ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE – 15.01.2005

 15 stycznia 2005 r. o godz. 17 odbyło się Zebranie Sprawozdawcze. Rozpoczął je Prezes Zarządu dh Tadeusz Kawa. Powitał zaproszonych gości oraz obecnych na Sali druhów i druhny.
Na zebraniu obecnych było 88 członków OSP, w tym 32 osoby to członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.
W imieniu Zarządu sprawozdanie z rocznej działalności przedstawił prezes dh Tadeusz Kawa. Zaś sprawozdanie z działalności bojowej zrelacjonował dh Stanisław Lib – Naczelnik OSP. W imieniu Komisji Rewizyjnej sprawozdanie z działalności przedstawił jej przewodniczący dh Józef Rałowski.
Po sprawozdaniach rozpoczęła się dyskusja. Poruszone zostały m. in. takie tematy jak: wymiana pokrycia dachu na Domu Strażaka, zakup odzieży ochronnej (buty, rękawice), przygotowanie drużyn do startu w Olimpiadzie w Chorwacji. W dyskusji wzięli również udział zaproszeni goście. Przekazali gratulacje i życzenia oraz zadeklarowali swoją pomoc i wsparcie w działalności naszej jednostki.
Na wniosek przewodniczącego Komisji Rewizyjnej dh Józefa Rałowskiego zebrani udzielili absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy. Zebranie zakończył dh Tadeusz Kawa. Podziękował wszystkim za przybycie, za pracę na rzecz naszej jednostki oraz zaprosił dorosłych uczestników zebrania na poczęstunek.

TURNIEJ PIŁKARSKI O PUCHAR PREZESA OSP – 22.01.2005

 22 stycznia 2005 r. na hali sportowej Zespołu Szkół w Niechobrzu odbył się II Turniej Piłkarski o Puchar PREZESA osp W Niechobrzu. W zawodach brało udział 8 drużyn – 6 drużyn z OSP, 1 z Komendy Miejskiej PSP w Rzeszowie oraz 1 z firmy Bać – Pol.

KLASYFIKACJA:
  I miejsce – OSP Niechobrz
  II miejsce – OSP Boguchwała
  III miejsce – OSP Wola Zgłobieńska
  IV miejsce – OSP Racławówka
  V miejsce – Bać – Pol i PSP Rzeszów
  VI miejsce – OSP Lutoryż i OSP Nosówka

Skład drużyny OSP Niechobrz: Wojciech Pelczar, Tomasz Ziemiński, Jacek Pelczar, Henryk Rykała, Łukasz Kurc, Waldemar Pieniążek, Marek Chmiel, Łukasz Kalandyk.

TURNIEJ PIŁKARSKI O PUCHAR PREZESA FIRMY BAĆ – POL – 26.02.2005

 26 lutego 2005 r. w hali sportowej Zespołu Szkół w Niechobrzu odbył się III Turniej o Puchar Prezesa firmy Bać – Pol. Do udziału w turnieju organizator zaprosił również drużynę OSP z Niechobrza. W turnieju brały udział reprezentujące firmy, z którymi współpracuje firma Bać – Pol.

Drużyna z OSP Niechobrz zajęła w tej doborowej stawce III miejsce. Skład drużyny: Łukasz Kalandyk, Jacek Pelczar, Wojciech Pelczar, Henryk Rykała, Łukasz Kurc, Tomasz Ziemiński, Waldemar Pieniążek, Marek Chmiel.

UROCZYSTOŚCI ŚW. FLORIANA – 03.05.2005

 Dzień 3 maja to rocznica uchwalenia Konstytucji Majowej. Jest to także wigilia święta patrona straży pożarnej – św. Floriana. Strażacy z Niechobrza tradycyjnie włożyli w tym dniu mundury galowe i przybyli na plac przed Domem Strażaka. Po uformowaniu szyku nastąpił wymarsz na mszę do kościoła parafialnego.
Po mszy św. strażacy powrócili na plac przed remizą, gdzie gaszono tym razem nie pożar lecz pragnienie, bo pogoda była upalna.

GMINNE ŚWIĘTO STRAŻACKIE W BOGUCHWALE – 15.05.2005

 W niedzielę 15 maja 2005 roku odbyło się w Boguchwale Gminne Święto Strażackie. W imprezie uczestniczyły delegacje wszystkich jednostek z terenu gminy Boguchwała.
Podczas uroczystości poświęcono trzy samochody z OSP Boguchwała, OSP Mogielnica i OSP Wola Zgłobieńska. Na prośbę Naczelnika Gminy dh T. Kawy uroczystego poświęcenia dokonał ks. kpt. J. Krynicki w asyście ks. S. Rydzika.
Święto strażackie to okazja aby docenić i uhonorować pracę strażaków oraz ludzi z nimi współpracujących. Wśród odznaczonych byli również druhowie z naszej jednostki.
Medale „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymali:
Złoty:
  dh Zdzisław Jajo
  dh Jan Kwasek
Brązowy:
  dh Sebastian Janowski
Odznakę „Wzorowy strażak” otrzymał dh Sebastian Dziedzic.

