WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

    Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Niechobrzu odbyło się dnia 7 lutego 2009 roku o godz. 17:00 w głównej Sali budynku remizy.
   
Prezes dh Józef Tobiasz otworzył Zebranie i przywitał wszystkich członków oraz przybyłych gości:

- Dowódca Jedn. Rat. Gaśń. Nr 1 w Rzeszowie – bryg. Roman Górski
- Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Boguchwała – Adam Kalandyk
- Prezes Banku Spółdzielczego w Niechobrzu – Barbara Pasierb
- Radny wsi Niechobrz – Zbigniew Chmiel
- Sołtys wsi Niechobrz – Agata Lantenszleger
- Prezes LKS Jedność – Piotr Wilk
- Prezes Zarządu Gminnego ZOSP – dh Kazimierz Siorek
- st. bryg. w st. spocz. Kazimierz Wójcicki

    Przewodniczącym Zebrania został wybrany dh Mariusz Gajdek, który prowadził obrany wg planu zatwierdzonego przez zebranie.

    Sprawozdanie z działalności statutowej Jednostki OSP za rok 2008 przedstawił Prezes Józef Tobiasz, który podziękował wszystkim druhom za zaangażowanie w działalności operacyjno – szkoleniowej, za działalność sportową i za działalność gospodarczą.

    Dalszy ciąg sprawozdania przedstawił Naczelnik dh Wiesław Bieniek, który poinformował zebranych o ilości wyjazdów i jakie to były zdarzenia.

    Walne Zebranie przyjęło sprawozdanie z działalności za rok 2008 oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i udzieliło Zarządowi absolutorium.

Przyjęto plan działalności na rok 2009. Zapisano w nim m. in.:

- udział w szkoleniach organizowanych przez KM PSP
- udział strażaków w przeglądzie technicznym hydrantów
- udział w ćwiczeniach i zawodach strażackich (olimpiada pożarnicza)
- utrzymanie bieżni na stadionie
- dalsze rozmowy o pozyskanie działki za budynkiem remizy

Uczestnicy Zebrania to:

- członkowie zwyczajni na stan 92 – uczestniczyło 60
- członkowie MDP na stan 42 – uczestniczyło 9

   Zebranie sprawozdawcze zakończył Prezes i zaprosił wszystkich uczestników na wspólną kolację.

    WIELKANOC - 12-13.04.2009

    Od chwili powstania jednostki OSP w Niechobrzu druhowie co rok pełnią honorową straż przy Bożym Grobie. Tak też było i w tym roku.

Wzorem lat ubiegłych brali oni czynny udział w nabożeństwach. Druhowie asystowali również księżom w kilku miejscach naszej parafii gdzie odbywało się święcenie pokarmów. Tam otrzymywali od parafian jajka i inne święconki, którymi później posilali się w przerwach między wartami.

   Strażacy, którzy pełnili wartę przy Bożym Grobie:

 Mariusz Gajdek – rozprowadzający
 Zbigniew Trznadel – rozprowadzający
 
 Rafał Ziobro
 Łukasz Wróbel
 Sebastian Dziedzic
 Łukasz Kurc
 Stanisław Kuśnierz
 Łukasz Rzucidło
 Marek Krypel
 Andrzej Zając
 Marian Wnęk
 Marcin Murias
 Przemysław Czudec
 Jacek Kochanowicz
 Tomasz Żuczek
 Grzegorz Rzucidło
 Konrad Hudzicki
 Jacek Pelczar
 Damian Wróbel
 Michał Chmiel
 Kamil Bury
 Dariusz Wnęk


   Zmiana kończąca przypadła druhowi Tomaszowi Żuczek i druhowi Łukaszowi Kurc.
Do sztandaru zaś wyznaczeni zostali druhowie: Rafał Ziobro, Łukasz Rzucidło, Stanisław Kuśnierz.

