie A startowali:
  1. Marek Chmiel
  2. Jacek Pelczar
  3. Arkadiusz Świetlik
  4. Sebastian Janowski
  5. Grzegorz Rzuciło
  6. Sebastian Dziedzic
  7. Grzegorz Dryja
  8. Łukasz Kawa
  9. Wojciech Pelczar

Drużyny, które zajęły pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach awansowały do udziału w zawodach krajowych. Odbędą się one w Parczewie – woj. lubelskie.

POWÓDŹ

 Pod koniec lipca 2004 r. (29-31.07) po kilku dniach intensywnych opadów deszczu wezbrały rzeki i strumyki, i wystąpiły z brzegów. Powódź objęła swoim zasięgiem kilka województw, m. in. woj. podkarpackie nie szczędząc też gminy Boguchwała.

W Niechobrzu, w dniu 29 lipca o godz. 5:30 rano zawyły syreny. Zostały zalane domy i budynki gospodarcze w okolicach Domu Strażaka aż do mostu do p. Kalandyka. Podtopione również zostały domy w innych częściach wsi. Rolnicy z pomocą strażaków wyprowadzali krowy, świnie i inne zwierzęta z zatopionych budynków.

W czasie powodzi podtopiony został również Bank Spółdzielczy. Poziom wody na posesji sięgał drzwi od piwnic. Woda cofała się również przez kanalizację burzową. Podmyte przez wodę drzewa stwarzały zagrożenie dla otoczenia, trzeba było je wyciąć.

W dniach 30-31 lipca i 2 sierpnia strażacy naszej jednostki przystąpili do likwidacji skutków powodzi. Praca polegała głównie na wypompowywaniu wody z piwnic i studni. Na terenie Niechobrza wypompowano wodę z piwnic kilkunastu budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz kilkudziesięciu studni.

Na prośbę wójta gm. Boguchwała p. Wiesława Dronki druhowie z naszej jednostki wyjeżdżali do Boguchwały, Zgłobnia i Zwięczycy by pomagać tam w likwidacji skutków powodzi. W czasie tej klęski żywiołowej doszło do tragedii. Mieszkaniec Zgłobnia p. Marian Wojciechowski w niewyjaśnionych okolicznościach wpadł do rzeki w Zgłobniu. Jego ciało zostało znalezione po kilku dniach w rzece na pograniczu Niechobrza i Racławówki, w oklicy kładki łączącej Niechobrz z Zabierzowem.

W akcji powodziowej, która trwała 4 dni brali udział następujący druhowie:
  Grzegorz Hardyl
  Wiesław Bieniek
  Łukasz Kawa
  Stanisław Lib
  Józef Rałowski
  Adam Kuśnierz
  Jacek Kalandyk
  Waldemar Ziemiński
  Józef Tobiasz
  Tadeusz Kawa
  Czesław Migut
  Marek Chmiel
  Jerzy Jarosz
  Grzegorz Rzucidło
  Marian Żuczek
  Tomasz Żuczek
  Wojciech Śliż
  Piotr Kalandyk
  Franciszek Zduń
  Janusz Witek
  Grzegorz Dryja

OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY MDP – RYMANÓW 3-5.09.2004

 W dniach 3-5 września 2004 r. odbyły się w Rymanowie Ogólnopolskie Zawody Sportowo-Pożarnicze MDP wg reg. CTIF. Konkurencje rozgrywano w sobotę (4 wrzesnia). Wśród zaproszonych gości na trybunach były delegacje strażaków z Węgier i Słowacji. W zawodach startowało 36 drużyn: 19 chłopięcych i 17 dziewczęcych.

