ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE 03.02.2007

 Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Niechobrzu odbyło się dnia 3 lutego 2007 r.
Na zebraniu obecni byli goście:
  - Komendant Miejski PSP w Rzeszowie – mł. bryg. Waldemar Wilk
  - Naczelnik Komendy Miejskiej PSP w Rzeszowie – mł. bryg. Roman Górski
  - Przewodniczący Rady Gminy Boguchwała – Bogdan Dziedzic
  - Wójt Gminy Boguchwała – Wiesław Dronka
  - Prezes Banku Spółdzielczego w Niechobrzu – Barbara Pasierb
  - Dyrektor GOK w Boguchwale – Wojciech Kalandyk
  - Pracownik Urzędu Gminy – Eugeniusz Bruc
  - Radny – Zbigniew Chmiel
  - Radny – Zbigniew Kurc

Walne Zebranie przyjęło sprawozdanie z działalności za rok 2006 oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i udzieliło Zarządowi absolutorium. Przyjęto plan działalności na rok 2007. Zapisano w nim m.in. pozyskanie nowych członków, zakup nowych hełmów ochronnych, pompy szlamowej, remont kuchni w budynku remizy.

POŚWIĘCENIE I PRZEKAZANIE NOWEGO SAMOCHODU FORD – TRANSIT 03.02.2007

 Uroczysta ceremonia poświęcenia i przekazania pojazdu odbyła się po zebraniu sprawozdawczym z udziałem licznych gości i delegacji strażaków jednostek OSP z terenu całej gminy Boguchwała.
Poświęcenia nowego samochodu dokonał ks. proboszcz Jan Koc w asyście ks. Marcina Jaracza i ks. Marcina Mazura.
Przekazania pojazdu dokonał Wójt Gminy Boguchwała – Wiesław Dronka w asyście Komendanta Miejskiego PSP Waldemara Wilka i Wiceprezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Rzeszowie Stanisława Rałowskiego.

               

GENERALNY REMONT

 W marcu dokonano remontu kapitalnego kuchni w Domu Strażaka. Duża część prac wykonana została w czynie społecznym.
Były to:
  - demontaż urządzeń gazowych i elektrycznych               
  - skuwanie posadzki i tynków
  - pogłębianie pomieszczenia
  - wszelkiego rodzaju malowania
  - układanie kasetonów
  - wykonanie i montowanie okapów kuchennych
  - wykonanie instalacji elektrycznej


W/w prace zostały wykonane przez następujących druhów:
Kuśnierz Adam, Nazimek Jerzy, Bieniek Wiesław, Lib Stanisław, Tobiasz Józef, Hardyl Grzegorz, Kuśnierz Stanisław, Rzuciło Łukasz, Gajdek Mariusz, Zduń Franciszek, Hudzicki Konrad, Świetlik Arkadiusz, Hudzicki Ludwik, Świetlik Adam.


ŚCINKA DRZEW 01.03.2007

 Okres wiosenny sprawia, że mieszkańcy wsi przystępują do generalnych porządków. Tak też było w naszej jednostce. Prace porządkowe rozpoczęto od wycinki starych drzew rosnących przed frontem remizy strażackiej.
Brali w nich udział następujący druhowie: Bieniek Wiesław, Kuśnierz Adam, Gajdek Mariusz, Gajdek Zbigniew, Kamyk Piotr, Ziobro Kazimierz.
W miejscu ściętych drzew zasadzono młode drzewka.


       


WIELKANOC 2007

 Tradycja naszej jednostki OSP stało się przedświąteczne sprzątanie terenu wokół kościoła. W tym roku akcja trwała dwa dni. W pierwszym dniu nasi druhowie zamiatali plac przykościelny, w drugim zaś zmywali wodą wyznaczony teren. W sprzątaniu brali udział zarówno młodsi jak i starsi strażacy.
W całej prawie Polsce, a zwłaszcza na Podkarpaciu, od wielkopiątkowego wieczoru aż do rezurekcji, przy urządzonym w świątyni Bożym Grobie stoi zbrojna warta. U nas są to członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w odświętnych mundurach. Stoją na baczność po dwóch, a co pewien czas następuje uroczysta zmiana warty: kolejnych strażników przyprowadza dowódca, odbywa się mniej lub bardziej skomplikowany popis musztry, prezentowanie broni itp. Strażnicy ci podczas procesji rezurekcyjnej otaczają kapłana niosącego Najświętszy Sakrament.