OBCHODY DNIA STRAŻAKA – 03.05.2009

   W ramach obchodów Dnia Strażaka i św. Floriana, jak co roku strażacy z naszej jednostki w dniu 3 maja zebrali się przed budynkiem Domu Strażaka by uroczyście uczestniczyć we Mszy św., a później w uroczystościach strażackich.

   W kolumnie marszowej druhny, druhowie, członkowie MDP wyruszyli do miejscowego kościoła na Mszę św. Strażacy na tej mszy zaznaczyli swój udział czytając fragmenty Pisma Św. oraz przystępując do Komunii Św.

   Po mszy wszyscy druhowie spotkali się ponownie przed budynkiem remizy, gdzie rozpoczęła się uroczystość. Prezes OSP dh Józef Tobiasz złożył życzenia z okazji Dnia Strażaka wszystkim zgromadzonym druhnom i druhom.

   W godzinach popołudniowych jednostka OSP Boguchwała uroczyście świętowała włączenie Jednostki do KSRG. Na tej uroczystości brała udział delegacja naszych druhów na czele z Prezesem dh Józefem Tobiaszem wraz z pocztem sztandarowym i kompanii honorowej.

BOŻE CIAŁO – 11.06.2009

   Jednym z największych świąt kościelnych jest święto Bożego Ciała. Tradycyjnie w tym dniu wierni z naszej parafii udają się w uroczystej procesji do czterech ołtarzy przygotowanych przez mieszkańców naszej miejscowości.

MIĘDZYNARODOWA OLIMPIADA POŻARNICZA – OSTRAWA 19-25.07.2009

   W dniach 19 – 25 lipca 2009 w Ostrawie (Czechy) odbyła się Międzynarodowa Olimpiada Pożarnicza.

   To największe święto europejskiego sportu pożarniczego zarówno ochotniczego jak i zawodowego, które w Ostrawie zgromadziło jako czynnych uczestników ok. 3 tysięcy strażaków z 28 krajów.

   Podczas Olimpiady w zawodach wg regulaminu tradycyjnego wystartowało 162 drużyny: męskie, kobiece i młodzieżowe. Nasz kraj reprezentowało łącznie 160 zawodników OSP i PSP w tym nasza drużyna męska – OSP Niechobrz Dolny w składzie:

 Józef Tobiasz  dowódca
 Jan Śliż  przodownik roty I
 Paweł Piwowar  pomocnik roty I
 Stanisław Szczepek  przodownik roty II
 Grzegorz Dryja  pomocnik roty II
 Henryk Rykała  przodownik roty III
 Wiesław Lasota  pomocnik roty III
 Grzegorz Hardyl  mechanik
 Marian Granat  łącznik
 Mariusz Gajdek  zawodnik rezerwowy
 Adam Kuśnierz  opiekun drużyny

   Przygotowania do Olimpiady trwały od roku 2008, kiedy to podczas Ogólnopolskich Zawodów w Lądku (woj. wielkopolskie) wyłoniono najlepsze drużyny. Tam też najlepsze wyniki dały prawo startu w Olimpiadzie Pożarniczej.

  Dla zakwalifikowanych do Olimpiady drużyn OSP – Zarząd Główny zorganizował trzy zgrupowania w :
• Kaczkach Średnich (woj. wielkopolskie) 29 – 31 maj
• Parczewie (woj. lubelskie) 26 – 28 czerwiec
• Lądku (woj. wielkopolskie) 3 – 5 lipiec

   Wszystkie zgrupowania odbywały się pod bacznym okiem sędziów, którzy jako reprezentanci naszego kraju w liczbie 10 zostali zgłoszeni do międzynarodowej ekipy sędziowskiej. W jej składzie był nasz członek dh Stanisław Rałowski. Niestety, podczas tegorocznej Olimpiady zabrakło szczęścia polskim zespołom i na podium wśród zwycięzców stanęła tylko jedna polska drużyna z Komendy Powiatowej PSP w Słupcy.