KLASYFIKACJA W GRUPIE DZIEWCZĄT (pierwsza piątka):
 1. MDP z OSP Skotniki – woj. świętokrzyskie
 2. MDP z OSP Niechobrz – woj. podkarpackie
  Skład: Renata Siorek, Ewelina Nalepa, Renata Pieniążek, Małgorzata Młynarczyk, Małgorzata Słaby, Halina Borek, Katarzyna Lib, Edyta Pieniążek, Anna Rewera, Edyta Lib
 3. MDP z OSP Barchlin – woj. wielkopolskie
 4. MDP z OSP Rozprza – woj. łódzkie
 5. MDP z OSP Raszowa – woj. opolskie

KLASYFIKACJA W GRUPIE CHŁOPCÓW (pierwsza piątka):
 1. MDP z OSP Kawęczyn – woj. wielkopolskie
 2. MDP z OSP Rozprza – woj. łódzkie
 3. MDP z OSP Niechobrz – woj. podkarpackie
  Skład: Michał Chmiel, Mariusz Świetlik, Marek Krypel, Tomasz Murias, Michał Chmiel, Grzegorz Chmiel, Dariusz Wnęk, Karol Żarów, Andrzej Zając, Dominik Świeca
 4. MDP z OSP Kleszczek – woj. podlaskie
 5. MDP z OSP Trzebnice – woj. dolnośląskie

W niedzielę 5 września odbyła się uroczystość wręczenia nagród i zakończenia zawodów, na którą przybył prezes ZG ZOSP RP Waldemar Pawlak. Na uroczystości obecni byli również posłowie: Władysław Stępień i Tadeusz Kaleniecki oraz marszałek województwa Leszek Deptuła.

ODSZEDŁ NA WIECZNA WARTĘ – JAN NIERODA

 6 września 2004 r., w wieku 90 lat odszedł z naszych szeregów Jan Nieroda.
W latach swej młodości był aktywnym członkiem naszej jednostki. Od 1947 roku do 1960 był członkiem Komisji Rewizyjnej. Jako fachowiec w branży budowlanej brał czynny udział w pracach przy budowie i rozbudowie Domu Strażaka w Niechobrzu. Za pracę społeczną na rzecz OSP został odznaczony m. In. Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa.
8 września spoczął na miejscowym cmentarzu żegnany przez licznie zgromadzonych mieszkańców, przyjaciół i strażaków.

OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY – PARCZEW 18-19.09.2004

 Zawody Sportowo – Pożarnicze zorganizowane przez Międzynarodowy Komitet Techniczny do Spraw Zapobiegania Pożarom (CTIF) do 1969 roku przeprowadzane były co 3 lata. Później zaś jako olimpiady w odstępach czteroletnich. Najbliższa olimpiada odbędzie się w 2005 r. w miejscowości Varażdin w Chorwacji. O udział w w/w olimpiadzie walczyły w dniach 18-19 września 2004 r. w Parczewie drużyny uczestniczące w Ogólnopolskich Zawodach Sportowo – Pożarniczych CTIF.

Do sportowej rywalizacji przystąpiły 63 drużyny. Konkurowali oni ze sobą w ćwiczeniach bojowych i sztafecie pożarniczej. Zawody rozgrywano w 3 grupach:
Ochotnicze Straże Pożarne
   - KLASA A – 26 drużyn
   - KLASA B – 14 drużyn
Kobiece Drużyny Pożarnicze
   - KLASA C – 18 drużyn
Państwowa Straż Pożarna
   - KLASA A – 5 drużyn

Województwo podkarpackie reprezentowały 3 drużyny, dwie z OSP Niechobrz – klasa A i B oraz drużyna kobieca z OSP Sarzyna – klasa C.
Gośćmi zawodów były delegacje Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Słowacji i Węgierskiego Związku Straży Pożarnych.
Po zakończeniu dwudniowych zmagań komisja sędziowska pod przewodnictwem mł. bryg. Mariusza Rogi ogłosiła wyniki. Miejsca na podium przypadły: W GRUPIE STRAŻY OCHOTNICZYCH:
KLASA A
   1. OSP Kowalew – woj. wielkopolskie
   2. OSP Lądek – woj. wielkopolskie
   3. OSP Parczew – woj. lubelskie
KLASA B
   1. OSP Lądek – woj. wielkopolskie
   2. OSP Pszów – woj. śląskie
   3. OSP Niechobrz – woj. podkarpackie

