Jan Nieroda


   6 września 2004 r., w wieku 90 lat odszedł z naszych szeregów Jan Nieroda.
W latach swej młodości był aktywnym członkiem naszej jednostki. Od 1947 roku do 1960 był członkiem Komisji Rewizyjnej. Jako fachowiec w branży budowlanej brał czynny udział w pracach przy budowie i rozbudowie Domu Strażaka w Niechobrzu. Za pracę społeczną na rzecz OSP został odznaczony m. In. Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa.
    8 września spoczął na miejscowym cmentarzu żegnany przez licznie zgromadzonych mieszkańców, przyjaciół i strażaków.