WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE – 30.01.2010

    Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Niechobrzu dolnym odbyło się 30 stycznia 2010 r. o godz. 17:00 w głównej sali budynku remizy.

   Zebranie otworzył dh Prezes Józef Tobiasz i na wstępie przywitał członków oraz zaproszonych gości.

Na zebranie przybyli następujący goście:

- Komendant Miejski PSP w Rzeszowie – bryg. Waldemar Wilki
- Przewodniczący Rady Gminy – Bogdan Dziedzic
- Burmistrz Miasta i Gminy Boguchwała – Wiesław Dronka
- Prezes Banku Spółdzielczego w Niechobrzu – Barbara Pasierb
- Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP – dh Kazimierz Siorek
- st. bryg. w st. spocz. Kazimierz Wójcicki

   W trakcie zebrania przed przedstawieniem sprawozdań z działalności zostały wręczone medale i odznaki dla naszych druhów.

SREBRNY MEDAL za zasługi dla Pożarnictwa otrzymał

-dh Franciszek Zduń

BRĄZOWY MEDAL za zasługi dla Pożarnictwa otrzymali:

-dh Wiesław Bieniek
-dh Jerzy Nazimek.

Medale wręczali:

- Viceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Rzeszowie – dh Stanisław Rałowski
- Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie – bryg. Waldemar Wilk

    

Odznakę WZOROWY STRAŻAK otrzymali druhowie:

-Tomasz Żuczek
-Łukasz Rałowski
-Przemysław Czudec

Odznaki wręczali:

- dh Stanisław Rałowski – Viceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Rzeszowie
- dh Kaziemierz Siorek – Prezes Oddziału Gminnego ZOSP RP w Boguchwale   Przewodniczącym zebrania został wybrany dh Mariusz Gajdek a sekretarzem dh Ludwik Hudzicki.

   Wg planu obrad – sprawozdanie z działalności statutowej Jednostki OSP za rok 2009 przedstawił Prezes Józef Tobiasz, który na końcu sprawozdania podziękował wszystkim druhnom i druhom za zaangażowanie w działalności operacyjno – szkoleniowej (wyjazdy do zdarzeń), za działalność sportową oraz za działalność gospodarczą.

Walne Zebranie w trakcie obrad przyjęło uchwałę Zarządu o nadanie godności HONOROWEGO CZŁONKA dla druhów:

dh Edward Roman
dh Stanisław Rałowski
dh Franciszek Lasota
dh Marian Maciej
dh Józef Szczepek
dh Zdzisław Jajo
dh Eugeniusz Wróbel
dh Jan Kwasek
dh Roman Gołaś
dh Eugeniusz Stopyra

   Sprawozdanie z działalności operacyjno – szkoleniowej przedstawił Naczelnik dh Wiesław Bieniek.

   Walne Zebranie przyjęło sprawozdanie z działalności za rok 2009 oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i udzieliło Zarządowi absolutorium. Przyjęto plan działalności na rok 2010.

   W wolnych wnioskach głos zabrali goście, którzy podziękowali wszystkim strażakom za udział w akcjach ratowniczych, za współpracę na rzecz ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy i powiatu.

   Zebranie Sprawozdawcze zakończył Prezes dh Józef Tobiasz i zaprosił wszystkich uczestników na wspólną kolację.

     

WIELKANOC 2010

   Od wielkopiątkowego wieczoru aż do mszy rezurekcyjnej, przy urządzonym w świątyni Bożym Grobie stoi zbrojna warta. W naszej miejscowości są to członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w odświętnych mundurach. Stoją na baczność po dwóch, a co pewien czas następuje uroczysta zmiana warty. Strażnicy ci podczas procesji rezurekcyjnej otaczają kapłana niosącego Najświętszy Sakrament.

Strażacy, którzy pełnili wartę przy Bożym Grobie:

Mariusz Gajdek - rozprowadzający
Tomasz Żuczek - rozprowadzający

Grzegorz Rzucidło
Rafał Ziobro
Konrad Hudzicki
Marek Krypel
Marcin Murias
Michał Chmiel
Andrzej Zając
Stanisław Kuśnierz
Przemysław Czudec
Łukasz Rzucidło
Łukasz Wróbel
Łukasz Kurc
Kamil Bury
Sebastian Dziedzic
Damian Wróbel
Mariusz Chmiel
Kamil Pociask
Patryk Długosz
Robert Pelczar
Tomasz Czech
Robert Ceglarz

           Zdjęcia dostępne w galerii.


