WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

   Walne zebranie sprawozdawcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Niechobrzu za rok 2011 odbyło się 11 lutego 2012r. o godz. 17 w budynku Domu Strażaka.

   Prezes dh Józef Tobiasz otworzył zebranie i przywitał wszystkich członków OSP oraz zaproszonych gości. Obecni byli goście:
- Barbara Pasierb - Prezes Banku Spółdzielczego w Niechobrzu
- Wiesław Dronka - Burmistrz Gminy Boguchwała
- Marian Kawa - sołtys wsi Niechobrz
- Roman Górski - Dowódca JRG nr 1 w Rzeszowie
- Kazimierz Siorek - Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP
- Kazimierz Wójcicki - st. bryg. w st. spocz.
- Zofia Czech - radna wsi Niechobrz
- Krzysztof Jarosz - radny wsi Niechobrz
- Anna Wolska

Przewodniczącym zebrania został wybrany dh Mariusz Gajdek, który prowadził obrady wg planu zatwierdzonego przez zebranie.
Sprawozdanie z działalności statutowej jednostki OSP za rok 2011 przedstawił dh Józef Tobiasz, który podziękował wszystkim druhom za zaangażowanie w działalności operacyjno-szkoleniowej, za działalność sportową oraz działalność gospodarczą.

Dalszy ciąg zebrania przedstawił Naczelnik dh Wiesław Bieniek, który przedstawił zebranym o ilości wyjazdów do zdarzeń i jakie to były zdarzenia - pożary, miejscowe zagrożenia.

Walne zebranie przyjęło sprawozdanie z działalności jednostki za rok 2011 oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, które przedstawił dh Grzegorz Dryja i udzieliło zarządowi absolutorium. Przyjęto plan działania na rok 2012.

Do szeregów naszej jednostki przyjęto nowych druhów:
- Adrian Salamon
- Piotr Żuczek

Podczas zebrania zostało odznaczonych kilku druhów.

Odznakę WZOROWEGO STRAŻAKA otrzymali:
- Stanisław Kuśnierz
- Łukasz Rzucidło
- Grzegorz Rzucidło
- Łukasz Czudec

Druhowie brali czynny udział w akcji powodziowej w rejonie mieleckim i gorzyckim, brali czynny udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych. Dodatkowo dh Grzegorz Rzucidło to zawodnik w drużynie pożarniczej grupy CTiF.

ZŁOTY MEDAL za zasługi dla pożarnictwa otrzymał:
- Zbigniew Gajdek

SREBRNY MEDAL za zasługi dla pożarnictwa otrzymali:
- Jan Śliż - uczestnik zawodów na szczeblu krajowym i międzynarodowym
- Adam Świetlik - uczestniczył w akcjach ratowniczo - gaśniczych, akcjach powodziowych, udziela się w pracach społecznych

BRĄZOWY MEDAL za zasługi dla pożarnictwa otrzymał:
- Przemysław Czudec

W dalszej części zebrania przystąpiono do dyskusji - wolne wnioski.
Następnie głos zabierali zaproszeni goście m.in. Burmistrz Miasta i Gminy Boguchwała - Wiesław Dronka, Roman Górski, Marian Kawa, Kazimierz Siorek.

Walne zebranie sprawozdawcze zakończył Prezes naszej jednostki, który podziękował za udział w zebraniu wszystkim druhom oraz zaproszonym gościom i zaprosił wszystkich na wspólną kolację.


WIELKANOC 2012

  
Wielkanoc (Pascha) - to jedno z najważniejszych świąt chrześcijańskich upamiętniających śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Obchodzone jest w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni.
   Rano w Wielką Niedzielę kapłan po odmówieniu modlitwy przy Grobie Pańskim oznajmia radosną nowinę zmartwychwstania, po czym rozpoczyna się procesja z Hostią, monstrancją i figurą Chrystusa. Po trzykrotnym obejściu kościoła i odśpiewaniu hymnu "Ciebie Boże Wysławiamy" udzielane jest błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem i rozpoczyna się uroczysta i radosna Msza Święta.
   Wielkanoc to prawdopodobnie święta, z którymi związana jest największa ilość zwyczajów i tradycji. Jest to malowanie i święcenie jajek, święconka, dzielenie się jajkiem, śniadanie wielkanocne, śmingus-dyngus, pogrzeb żuru i wieszanie śledzia na zakończenie Wielkiego Postu, świąteczne porządki , itp.
   Pośród tradycji wielkanocnych ważnym obrządkiem dla polskich rodzin jest święcenie pokarmów w Wielką Sobotę. I jak każe tradycja także w naszym Domu Strażaka takie święcenie się odbywa. Jest to jedno z kilku miejsc wyznaczonych w naszej parafii, gdzie okoliczni mieszkańcy gromadzą się na ten obrządek.