   W grupie B OSP drużyny męskie - na 39 zespołów polskie drużyny zajęły miejsca:
13 – OSP Lądek
19 – OSP Kościan
21 – OSP Niechobrz Dolny

   Na Olimpiadę do Ostrawy przybyli wierni kibice naszej drużyny i zaszczycili swoją obecnością: Komendant Miejski PSP w Rzeszowie bryg. Waldemar Wilk i jego zastępca st. bryg. Florian Pelczar, asp. Kazimierz Wróbel i Kazimierz Wójcicki, który dopinguje tej drużynie od Warszawy 1989 roku.

   Należy podkreślić, że na Olimpiadzie towarzyszyło wiele innych uroczystości i spotkań np. „Wystawy narodów”.

   Olimpiada, która odbyła się w Ostrawie – to naprawdę wielkie strażackie święto, które zgromadziło nie tylko sportowców ale i sympatyków a nawet całe rodziny.

Zdjęcia dostępne w galerii.

I JARMARK FOLKLORYSTYCZNY – 30.08.2009

   Dnia 30 sierpnia (niedziela) na stadionie LKS „Jedność” w Niechobrzu odbył się I Jarmark Folklorystyczny organizowany przez Lokalny Ośrodek Kultury w Niechobrzu.

   Na Jarmark przybyły Koła Gospodyń Wiejskich z terenu całej gminy i zespoły folklorystyczne z powiatu rzeszowskiego. Członkinie prezentowały różne potrawy, które degustowała licznie zebrana publiczność.

   Druhowie naszej jednostki czynnie włączyli się do organizacji tej imprezy poprzez zabezpieczenie logistyczne i zorganizowanie festynu.

ZAWODY GMINNE DRUŻYN OSP – NIECHOBRZ 06.09.2009

   Dnia 6 września 2009 r. na miejscowym stadionie LKS „Jedność” odbyły się zawody sportowo – pożarnicze drużyn pożarniczych z terenu gminy Boguchwała.

   W zawodach tych startowały drużyny w kategoriach:

MDP – dziewczęta wg Reg. CTIF
MDP - chłopcy wg Reg. CTIF
Kobiece drużyny gr. C wg Reg. krajowego
Męskie drużyny gr. A na mokro

   Nad przebiegiem zawodów czuwał zespół sędziowski składający się ze strażaków PSP i OSP pod przewodnictwem st. kpt. poż. Jacka Nita. Spikerem zawodów był dh Stanisław Rałowski. Zawody odbyły się na bardzo dobrze przygotowanym stadionie i licznie zebranych kibicach.

   Naszą Jednostkę reprezentowały dwie drużyny męskie:

 NIECHOBRZ I
 NIECHOBRZ II
   
 1. Grzegorz Rzucidło
 1. Wiesław Lasota
 2. Marian Wnęk
 2. Jan Śliż
 3. Dariusz Wnęk
 3. Mariusz Gajdek
 4. Jacek Pelczar
 4. Stanisław Szczepek
 5. Damian Wróbel
 5. Grzegorz Dryja
 6. Michał Chmiel
 6. Henryk Rykała
 7. Marek Krypel
 7. Paweł Piwowar
 8. Mariusz Lelek
 8. Grzegorz Hardyl


   Klasyfikacja generalna tych zawodów przedstawia się następująco:

CTIF
MDP – dziewczęta
   I miejsce – OSP Racławówka

MDP – chłopcy
   I miejsce – OSP Racławówka
   II miejsce – OSP Zgłobień
   III miejsce – OSP Wola Zgłobieńska

GRUPA „C” KOBIETY
   I miejsce – OSP Racławówka
   II miejsce – OSP Lutoryż

GRUPA „A” MĘŻCZYŹNI
   I miejsce – OSP Niechobrz I ilość pkt. 110,93
   II miejsce – OSP Niechobrz II 112,07
   III miejsce – OSP Racławówka 129,66
   IV miejsce – OSP Zgłobień
   V miejsce – OSP Boguchwała
   VI miejsce – OSP Lutoryż
   VII miejsce – OSP Wola Zgłobieńska
   VIII miejsce – OSP Mogielnica