SPOTKANIE Z MŁODZIEŻĄ

    W dniu 01.05.2010r. odbyło się spotkanie z młodzieżą, która chciałaby zasilić szeregi naszej jednostki. Na spotkaniu pojawiło się 24 osoby (7 dziewcząt i 14 chłopców).
   Spotkanie prowadzili dh Stanisław Rałowski oraz dh Mariusz Gajdek a pomagali im dh Franciszek Zduń i dh Stanisław Kuśnierz.
   Na początku wszyscy zebraniu zgromadzili się w sali pucharowej w remizie gdzie mogli podziwiać trofea zdobyte przez naszych strażaków oraz dowiedzieć się kilku ciekawych rzeczy o jednostce a przede wszystkim o wynikach sportowych drużyn pożarniczych.
   Wszyscy zgromadzeni zostali zaproszeni na obchody Dnia Strażaka, które odbędą się 03.05.2010r.
   Po spotkaniu w świetlicy młodzież mogła oglądnąć sprzęt strażacki, samochody a także dowiedzieć się jak wyglądają wyjazdy do akcji.
   Na koniec dh Mariusz Gajdek zaprezentował jak wygląda gaszenie pożaru m.in. działkiem gaśniczym.

           Zdjęcia dostępne w galerii.


DZIEŃ STRAŻAKA

    W ramach obchodów Dnia Strażaka i Św. Floriana, jak co roku strażacy z naszej jednostki w dniu 3 maja zebrali się przed budynkiem Domu Strażaka by uroczyście uczestniczyć we Mszy Św., a później w uroczystościach strażackich.
   W kolumnie marszowej druhny i druhowie, członkowie MDP wyruszyli do miejscowego kościoła na Mszę Św. Po Mszy wszyscy druhowie spotkali się ponownie w budynku remizy, gdzie rozpoczęła się uroczystość. Prezes OSP dh Józef Tobiasz złożył życzenia z okazji Dnia Strażaka wszystkim zgromadzonym druhnom oraz druhom.
   Podczas uroczystości Prezes OSP dh Józef Tobiasz wręczył legitymacje członkowskie dwóm druhom – dh Mariuszowi Chmiel i dh Grzegorzowi Siorek.
   Tradycją naszej jednostki jest składanie życzeń z okazji zawarcia związku małżeńskiego. Zwyczajowo delegacja składa życzenia Młodej Parze przy kościele.
W dniu 24.04.2010r. odbył się ślub naszego dh Grzegorza Dryji. Wydarzenie to miało miejsce w Lądku (woj. wielkopolskie). W tym przypadku życzenia dh Grzegorzowi i jego małżonce druhowie złożyli podczas obchodów Dnia Strażaka.

ŻYCZYMY WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO NA NOWEJ DRODZE ŻYCIA!!!

 

           Zdjęcia dostępne w galerii.

 

 

POWÓDŹ 2010

NIECHOBRZ

   19.05.2010 o godz. 6:30 nasza jednostka dostała informację o wielkiej wodzie jaka dotarła do naszej gminy.
   W Niechobrz najgorsza sytuacja była w "kółku rolniczym". Na plac woda napływała z pobliskiego rowu melioracyjnego, który nie zdołał już spływać do rzeki ponieważ poziomy wód się wyrównały. Tam właśnie miejscowi strażacy udali się na akcję ratunkową, gdzie cały czas kontrolowali sytuację.
   Ratownicy sprawdzali sytuację w całym Niechobrzu, dostawali wiele zgłoszeń o podtopieniach na szczęście niegroźnych. Po kilku godzinach podjęto decyzję o utworzeniu drugiej sekcji z nasze jednostki.
   W godzinach południowych gdy woda w rzece zaczęła opadać strażacy zaczęli wypompowywać wodę z placu obok stacji paliw. Druga sekcja udała się na pomoc mieszkańcom gdzie wypompowywali wodę ze studni. Akcje ratownicze zakończyły się ok. godz. 14:00.