OBCHODY DNIA STRAŻAKA - 3 V 2012


   Św. Florian jest patronem wykonawców zawodów wiążących się z ogniem: strażaków, hutników, kominiarzy, garncarzy, piekarzy. Jest również patronem Górnej Austrii obok św. Leopolda oraz Linz, gdzie rozwinięty jest przemysł hutniczy.

   W ramach obchodów Dnia Strażaka i św. Floriana, jak co roku strażacy z naszej jednostki w dniu 3 maja zebrali się przed budynkiem Domu Strażaka by uroczyście uczestniczyć we Mszy Św. a później w uroczystościach strażackich.

   W Dniu Strażaka odznaczeni zostali następujący druhowie.
- Arkadiusz Świetlik - otrzymał ODZNAKĘ WZOROWEGO STRAŻAKA
- Konrad Hudzicki - otrzymał ODZNAKĘ WZOROWEGO STRAŻAKA

BRĄZOWY MEDAL za zasługi dla pożarnictwa otrzymali:
- Sebastian Dziedzic (udział w zawodach sportowo-pożarniczych, udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, usuwanie skutków powodzi)
- Tomasz Żuczek

ZŁOTY MEDAL za zasługi dla pożarnictwa otrzymal:
- Czesław Migut


ZAWODY GMINNE MDP I OSP - NIECHOBRZ 3 VI 2012

   Dnia 3 czerwca 2012 roku na stadionie w Niechobrzu odbyły się Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz drużyn OSP grupy A i C wg regulaminu na mokro.
   Sędzią głównym zawodów był bryg. Roman Górski.

   W zawodach wzięło udział 6 drużyn młodzieżowych - w tym 2 dziewczęce, jedna drużyna kobiet (grupa C) oraz 9 dużyn męskich (grupa A).

Zawody rozegrane zostały w konkurencjach:
- rozwinięcie bojowe
- sztafeta pożarnicza 400 m.

Klasyfikacja i wyniki w poszczególnych kategoriach przedstawia się następująco:

MDP Dziewczęta:
1 miejsce - MDP Niechobrz
2 miejsce - MDP Racławówka

MDP Chłopcy:
1 miejsce - MDP Racławówka
2 miejsce - MDP Niechobrz
3 miejsce - MDP Zgłobień
4 miejsce - MDP Wola Zgłobieńska

GRUPA C (kobiety)
1 miejsce - OSP Racławówka

GRUPA A (mężczyźni)
1 miejsce - OSP Niechobrz
2 miejsce - OSP Racławówka
3 miejsce - OSP Mogielnica
4 miejsce - OSP Lutoryż

Naszą jednostkę reprezentowały 3 drużyny w następujących składach:

MDP Dziewczęta:
1. Aleksandra Gołąb
2. Natalia Świeca
3. Wiktoria Gubernat
4. Magdalena Motyl
5. Natalia Wróbel
6. Patrycja Augustyn
7. Daria Pieniążek
8. Izabela Lelek
9. Sara Żuczek
10. Gabriela Madera

MDP Chłopcy:
1. Piotr Soroka
2. Kamil Wierzbicki
3. Paweł Lib
4. Piotr Uliasz
5. Piotr Lib
6. Patryk Byjoś
7. Paweł Soroka
8. Michał Słaby
9. Patryk Rewera
10. Patryk Hardyl

GRUPA A:
1. Tomasz Czech
2. Kamil Pociask
3. Kamil Świeca
4. Marian Wnęk
5. Mateusz Słaby
6. Michał Chmiel
7. Damian Wróbel
8. Grzegorz Rzucidło
9. Eryk Lasota


ZAWODY WOJEWÓDZKIE WG REG. CTiF DRYŻYN A, B, C - NIECHOBRZ 16 VI 2012


   Dnia 16 czerwca 2012 roku na miejscowym stadionie w Niechobrzu odbyły się III Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych drużyn A, B i C wg regulaminu CTiF.