   Po ogłoszeniu wyników nastąpiło wręczenie pucharów i dyplomów, które to wręczali: Burmistrz Miasta i Gminy Boguchwała Wiesław Dronka i Komendant Miejski PSP w Rzeszowie bryg. Waldemar Wilk w asyście Viceprezesa Oddziału Zarządu Powiatowego w Rzeszowie dh Stanisława Rałowskiego i Kazimierza Siorka Prezesa Oddziału Gminnego ZOSP w Boguchwale.

Zdjęcia dostępne w galerii.

ĆWICZENIA POWIATOWE JEDNOSTEK PSP I OSP Z KSRG – 26.09.2009

   W dniu 26 września br. w miejscowości Bratkowice odbyły się ćwiczenia powiatowe Jednostek OSP z KSRG. Organizatorem ćwiczeń była Komenda Miejska PSP w Rzeszowie.

   Celem ćwiczenia była obrona Zakładu Wyrobu Mebli RESTOL w Bratkowicach przed pożarem lasu w bezpośrednim sąsiedztwie i dostarczenie wody na duże odległości.

Z naszej Jednostki uczestniczyła obsada wozu bojowego GBA 2,5/16 w następującym składzie:

   Józef Tobiasz – dowódca zastępu
   Wiesław Bieniek
   Franciszek Zduń
   Adam Kuśnierz
   Wojciech Śliż
   Marian Wnęk

I ZLOT MOTOCYKLISTÓW – 27.09.2009

   W niedzielne popołudnie 27 września na stadionie LKS „Jedność” w Niechobrzu odbył się I Zlot Motocylkistów.

   Oficjalnego otwarcia dokonała p. Anna Wolska – dyrektor Lokalnego Ośrodka Kultury w Niechobrzu.

   Na zlot przyjechali miłośnicy z terenu całej gminy a także spoza rejonu. Motocykliści zebrali się na stadionie o godz. 14:00 a wśród nich Prezes naszej Jednostki dh Józef Tobiasz. Następnie drogami Niechobrza przejechała parada.

   W organizację tego zlotu włączyli się druhowie z naszej Jednostki – przy zabezpieczeniu i kierowaniem samochodów na parkingi.

ĆWICZENIA W LUTORYŻU – 28.10.2009

   W dniu 28 października na obiektach Szkoły Podstawowej w Lutoryżu odbyły się ćwiczenia – pozorowany pożar wraz z praktyczną ewakuacją uczniów i personelu.

Z naszej Jednostki brał udział jeden zastęp w obsadzie:

   Józef Tobiasz – dowódca zastępu
   Wiesław Bieniek
   Franciszek Zduń
   Łukasz Rzucidło
   Andrzej Zając

KONTROLA W JEDNOSTCE – 15.12.2009

   Zgodnie z harmonogramem Kontroli Jednostek OSP z KSRG w dniu 15 grudnia w godzinach przedpołudniowych pracownicy KW PSP mł. bryg. Jacek Bzdęga i bryg. Mirosław Puskarz przeprowadzili inspekcję gotowości bojowej. W kontroli uczestniczyli też nasi strażacy:

   Józef tobiasz
   Wiesław Bieniek
   Tomasz Żuczek
   Przemysław Czudec
   Łukasz Rzucidło

   Kontrolujący sprawdzili stan techniczny pojazdów, sprzętu i praktyczne ich sprawianie jak i również dokumentację operacyjną (stan wyszkolenia, badania lekarskie, wyjazdy do zdarzeń, mapy itp.).

PRACE SPOŁECZNE – WYKONANE NA RZECZ JEDNOSTKI I ŚRODOWISKA PRZEZ STRAŻAKÓW OSP NIECHOBRZ

MARZEC

   Remont instalacji elektrycznej zasilającej syrenę oraz wymiana syreny alarmującej.