Załoga Ford GLM: Hardyl Grzegorz, Zduń Franciszek, Czudec Przemysław, Kuśnierz Stanisław

Załoga Star GBA: Bieniek Wiesław, Tobiasz Józef, Kuśnierz Adam, Jarosz Jerzy, Wnęk Marian, Rałowski Łukasz

GORZYCE

   Bardzo trudna sytuacja powodziowa na podkarpaciu przyczyniła się do udziału naszej jednostki w akcjach ratowniczych.
   W sobotę 22.05.2010 cztery jednostki powiatu rzeszowskiego stawiły się w KM PSP w Rzeszowie. Oprócz OSP z Niechobrza były również strażacy z  OSP Stobierna, OSP Trzciana oraz OSP Błażowa. O godz. 16:30 wszystkie zastępy wyjechały w konwoju do Gorzyc. Po przyjeździe na miejsce ok. godz 18:00 strażacy udali na 6 odcinek wałów przeciwpowodziowych gdzie przez całą noc pracowali przy zabezpieczaniu przed przerwaniem. W tym czasie strażacy przerzucili tysiące worków z piaskiem i przeszli dziesiątki kilometrów. Umacnianie zakończyło się w niedzielę 23.05 o godz. 05:00 nad ranem. Od tego czasu strażacy co jakiś czas kontrolowali stan wałów i poziom wody, która na szczęście zaczęła opadać. O godz.17:00 na zmianę przyjechały jednostki z powiatu strzyżowskiego a jednostki z powiatu rzeszowskiego wróciły do jednostek.

Skład załogi: Hardyl Grzegorz, Zduń Franciszek, Czudec Przemysław, Wnęk Marian, Kuśnierz Stanisław, Rzucidło Łukasz.

Zdjęcia dostępne w galerii.NOWE WOZY DLA OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

   Trzy nowe wozy strażackie wzmocnią straż pożarną w Gminie Boguchwała oraz jeden wóz sąsiednią Gminę Lubenia. Zakup nowoczesnego sprzętu ratowniczo-gaśniczego nie byłby możliwy gdyby nie współpraca samorządów i ich wspólny wniosek o środki z Unii Europejskiej.
   W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego gminy: Boguchwała i Lubenia w ramach projektu pn. Poprawa poziomu bezpieczeństwa na terenie gmin: Boguchwała i Lubenia pod względem zagrożeń naturalnych i technologicznych otrzymają 85 procentowe dofinansowanie do zakupu czterech wozów strażackich. Łącznie wsparcie dla gmin wyniesie 1 mln 828 tys złotych.
   Dzięki otrzymanej dotacji do końca sierpnia bieżącego roku OSP Boguchwała wzbogaci się o ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy z funkcją do ograniczania strefy skażeń i zbiornikiem na wodę o pojemności 4000 litrów. Do Niechobrza trafi średni samochód ratowniczo-gaśniczy z funkcją do ograniczania strefy skażeń, a tzw. lekki samochód ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą zasili OSP w Racławówce. 
Zgodnie z założeniami projektu zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych znacząco usprawni pracę jednostek OSP, podniesie ich dyspozycyjność, efektywność oraz gotowość bojową, co w konsekwencji wpłynie na poprawę poziomu bezpieczeństwa mieszkańców obu gmin.


REMONT GARAŻU

   Po długich i uciążliwych pracach udało nam się powiększyć garaż. Prace te były konieczne ze względu na to, że na przełomie sierpnia i września w naszej jednostce pojawi się nowy samochód. Jest on nieco wyższy od obecnego STARA, więc aby wjechać nim do garażu musielibyśmy za każdym razem spuszczać powietrze z kół. :)
  
   W środę (04.08.2010) zaczęliśmy skuwać posadzkę i wybierać ziemię. Choć było nas wielu nie zdążyliśmy skuć wszystkiego i ok. godz. 22:00 zakończyliśmy pracę. Na drugi dzień zaczęliśmy pracę ok. 7:30 i do godziny 13:00 wykuliśmy wszystko i zaszolowali. Kilka minut po godz. 17:00 przyjechała gruszka z betonem i zaczęliśmy ubijać nową posadzkę. To zadanie zajęło nam chwilę czasu i zakończyliśmy dopiero ok. godz.23:00.