BOŻE CIAŁO – 26.05.2005

 Jednym z największych świąt kościelnych jest święto Bożego Ciała. Tradycyjnie w tym dniu wierni z naszej parafii udają się w uroczystej procesji do czterech ołtarzy przygotowanych przez mieszkańców naszej wioski.
W tym roku procesja udała się w kierunku Domu Strażaka. Tam też został przygotowany czwarty ołtarz. Główna jego myśl to hasło: „Eucharystia sercem Kościoła” jako, że rok 2005 to rok Eucharystii. Przy tym ołtarzu nastąpiło uroczyste błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem i zakończenie procesji.
W przygotowaniu ołtarza brali udział: Adam Kuśnierz, Bogumiła Tobiasz, Ewa Rewera, Anna Wróbel Eugeniusz Stopyra, Adam Świetlik, Józef Tobiasz, Maria Bieniek, Małgorzata Rzepka, Tadeusz Kawa, Wiesław Bieniek, Jerzy Nazimek, Jacek Kalandyk, Mariusz Gajdek.

OLIMPIADA VARAŻDIN (CHORWACJA) – 17-24.07.2005

 W miejscowości Varażdin w Chorwacji w dniach 17 – 24 lipca odbyły się XIII Międzynarodowe Zawody Pożarnicze CTIF i XV Międzynarodowe Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. W zawodach CTIF uczestniczyło ponad 3 tys. strażaków z 30-stu krajów europejskich oraz gościnnie reprezentacja z Korei Pd.
Polska delegacja liczyła 200 osób, w tym 160 zawodników. Pozostali to kierownictwo, opiekunowie oraz sędziowie. Wśród nich członek naszej jednostki, a zarazem pracownik Komendy Miejskiej PSP w Rzeszowie asp. sztab. Stanisław Rałowski.
Polskie pożarnictwo reprezentowane było przez 4 drużyny PSP, 2 MDP, 2 KDP i 8 drużyn męskich OSP.
Naszą jednostkę reprezentowały 2 drużyny: jedna w grupie A i jedna w grupie B (z zaliczeniem punktów za wiek).

GRUPA A:
  Marek Chmiel – dowódca
  Grzegorz Dryja
  Grzegorz Rzucidło
  Sebastian Janowski
  Sebastian Dziedzic
  Łukasz Kawa
  Arkadiusz Świetlik
  Kamil Pociask
  Wojciech Pelczar
  Jacek Pelczar

GRUPA B:
  Józef Rałowski – dowódca
  Jan Śliż
  Stanisław Szczepek
  Józef Tobiasz
  Paweł Piwowar
  Henryk Rykała
  Adam Kuśnierz
  Mariusz Gajdek
  Jacek Kalandyk
  Wiesław Lasota

W dniach 22 – 23 lipca rozgrywano konkurencje pożarnicze w zawodach tradycyjnych (ćwiczenie bojowe na sucho i bieg z przeszkodami). W zawodach CTIF (inaczej niż na innych zawodach) przyznawanych jest po kilkanaście medali złotych, srebrnych i brązowych. Ich liczba zależy od liczby startujących drużyn. Obie drużyny z naszej jednostki zdobyły srebrne medale.
Zawody główne poprzedzone były treningami, które odbyły się na stadionie Sloboda oraz na stadionie miejskim. Podczas treningów sędziowie wychwytywali błędy regulaminowe i udzielali wskazówek jak ich uniknąć w czasie zawodów.
23 lipca nastąpiło oficjalne zakończenie zawodów, wręczenie medali i wygaszenie znicza olimpijskiego. W tym dniu (sobota) na placu przed szkołą, w której mieszkała reprezentacja Polski kapelan ks. kpt. Andrzej Biernat z Parczewa odprawił mszę świętą.
W niedzielę rano (24 lipca) reprezentacja Polski wsiadła w autokary i wyruszyła w drogę powrotną do kraju żegnając gościnną Chorwację.

ŚLUB MARZENY I MARKA – 10.09.2005

 10 września w związek małżeński wstąpili dh Marek Chmiel i pani Marzena Siewierska. Ślub odbył się w kościele Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Niechobrzu.
Dh Marek Chmiel jest członkiem naszej jednostki, zastępcą Naczelnika do spraw młodzieży. Pod jego czujnym okiem wiele drużyn młodzieżowych zdobywało czołowe miejsca w różnego rodzaju zawodach strażackich.