     

W tym roku na warcie stali druhowie:

Bijoś Grzegorz                      Chmiel Paweł
Czudec Przemysław              Gajdek Mariusz
Grzebyk Dominik                   Kochanowicz Jacek
Krypel Marek                         Kuśnierz Stanisław
Pociask Kamil                        Pelczar Jacek
Rewera Dominik                    Rzuciło Grzegorz
Świetlik Arkadiusz                 Świetlik Mariusz
Wnęk Marian                         Zając Andrzej
Rzepka Łukasz                      Rzuciło Łukasz
Trznadel Zbigniew                 Wróbel Jacek
Wróbel Łukasz                       Ziobro Rafał
Żarów Karol                           Kurc Łukasz
Lib Marcin                               Murias Tomasz
Hudzicki Konrad                     Dziedzic Sebastian
Chmiel Michał


Pośród tradycji wielkanocnych ważnym obrządkiem dla polskich rodzin jest święcenie pokarmów w Wielką Sobotę. I jak każe tradycja także w naszym Domu Strażaka takie święcenie się odbywa. Jest to jedno z kilku miejsc wyznaczone w naszej parafii, gdzie okoliczni mieszkańcy gromadzą się na ten obrządek.POKAZY DLA DZIECI 01.06.2007

 Z okazji Dnia Strażaka Zarząd naszej jednostki zaprosił do remizy dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Niechobrzu, aby poznały prace strażaków oraz sprzęt jakim dysponują gdy wyjeżdżają do działań ratowniczych. Najpierw dzieci miały spotkanie na świetlicy, gdzie dh Józef Tobiasz opowiedział ogólny zarys naszej jednostki oraz przedstawił najważniejsze osiągnięcia. Tam dzieci podziwiały zgromadzone puchary, dyplomy i kronikę. Kolejnym punktem wizyty było zwiedzanie garaży. Następnie był pokaz sprzętu z użyciem działka.
Na zakończenie uczestnicy spotkania przekazali wykonane przez siebie laurki i złożyli życzenia wszystkim strażakom. Strażacy zaś poczęstowali ich słodyczami.
Największą jednak atrakcją dla dzieci była przejażdżka wozem strażackim z użyciem sygnału alarmowego. Dzieci zostały przywiezione do jednostki jak również odwiezione do szkoły.

POWIATOWY DZIEŃ JEDNOŚCI Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI 10.06.2007

 10 czerwca 2007 r. (niedziela) w naszej miejscowości obchodzono Powiatowy Dzień Jedności z Osobami Niepełnosprawnymi. Uroczystość ta zgromadziła ok. 500 osób niepełnosprawnych, władze samorządowe powiatowe i gminne wraz z biskupem rzeszowskim Edwardem Białogłoskim.
W to ważne spotkanie włączyli się również druhowie z naszej jednostki. Ich praca polegała na kierowaniu pojazdów na wyznaczone parkingi oraz pomoc przy wsiadaniu i wysiadaniu osobom niepełnosprawnym z autokarów. Koordynatorem prac wykonywanych przez naszych strażaków byli druhowie: Józef Tobiasz i Mariusz Gajdek.

ZAWODY WOJEWÓDZKIE 17.06.2007

 Dnia 17 czerwca 2007 r. na stadionie w Żurawicy pow. Przemyśl odbyły się III Zawody Sportowo – Pożarnicze Województwa Podkarpackiego Ochotniczych Straży Pożarnych.
W grupie „C” – kobiet, uczestniczyło 21 drużyn. Zwyciężyła drużyna OSP Grodzisko Dolne (pow. Leżajsk).
W grupie „A” – mężczyźni, brało udział 23 drużyny, w tym drużyna z OSP Niechobrz Dolny w składzie:

   - Dryja Grzegorz
   - Hardyl Grzegorz
   - Hudzicki Konrad
   - Krypel Marek
   - Pelczar Jacek
   - Pelczar Wojciech
   - Pociask Kamil
   - Wnęk Marian
   - Zając Andrzej


Nasza drużyna w generalnej klasyfikacji zajęła II miejsce z łącznym wynikiem 102,13 pkt.:
- sztafeta 59,66 + 3 pkt karne (tyczka) = 62,66
- ćwiczenie bojowe 39,47
Zaś I miejsce zajęłą drużyna OSP Brzyska pow. jasielski z łącznym wynikiem 99,74 pkt.
Nasza drużyna za zdobycie II miejsca otrzymała w nagrodę węże ssawne z osprzętem.
W zmaganiach naszej drużyny kibicowali druhny i druhowie: Stanisław Lib, Stanisław Rałowski, Ludwik Hudzicki, Tadeusz Kawa, Łukasz Kawa, Jan Stachowicz, Franciszek Zduń, Bogdan Lib, Adam Świetlik, Wiesław Bieniek, Anna Rewera, Renata Siorek.