   Dziękujemy wszystkim druhom, którzy pomagali w tych pracach a byli to:

- Hardyl Graegorz
- Bieniek Wiesław
- Kuśnierz Adam
- Kuśnierz Stanisław
- Rzucidło Grzegorz
- Rzucidło Łukasz
- Siorek Grzegorz
- Kawa Łukasz
- Szczepek Stanisław
- Gajdek Zbigniew
- Gajdek Mariusz
- Wnęk Marian
- Żuczek Tomasz
- Zduń Franciszek
- Pociask Kamil
- Chmiel Mariusz
- Czudec Przemysław
- Hudzicki Konrad

   Dziękujemy również druhom, którzy wykonali nową instalację elektryczną biegnącą przez garaż jak również wykucie betonu w podjeździe. Prace te wykonali druhowie:

-Hudzicki Ludwik
-Świetlik Adam
-Hudzicki Konrad
-Śliż Wojciech
-Rzucidło Jan

Zdjęcia dostępne w galerii.VI POWIATOWE ZAWODY SPORTOWO - POŻARNICZE JEDNOSTEK OSP - HUCISKO

    8 sierpnia br. w miejscowości Hucisko (gm. Głogów Młp.) odbyły się VI Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Jednostek OSP z terenu powiatu rzeszowskiego (grupa A i C). Na starcie stanęło 19 drużyn (w grupie C, kobiety – 6 drużyn i w grupie A, mężczyźni – 13 drużyn). Zawody zostały rozegrane wg regulaminu z 11 kwietnia 2006 roku.

Zawody rozegrane zostały w następujących konkurencjach:

Ø Ćwiczenie bojowe,

Ø Sztafeta pożarnicza 7 x 50 [m] z przeszkodami.

   Zwycięzcy zawodów tj. OSP Pogwizdów Stary – grupa C i OSP Niechobrz Dolny – grupa A będą reprezentować nasz powiat na IV Wojewódzkich Zawodach Sportowo-Pożarniczych OSP, które odbędą się 5 września br. w Nowej Dębie (powiat tarnobrzeski).

   Klasyfikacja generalna zawodów:

GRUPA A:

1. miejsce OSP NIECHOBRZ DOLNY z wynikiem 114,71 pkt.
2. miejsce OSP ZABRATÓWKA z wynikiem 116,16 pkt.
3. miejsce OSP STYKÓW z wynikiem 122,25 pkt.
4. miejsce OSP STOBIERNA z wynikiem 126,54 pkt.
5. miejsce OSP RZESZÓW BIAŁA z wynikiem 127,26 pkt.
6. miejsce OSP HUCISKO z wynikiem 127,28 pkt.
7. miejsce OSP RACŁAWÓWKA z wynikiem 135,40 pkt.
8. miejsce OSP KRZYWA WIEŚ z wynikiem 140,55 pkt.
9. miejsce OSP GÓRNO z wynikiem 142,05 pkt.
10. miejsce OSP ULANICA z wynikiem 145,40 pkt.
11. miejsce OSP DYNÓW PRZEDMIEŚCIE z wynikiem 147,75 pkt.
12. miejsce OSP HYŻNE z wynikiem 149,56 pkt.
13. miejsce OSP ŚWILCZA z wynikiem 163,32 pkt.


GRUPA C:

1. miejsce OSP POGWIZDÓW STARY z wynikiem 124,40 pkt.
2. miejsce OSP RACŁAWÓWKA z wynikiem 128,05 pkt.
3. miejsce OSP DYNÓW BARTKÓWKA z wynikiem 183,70 pkt.
4. miejsce OSP HARTA z wynikiem 185,66 pkt.
5. miejsce OSP HUCISKO z wynikiem 210,41 pkt.
6. miejsce OSP KRZYWA WIEŚ z wynikiem 216,46 pkt.

Skład drużyny: Wnęk Dariusz, Krypel Marek, Wróbel Damian, Pociask Kamil, Dziedzic Sebastian, Piwowar Paweł, Wnęk Marian, Rzucidło Grzegorz, Cynar Zbigniew.

Zdjęcia dostępne w galerii.
WYJAZD NA STRZELNICĘ

   W sobotę 14.08.2010 trzynastu druhów z naszej jednostki wzięło udział w wyjeździe na strzelnicę do Boru k.Głogowa Młp. Po dojechaniu na miejsce i przywitaniu się z opiekunem strzelnicy udaliśmy się na stanowiska strzeleckie do strzelania z broni krótkiej. Każdy ze strzelających został poinformowany o zasadach panujących na stanowisku po czym nie czekając na nic zaczęliśmy strzelać. Oddaliśmy kolejno po 10 strzałów z małego kalibru i po 5 strzałów z dużego. Po zakończeniu strzelania każdy zawodnik wziął swoją tarczę i nastąpiło gwarne porównywanie wyników. Na koniec rozpaliliśmy grilla i słuchali opowieści naszego Prezesa, które przywiózł z odbytej wycieczki na Krym. :)

    