Do zawodów przystąpiło 7 drużyn - w tym dwie kobiece z OSP Sarzyna (pow. leżajski)
Zawody te były kwalifikacjami do zawodów krajowych.

Wyniki po ukończeniu zawodów przedstawiały się następująco:

KLASA A męzczyzn:
1 miejsce - OSP Niechobrz - wynik końcowy 399,71 pkt
2 miejsce - OSP Jabłonica Polska - 398,91 pkt
3 miejsce - OSP Hucisko - 366,87 pkt
4 miejsce - OSP Brzyska - 350,05 pkt

KLASA B mężczyzn:
1 miejsce - OSP Niechobrz - 408,12 pkt

KLASA A kobiet:
1 miejsce - OSP Sarzyna - 374,80 pkt

KLASA B kobiet:
1 miejsce - OSP Sarzyna - 323,91 pkt

   Drużyny, które zdobyły I miejsca (w tym tym nasze dwie drużyny męskie) w zawodach sportowo-pożarniczych będą reprezentować województwo podkarpackie na Mistrzostwach Polski. Odbędą sie one we wrześniu br. w Białej Podlaskiej. Najlepsze drużyny tych zawodów pojadą na Olimpiadę Pożarniczą do Francji, którą zaplanowano na przyszły rok.

Naszą jednostkę reprezentowały dwie drużyny z grupy A i B mężczyzn.

GRUPA A:
1 Jacek Pelczar - dowódca
2. Eriik Lasota - łącznik
3. Sebastian Dziedzic - mechanik
4. Michał Chmiel - przodownik roty I
5. Marian Wnęk - pomocnik przodownika roty I
6. Damian Wróbel - przodownik roty II
7. Dominik Świeca - pomocnik przodownika roty II
8. Kamil Pociask - przodownik roty III
9. Mateusz Słaby - pomocnik przodownika roty III
10. Tomasz Czech - rezerwowy

GRUPA B:
1 Józef Tobiasz - dowódca
2. Mariusz Gajdek - łącznik
3. Grzegorz Hardyl - mechanik
4. Jan Śliż - przodownik roty I
5. Paweł Piwowar - pomocnik przodownika roty I
6. Stanisław Szczepek - przodownik roty II
7. Grzegorz Dryja - pomocnik przodownika roty II
8. Henryk Rykała - przodownik roty III
9. Wiesław Lasota - pomocnik przodownika roty III
10. Adam Kuśnierz - rezerwowy


ZAWODY WOJEWÓDZKIE MDP - ZARZECZE 24 VI 2012

   W dniu 24 czerwca 2012 roku na stadionie sportowym w Zarzeczu na terenie powiatu przeworskiego zostały rozegrane VII Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze MDP wg regulaminu CTiF.
Do rywalizacji sportowej stanęło 29 drużyn (14 dziewczęcych i 15 chłopców), które przybyły z całego woj. podkarpackiego.

   Powiat rzeszowski reprezentowały dwie drużyny - OSP Niechobrz (chłopcy) i OSP Racławówka (dziewczęta).

   Występ obydwu drużyn należy zaliczyć do udanych, gdyż obie drużyny zajęły drugie miejsca ustępując jedynie drużynie z Rakszawy w klasyfikacji dziewcząt i z MDP Medynia Głogowska z gm. Łańcut w klasyfikacji chłopców.
Poziom zawodów był bardzo wysoki. Gratulujemy naszym drużynom osiągniętego wyniku i życzymy by w kolejnych zawodach mogli sięgnąć po najwyższe laury i reprezentować nasze województwo na zawodach krajowych.

   Zawody odbyły się na pięknym, nowo zmodernizowanym stadionie sportowym w bardzo miłej sportowej atmosferze.
Sędzią Głównym zawodów był st. kpt. Jacek Nita - z-ca d-cy JRG nr 2 w Rzeszowie.