Zdjęcia dostępne w galerii.

CZERWIEC

   - Przygotowanie bieżni na stadionie do przeprowadzenia testu sprawności fizycznej dla kandydatów do pracy w PSP (około 700 osób).
   - Uporządkowanie placu za budynkiem remizy.
   - Wykonanie gabloty na puchary w izbie pamięci – dh Adam Kuśnierz.

LIPIEC

   Malowanie sali tanecznej w budynku remizy – dh Jerzy Nazimek.

WRZESIEŃ

   Podłączenie wody do boksu garażowego w remizie. prace te wykonali następujący druhowie:
   Józef Tobiasz
   Adam Kuśnierz
   Wiesław Bieniek
   Grzegorz Hardyl
   Marian Wnęk
   Stanisław Szczepek
   Wojciech Śliż
   Rafał Ziobro

GRUDZIEŃ

Wymiana lamp sufitowych w Sali tanecznej – dh Adam Kuśnierz.

INNE WYDARZENIA W DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI

• 21.02.2009 r. w wieku 49 lat zmarł dh Bogdan Nalepa.

• 25 – 27.02.2009 r. – udział druhów w sondażu przyłączenia Gminy Boguchwała do Rzeszowa – Józef Tobiasz, Adam Kuśnierz, Mariusz Gajdek, Sebastian Dziedzic, Tomasz Żuczek, Franciszek Zduń, Jan Rewera.

• Marzec - Kwiecień

   W miesiącu marcu i kwietniu 5 druhów uczestniczyło w kursie szeregowców OSP organizowanym przez KM PSP w Rzeszowie.
   Powyższy kurs z dobrymi wynikami ukończyli:

   Sebastian Dziedzic
   Marian Wnęk
   Andrzej Zając
   Rafał Ziobro
   Łukasz Wróbel

• 27.04.2009 r. – udział dh Stanisława Rałowskiego oraz dh Józefa Tobiasza w naradzie krajowej w Warszawie przed wyjazdem drużyn na Olimpiadę Pożarniczą „OSTRAWA 2009”.

• 05.08.2009 r. – zabezpieczenie wyścigu kolarskiego Tour de Pologne w Rzeszowie przez dwa zastępy.


POŻARY I MIEJSCOWE ZAGROŻENIA

1) 19.02.2009 – pożar budynku mieszkalnego Racławówka Doły – zginął właściciel
2) 04.03.2009 – pożar kurnika w Lutoryżu
3) 07.04.2009 – pożar trawy przy drodze Mogielnica – Niechobrz
4) 07.04.2009 – pożar trawy – Racławówka
5) 14.04.2009 – pożar trawy – Nosówka
6) 30.04.2009 – pożar trawy przy drodze Zgłobień – Błędowa Zgłobieńska
7) 01.05.2009 – pożar trawy przy drodze Mogielnica – Niechobrz
8) 02.05.2009 – pożar trawy przy torach kolejowych – Boguchwała
9) 04.05.2009 – pożar trawy – Mogielnica
10) 10.06.2009 – pożar drzewa (wierzba) – Niechobrz k. banku
11) 15.06.2009 – pożar siana – Zgłobień
12) 09.07.2009 – pompowanie studni – Boguchwała
13) 17.08.2009 – pożar kombajnu – Boguchwała
14) 07.09.2009 – pożar stodoły – Przybyszówka
15) 28.09.2009 – wypadek na drodze Niechobrz – Zgłobień
16) 14.10.2009 – powalone drzewa przez śnieżycę – Nosówka
17) 14.10.2009 – powalone drzewa przez śnieżycę na drodze Niechobrz – Czudec (las)
18) 18.12.2009 – pożar budynku mieszkalnego – Zgłobień


ŚLUBY NASZYCH STRAŻAKÓW

W tym roku w święty związek małżeński wstąpiły następujące druhny:

   Karolina Ziemińska
   Natalia Wróbel

Życzymy dużo szczęścia na Nowej drodze Życia!!!