Władysław Pasternak

   Urodził się 19.03.1926r. Po odbyciu służby wojskowej powrócił do Niechobrza i wstąpił w szeregi miejscowej OSP. Był aktywnym jej członkiem.
   W 1950 roku zarząd OSP powierzył mu funkcję skarbnika, którą pełnił przez 40 lat. W dniu 31.01.1991 zrezygnował z pełnionej funkcji ze względu na wiek i stan zdrowia. 
  Za aktywną pracę w OSP otrzymał wiele odznaczeń i dyplomów, m.in. Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa. 
  Zmarł nagle w dniu 10.12.2000r. w kościele parafialnym w Niechobrzu, w oczekiwaniu na poranną Mszę Świętą roratnią. 
  W pogrzebie wzięły udział liczne rzesze krewnych, znajomych i członków OSP.