                                        IV WOJEWÓDZKIE ZAWODY SPORTOWO - POŻARNICZE - NOWA DĘBA

   Dnia 05.09.2010 odbyły się IV Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP. W zawodach wzięło udział 44 drużyny (21 kobiecych i 23 męskich). Powiat rzeszowski reprezentowały drużyny OSP Pogwizdów Stary w grupie C i OSP Niechobrz Dolny w grupie A. Nasza drużyna nie zachwyciła formą i zajęła 10 miejsce.
   Zwycięzcami zawodów w grupie A została drużyna z OSP Jabłonica Polska zaś w grupie C OSP Krzeszów. Obu tym drużynom życzymy powodzenia na zawodach ogólnopolskich,

Skład naszej drużyny:
1. Wnęk Dariusz
2. Wnęk Marian
3. Krypel Marek
4. Wróbel Damian
5. Rzucidło Grzegorz
6. Dziedzic Sebastian
7. Pociask Kamil
8. Piwowar Paweł
9. Rzucidło Łukasz

Zdjęcia dostępne w galerii.PRZEKAZANIE SAMOCHODU STAR JEDNOSTCE OSP MOGIELNICA

   Dnia 11.09.2010 nastąpiło oficjalne przekazanie wozu jednostce z Mogielnicy, Kilka minut po godz. 13:00 w naszej jednostce zawitało kilku druhów z OSP Mogielnica na czele z prezesem Adamem Chmielem. Na początku naczelnik naszej jednostki a za razem kierowca byłego STARA pokazał dokładnie samochód przyjezdnym druhom. Opowiedział im o stanie technicznym pojazdu jak również o wszystkich funkcjach, które posiada.
   Po oględzinach prezesi obu jednostek przystąpili do podpisania aktu przekazania wozu. Na zakończenie prezes z sąsiedniej OSP został zaproszony na krótkie spotkanie towarzyskie, zaś reszta druhów odjechała do swojej jednostki aby tam cieszyć się nowym wozem.

Zdjęcia dostępne w galerii.UROCZYSTE PRZEKAZANIE NOWYCH WOZÓW STRAŻACKICH - BOGUCHWAŁA 03.10.2010

   3 października w Boguchwale  odbył się uroczysty apel z okazji przekazania  nowych samochodów pożarniczych dla jednostek OSP z Boguchwały , Niechobrza i Racławówka.
   Cała uroczystość odbyła się zgodnie z ceremoniałem strażackim który reguluje jego przeprowadzenie.
   W programie więc uwzględniono; złożenie meldunku przez dowódcę uroczystości , podniesienie flagi państwowej na maszt, odegranie hymnu państwowego, prezentację i pokaz samochodów pod względem możliwości techniczno-taktycznych.
   Przekazanie odbyło się poprzez wręczenie  Naczelnikom OSP kluczyków do samochodu oraz dowodów rejestracyjnych.
   Przekazania dokonał  Burmistrz Boguchwały  - Wiesław Dronka, mówiąc, iż powierza te samochody w nadziei, że będą zawsze sprawne, podniosą zdolność operacyjną i zwiększą bezpieczeństwo i ochronę przeciwpożarową mieszkańców gminy Boguchwała.
   W apelu uczestniczyło ok. 150 strażaków z dziewięciu jednostek OSP wraz z pocztami sztandarowymi, mieszkańcy gminy oraz zaproszeni goście. Wśród nich byli: Ks. dr Jan Koc – Dziekan Dekanatu Boguchwała, Józef Jodłowski – Starosta Rzeszowski, Jan Kucaj – Prezes Zarządu Powiatowego Związku OSP RP, Waldemar Wilk – Komendant Miejski PSP w Rzeszowie oraz Adam Warzybok – Wójt gminy Lubenia.
   Po apelu gospodarze uroczystości tj. OSP Boguchwała, Niechobrz i Racławówka zaprosili wszystkich na uroczysty obiad.