ZAWODY W DOLNEJ AUSTRII 29.06 – 01.07.2007

 Na zaproszenie Komitetu Organizacyjnego 57 Krajowych Zawodów Pożarniczych Dolnej Austrii wg regulaminu CTIF Komenda Główna PSP wytypowała do udziału OSP Niechobrz Dolny.
Zawody odbyły się w dniach 29.06 – 01.07.2007 r. w miejscowości Zwettl – Edelhof. W tych zawodach oprócz gospodarzy wystartowało 22 drużyny zagraniczne.
Nasza drużyna w ogólnej klasyfikacji madali brązowych zdobyła oznaki brązowe.

Zawodnicy wystartowali w składzie:
  - Tobiasz Józef
  - Hardyl Grzegorz
  - Śliż Jan
  - Piwowar Paweł
  - Szczepek Stanisław
  - Gajdek Mariusz
  - Rykała Henryk
  - Lasota Wiesław
  - Wolak Stanisław

Opiekunem zespołu był dh Naczelnik Stanisław Lib.
Wraz z drużyną na zawody wyjechali Komendant Miejski PSP w Rzeszowie mł. bryg. Waldemar Wilk i Naczelnik tej Komendy bryg. Roman Górski.


 

60 LAT OSP LUTORYŻ 30.06.2007

 Uroczyste obchody 60 – lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Lutoryżu połączone z wręczeniem sztandaru odbyły się 30 czerwca 2007 r. Wręczenia sztandaru dla jednostki dokonał członek Zarządu Głównego ZOSP RP dh Mieczysław Kot.
Uczestnikami tej uroczystości były delegacje wszystkich Zarządów OSP i pocztów sztandarowych z terenu gminy Boguchwała.
Naszą jednostkę na tej uroczystości reprezentował poczet sztandarowy w składzie: Franciszek Zduń, Roman Wróbel, Jan Śliż.

MANEWRY GMINNE JEDNOSTEK OSP 06.10.2007

 W dniu 6 października 2007 r. w naszej miejscowości – Niechobrz odbyły się ćwiczenia Jednostek OSP z terenu gminy Boguchwała.
Celem powyższych ćwiczeń była wycinka drzew, które stwarzały zagrożenie w pasie drogi powiatowej.
Z naszej jednostki brały udział dwa zastępy w obsadzie samochodów bojowych:
Stanisław Lib, Józef Tobiasz, Stanisław Kuśnierz, Adam Kuśnierz, Grzegorz Hardyl, Jerzy Nazimek, Wiesław Bieniek, Wojciech Śliż, Franciszek Zduń, Mariusz Gajdek, Jerzy Jarosz.

ĆWICZENIA POWIATOWE JEDNOSTEK PSP I OSP Z KSRG 13.10.2007

 Dnia 13 października 2007 r. w miejscowości Lubenia odbyły się ćwiczenia powiatowe Jednostek PSP i OSP z KSRG.
Organizatorem ćwiczeń była Komenda Miejska PSP w Rzeszowie. Celem było dostarczenie wody na duże odległości (system przetłaczania) na palący się budynek Koła Łowieckiego.
Z naszej jednostki uczestniczyła obsada wozu bojowego GBA 2,5/16 w następującym składzie: d-ca zastępu dh Józef Tobiasz, członkowie: Franciszek Zduń, Adam Kuśnierz, Grzegorz Hardyl, Roman Wróbel, Marek Krypel.