W GRUPIE DRUŻYN KOBIECYCH:
KLASA C
   1. OSP Bucz – woj. wielkopolskie
   2. OSP Lądek – woj. wielkopolskie
   3. OSP Hanna – woj. lubelskie

W GRUPIE DRUŻYN PSP:
  1. Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie – woj. małopolskie
  2. KM PSP Siedlce – woj. mazowieckie
  3. JRG Strzelce Opolskie – woj. opolskie

W/w drużyny będą reprezentowały Polskę na olimpiadzie w Chorwacji, ponadto zdobywcy IV miejsca w klasie A – OSP Niechobrz, woj. podkarpackie i V miejsca OSP Jordanów – woj. małopolskie pojadą również do Chorwacji. Z klasy A jedzie na olimpiadę 5 drużyn.
Wśród sędziów oceniających poszczególne drużyny był asp. sztab. Stanisław Rałowski, pracownik KM PSP w Rzeszowie a zarazem członek naszej jednostki. Należy dodać, że druh Rałowski ma uprawnienia do sędziowania zawodów międzynarodowych co niejednokrotnie czynił.
Zawody w Parczewie były przygotowano wzorowo pod każdym względem. Również pogoda sprzyjała zawodnikom. Po zakończeniu startów na scenie obok stadionu pojawiły się zespoły rozrywkowe. Był wśród nich kabaret Leszka Benke pokazujący w krzywym zwierciadle strażaków z Kopydłowa.

ZAWODY POWIATOWE – HUCISKO 9.10.2004

 9 października 2004 r. w miejscowości Hucisko odbyły się III Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze jednostek OSP wg regulaminu polskiego (na mokro).
W zawodach startowało 27 drużyn, w tym 9 kobiecych. Rozegrano dwie konkurencje: bieg sztafetowy i ćwiczenie bojowe, które polegało na zbudowaniu linii gaśniczej i podaniu wody. Jedna rota miała za zadanie obrócić tarczę, druga zaś przewrócić pachołki. Warunki do ćwiczeń były bardzo trudne, gdyż padało od kilku dni, również podczas zawodów.

Po zakończeniu konkurencji ogłoszono wyniki zawodów.
GRUPA KOBIET:
   I miejsce – OSP Łąka
   II miejsce – OSP Pogwizdów Stary
   III miejsce – OSP Niechobrz

GRUPA MĘŻCZYZN:
   I miejsce – OSP Pogwizdów Stary
   II miejsce – OSP Wólka Podleśna
   III miejsce – OSP Hucisko
   IV miejsce – OSP Racławówka
   V miejsce – OSP Niechobrz

Po ogłoszeniu wyników nastąpiło wręczenie pucharów i dyplomów.
DRUŻYNA KOBIET: Iwona Gubernat, Maria Ziemińska, Mariola Chromik, Justyna Fałat, Kamila Rzucidło, Ewelina Antas, Marta Gubernat, Anna Pacześniak, Natalia Wróbel.

DRUŻYNA MĘŻCZYZN: Grzegorz Dryja, Łukasz Kawa, Marek Chmiel, Sebastian Janowski, Jacek Pelczar, Arkadiusz Świetlik, Grzegorz Rzucidło, Wojciech Pelczar, Sebastina Dziedzic.

PALI SIĘ, PALI SIĘ… !

 Na terenie Niechobrza w 2004 roku miały miejsce dwa pożary. 17 stycznia w godzinach wieczornych zapalił się drewniany dom. Pożar powstał na strychu gdzie składowano siano i wiele innych przedmiotów. Akcja gaśnicza była bardzo utrudniona ze względu na duży mróz.
Drugi pożar w Niechobrzu to palący się samochód dostawczy. Szybka akcja naszych strażakó4. zapobiegła zapaleniu się budynku mieszkalnego – samochód stał pod zadaszeniem tuż przy ścianie domu.
Dwukrotnie strażacy wyjeżdżali do pożaru poza teren Niechobrza – jeden raz do palącej się trawy we wsi Racławówka i drugi raz do płonącego ścierniska w Woli Zgłobieńskiej.