Zdjęcia dostępne w galerii.POŚWIĘCENIE NOWEGO SAMOCHODU - NIECHOBRZ 09.10.2010

   W sobotę 09.10.2010r. odbyło się uroczyste poświęcenie nowego samochodu bojowego. Uroczystość miała miejsce w Sanktuarium MBNP w Niechobrzu a uroczystą Mszę Św. odprawił ks. dr Jan Koc.
   Razem z naszą jednostką swoje auto święciła jednostka z Boguchwały.
   Msza Św. rozpoczęła się o godz. 15:00. Na uroczystości każda z jednostek wystawiła poczet sztandarowy które to godnie prezentowały swoje sztandary, reszta druhów stała w jednym szyku na środku kościoła.
   Podczas okolicznościowego kazania ks. dziekan podkreślił ważną rolę strażaków w życiu społecznym a także przypomniał o naszym patronie Św. Florianie. Po Mszy Św. wszyscy zgromadzeniu udali się na plac przed kościołem gdzie nastąpiło uroczyste poświęcenie.
   Na zakończenie druhowie z Boguchwały i Niechobrza zrobili sobie pamiątkowe zdjęcia a następnie wraz z zaproszonymi gośćmi udali się do swych jednostek na wspólny obiad.

Zdjęcia dostępne w galerii.
WALDEMAR PAWLAK ODZNACZAŁ STRAŻAKÓW - RZESZÓW 08.11.2010

    Dnia 8 listopada 2010r. w hali na rzeszowskim Podpromiu wiceminister Waldemar Pawlak – Prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP odznaczył 444 osoby, które brały czynny udział w zapobieganiu i usuwaniu skutków tegorocznej powodzi. Byli to m.in. strażacy ochotnicy oraz zawodowi, policjanci, strażnicy graniczni, żołnierze, ratownicy wodni i przedstawiciele innych służb, które brały udział w akcjach powodziowych.
   Na tą uroczystość zostali wydelegowaniu również druhowie z naszej jednostki.

       


SPIS DZIAŁAŃ RATOWNICZO - GAŚNICZYCH W 2010

 1. 10.01 - Mogielnica – pożar budynku mieszkalnego
 2. 27.01Nosówka – pożar garażu
 3. 04.03Nosówka-Zabierzów – pożar garażu
 4. 13.03Wola Zgł. – pożar budynku gospodarczego
 5. 24.03Racławówka-Kielanówka – pożar traw
 6. 27.03Niechobrz – pożar traw
 7. 29.03Rzeszów – pożar traw
 8. 29.03Mogielnica – pożar traw
 9. 31.03Kielanówka – pożar traw
 10. 01.04Zgłobień – pożar traw
 11. 19.05Niechobrz – pompowanie wody
 12. 20.05 - Niechobrz – pompowanie wody
 13. 21.05 - Niechobrz – pompowanie wody
 14. 22.05-23.05 – Gorzyce – wyjazd do umacniania wałów przeciwpowodziowych
 15. 24.05Niechobrz-Boguchwała- Lutoryż-Mogielnica – pompowanie wody
 16. 27.05 Mogielnica – pompowanie wody
 17. 02.06 - Niechobrz – pompowanie wody
 18. 03.06Lubenia – powódź
 19. 03.06Niechobrz-Zgłobień-Racławówka-Nosówka – powódź
 20. 04.06 - Niechobrz – pompowanie wody
 21. 05.06Niechobrz-Boguchwała-Lutoryż-Zwięczyca – pompowanie wody
 22. 06.06Niechobrz-Boguchwała – pompowanie wody
 23. 08.06 - Niechobrz – pompowanie wody
 24. 09.06 – Niechobrz-Lutoryż-Mogielnica – pompowanie wody
 25. 13.06Mielec – pompowanie wody
 26. 16.06Boguchwała – pompowanie wody
 27. 24.06Kielanówka-Boguchwała – pompowanie wody
 28. 03.07Zgłobień – pożar budynku gospodarczego
 29. 07.07 - Niechobrz – pompowanie wody
 30. 14.07Zgłobień – pożar budynku mieszkalnego
 31. 15.07Boguchwała-Niechobrz – pompowanie wody
 32. 22.07 Boguchwała – pompowanie wody
 33. 27.07 Boguchwała – pompowanie wody
 34. 07.08Lutoryż – pożar
 35. 31.08 Niechobrz – pożar pralki w łazience
 36. 03.09 Zgłobień – pożar stodoły
 37. 11.09 - Niechobrz – pompowanie wodyŚLUBY NASZYCH STRAŻAKÓW

   W tym roku w święty związek małżeński wstąpili następujący druhny i druhowie:

RENATA SIOREK i JACEK PELCZAR
GRZEGORZ DRYJA
ARKADIUSZ ŚWIETLIK
ŁUKASZ WRÓBEL
EWELINA ANTAS
ŁUKASZ RAŁOWSKI

   Świeżo upieczonym małżonkom życzymy WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO NA NOWEJ DRODZE ŻYCIA !!!