„MIJAJĄ LATA , ZOSTAJĄ WSPOMNIENIA”

 W dniu 17 listopada 2007 roku odbyło się uroczyste spotkanie druhen i druhów z Jednostek: OSP Zaczernie, OSP Niechobrz, OSP Grodzisko i OSP Sarzyna byłych reprezentacji województwa rzeszowskiego w zawodach sportowo – pożarniczych. Organizatorem i miejscem spotkania była OSP Zaczernie a program przedstawiał się tak:
  1. godz. 16ºº - msza św. za zmarłych – Kościół Parafialny w Zaczerniu
  2. godz. 17ºº - spotkanie po latach – Dom Strażaka w Zaczerniu
    • osiągnięcia strażactwa ochotniczego woj. rzeszowskiego w zawodach sportowo – pożarniczych w latach 1965 – 1985
    • osiągnięcia poszczególnych w/w jednostek OSP
    • wieczór wspomnień
    • uroczysta kolacja

W spotkaniu wspomnień wzięli udział tacy goście jak:
  - miejscowy proboszcz, z-ca wójta Gm. Trzebownisko oraz byli funkcjonariusze PSP, którzy w tych latach przyczynili się do rozwoju sportu pożarniczego w naszym województwie
  - płk. poż. Stanisław Gajda
  - st. bryg. Władysław Pelczar
  - st.bryg. Kazimierz Wójcicki
  - st. bryg. Andrzej Stopa
  - st. bryg. Jan Ciba
  - bryg. Antoni Tokarz
  - kpt. poż. Jacek Pelc
  - Marian Granat

Naszą jednostkę reprezentowali druhowie:
  - Tadeusz Kawa
  - Roman Gołaś
  - Jan Stachowicz
  - Józef Tobiasz
  - Mariusz Gajdek
  - Adam Kuśnierz
  - Wiesław Bieniek
  - Stanisław Rałowski (syn Franciszka)
  - Stanisław Lib
  - Grzegorz Hardyl
  - Franciszek Zduń
  - Janusz Zduń
  - Jan Śliż

WYDARZENIA ROKU 2007

 Zakup nowego sprzętu
  - pompa szlamowa – dotacja KSRG
  - hełmy strażackie – dotacja KSRG
  - system wspomagający alarmowania strażaków – dotacja Rady Sołeckiej
  - system zabezpieczeń garaży – środki własne

Rajd zabytkowych pojazdów 22.07.2007

 W dniu 22 lipca 2007 r. odbył się rajd pojazdów zabytkowych, którego trasa prowadziła przez Niechobrz.
Uczestnicy imprezy zatrzymali się na placu przy Remizie Strażackiej, gdzie mieszkańcy wsi mogli podziwiać stare samochody i motocykle. Rajdowcom udostępniony został również budynek remizy.

 Kontrola w jednostce 22.10.2007

 Dnia 22 listopada 2007 r. o godz. 11ºº w naszej jednostce przeprowadzono kontrolę gotowości bojowej przez pracowników KMPSP w Rzeszowie mł. bryg. Romana Górskiego i kpt. Jacka Nite.
W powyższej kontroli uczestniczyli też nasi strażacy: Józef Tobiasz, Mariusz Gajdek, Stanisław Rałowski, Wiesław Bieniek, Tomasz Żuczek, Wojciech Śliż. Kontrolujący sprawdzali stan techniczny pojazdów i sprzętu jak również dokumentacje operacyjną.

Wyjazdy do pożarów, akcji

1. 01.03.2007 wypadek samochodowy
2. 11.03.2007 Mogielnica – trawy
3. 25.03.2007 Kielanówka – trawy
4. 01.04.2007 Zgłobień – budynek gospodarczy
5. 02.04.2007 Racławówka – trawy
6. 02.04.2007 Boguchwałą – trawy
7. 02.04.2007 Niechobrz – budynek mieszkalny
8. 22.04.2007 Kielanówka – trawy
9. 01.05.2007 Kielanówka – budynek gospodarczy
10. 03.05.2007 Kielanówka – budynek gospodarczy
11. 09.07.2007 Mogielnica – trawy
12. 19.07.2007 Niechobrz – usuwanie drzewa po burzy
13. 03.08.2007 Kielanówka – trawy
14. 06.08.2007 Niechobrz – trawy
15. 07.08.2007 Niechobrz – trawy
16. 22.09.2007 Zgłobień – budynek gospodarczy
17. 25.09.2007 Kielanóa.ka – trawy
18. 20.10.2007 Niechobrz – wypadek samochodowy

Śluby strażaków

  1. Joanna Migut
  2. Lidia Rzuciło i Sebastian Dziedzic
  3. Łukasz Czudec