ZAWODY GMINNE W NIECHOBRZU – 25.09.2005

 25 września na stadionie Klubu sportowego „Jedność” w Niechobrzu odbyły się Gminne Zawody sportowo – pożarnicze gminy Boguchwała.
W zawodach wzięło udział 18 drużyn, w tym:
6 drużyn grupy A
2 drużyny grupy B
10 drużyn grupy CTIF

Klasyfikacja generalna przedstawia się następująco:
DZIEWCZĘTA:
  I miejsce – OSP Racławówka
  II miejsce – OSP Niechobrz
  III miejsce – OSP Boguchwała
  IV miejsce – OSP Lutoryż
  V miejsce – OSP Zgłobień

Skład drużyny OSP Niechobrz: Renata Pieniążek – dowódca, Renata Siorek, Małgorzata Słaby, Ewelina Nalepa, Edyta Lib, Edyta Pieniążek, Anna Rewera, Halina Borek, Małgorzata Młynarczyk, Katarzyna Lib.

CHŁOPCY:
  I miejsce – OSP Niechobrz
  II miejsce – OSP Racławówka
  III miejsce – OSP Zgłobień
  IV miejsce – OSP Lutoryż
  V miejsce – OSP Boguchwała

Skład drużyny OSP Niechobrz: Mariusz Lelek – dowódca, Dominik Świeca, Marek Krypel, Dariusz Wnęk, Andrzej Zając, Mateusz Szeliga, Grzegorz Chmiel, Mariusz Świetlik, Michał Chmiel – s. Kazimierza, Michał Chmiel – s. Ryszarda.

GRUPA C – KOBIETY:
W grupie C (kobiety) startowało dwie drużyny, a kolejność przedstawia się następująco:
  I miejsce – OSP Racławówka
  II miejsce – OSP Lutoryż

GRUPA A - MĘŻCZYŹNI:
Zawody rozegrane zostały w konkurencjach:
- ćwiczenie bojowe
- sztafeta pożarnicza 7x50 m z przeszkodami

Klasyfikacja generalna:
  I miejsce – OSP Niechobrz
  II miejsce – OSP Racławówka
  III miejsce – OSP Lutoryż
  IV miejsce – OSP Boguchwała
  V miejsce – OSP Zgłobień
  VI miejsce – OSP Zarzecze

Skład drużyny OSP Niechobrz: Marek Chmiel – dowódca, Sebastian Dziedzic, Arkadiusz Świetlik, Łukasz Kawa, Sebastian Janowski, Henryk Rykała, Jacek Pelczar, Grzegorz Hardyl.

SPOTKANIE Z ZAWODNIKAMI STARTUJĄCYMI W OLIMPIADZIE – 29.10.2005

 W świetlicy Domu Strażaka, 29 października odbyło się uroczyste spotkanie zawodników startujących w Olimpiadzie w Chorwacji z władzami Gminy Boguchwała, kierownictwem KM PSP w Rzeszowie oraz Zarządem naszej jednostki. W spotkaniu uczestniczyli:
  Przew. Rady Gm. Boguchwała – p. Kazimierz Sułek
  Wójt Gm. Boguchwałą – p. Wiesław Dronka
  Sekretarz Urz. Gminy – p. Bogdan Sierpiński
  st. bryg. w st. spocz. – dh Władysław Pelczar
  Komendant Miejski PSP w Rzeszowie – bryg. Jan Ziobro
  Z-ca Kom. Miej. PSP – mł. bryg. Florian Pelczar
  Pracownik KM PSP w Rzeszowie – mł. bryg. Roman Górski
  Prezes Zarządu Gminy ZOSP w Boguchwale – dh Kazimierz Siorek
  Sołtys wsi Niechobrz – p. Jan Rewera
  Zarząd jednostki OSP Niechobrz
W trakcie spotkania, które miało bardzo kameralny charakter głos zabierali i toasty wznosili zaproszeni goście, jak również nasi druhowie. Dyskusja dotyczyła całokształtu działalności jednostki, jej problemów i osiągnięć. Nie obyło się również bez gratulacji za przygotowanie drużyn do udziału w zawodach, a szczególnie za srebrne medale zdobyte w Chorwacji.

ZAKOŃCZENIE ROKU

 Druhowie naszej jednostki w 2005 roku osiem razy wyjeżdżali do gaszenia pożarów.
Na terenie Niechobrza powstał 1 pożar – paliły się ścierniska i sucha trawa (ugory). Pozostałe wyjazdy, to wyjazdy do sąsiednich miejscowości m. in. Lutoryża, Racławówki, Zgłobnia i Mogielnic.
Do miejscowych zagrożeń wyjeżdżano 32 razy. Większość tych wyjazdów to pompowanie wody ze studni, piwnic i domów po miejscowych podtopieniach i obfitych opadach.