Stefan Wróbel


   6 października 2006 w wieku 85 lat zmarł dh Stefan Wróbel, długoletni członek naszej organizacji. W latach 1945 - 1965 brał udział w pracach przy budowie budynku domu strażaka w Niechobrzu.