Końcowa klasyfikacja najlepszych drużyn przedstawia się następująco:

MDP Chłopcy:
1 miejsce - MDP Medynia Głogowska
2 miejsce - MDP Niechobrz
3 miejsce - MDP Oleszyce
4 miejsce - MDP Krzeszów

MDP Dziewczęta:
1 miejsce - MDP Rakszawa
2 miejsce - MDP Racławówka
3 miejsce - MDP Krzeszów

Skład naszej drużyny MDP Chłopców:
1 Piotr Soroka
2. Kamil Wierzbicki
3. Paweł Lib
4. Paweł Uliasz
5. Piotr Lib
6. Patryk Byjoś
7. Paweł Soroka
8. Michał Słaby
9. Patryk Rewera
10. Patryk Hardyl


ZAWODY KRAJOWE - BIAŁA PODLASKA 8 IX 2012

   W dniu 8 września 2012 roku, w Białej Podlaskiej przeprowadzono Ogólnopolskie Zawody Sportowo - Pożarnicze wg reg. CTiF.
W zawodach wzięło udział 62 drużyny - w tym 23 kobiece.

Województwo podkarpackie reprezentowało 4 drużyny - 2 żeńskie z Sarzyny oraz 2 drużyny męskie z Niechobrza.

   Rywalizacja była bardzo wyrównana a zwłaszcza w czołówce, gdyż drużynie z grupy A do podium zabrakło zaledwie 0,77 sek. zaś zawodnikom z grupy B brakło 1,23 sek.

W tym roku, aby zakwalifikować się na Olimpiadę oprócz zajęcia odpowiedniego miejsca (grupa A: miejsca 1 - 5, grupa B: miejsca 1 - 3)  trzeba było również uzyskać minimum olimpijskie, które wynosiło 399pkt. dla grupy A i 409pkt. dla grupy B. Młodsza drużyna osiągnęła ten wynik i będzie reprezentować Polskę na Olimpiadzie. Jest to wielki sukces naszej jednostki bo to już trzecia z kolei Olimpiada, w której weźmie udział nasza drużyna. Trzeba podkreślić, że są to najbardziej prestiżowe zawody pożarnicze na świecie. Przyszłoroczna odbędzie się we francuskim mieście - Miluza.
   Oprócz pamiątkowych pucharów i dyplomów za zajęcie czwartych miejsc każda z drużyn otrzymały nagrodę finansową w wysokości 6000 zł. do wykorzystania na sprzęt gaśniczy i umundurowanie.

Wyniki naszych drużyn:

Grupa A:
1. Głuchów, woj. wielkopolskie   406,56 pkt.
2. Kowalew I, woj. wielkopolskie   406,37 pkt.
3. Raszowa, woj. opolskie   404,57 pkt.
4. Niechobrz, woj. podkarpackie   403,80 pkt.
5. Dzianisz Górny, woj. małopolskie   396,11 pkt.
...

Grupa B:
1. Lądek II, woj. wielkopolskie   415,38 pkt.
2. Kościan, woj. wielkopolskie   407,51 pkt.
3. Pszów, woj. śląskie   405,49 pkt.
4. Niechobrz, woj. podkarpackie   404,26 pkt.
5. Jordanów, woj. małopolskie   403,02 pkt.
...

Składy drużyn.
Grupa A:
1. Marian Wnęk - dowódca

2. Tomasz Czech - łącznik

3. Sebastian Dziedzic - mechanik

4. Michał Chmiel - przodownik roty I

5. Jacek Pelczar - pomocnik przodownika roty I

6. Damian Wróbel - przodownik roty II

7. Dominik Świeca -  pomocnik przodownika roty II

8. Kamil Pociask - przodownik roty III

9. Mateusz Słaby -  pomocnik przodownika roty III

10. Erik Lasota - rezerwowy

Grupa B:

1. Józef Tobiasz - dowódca

2. Grzegorz Hardyl - mechanik

3. Adam Kuśnierz - łącznik

4. Jan Śliż -  przodownik roty I

5. Paweł Piwowar -  pomocnik przodownika roty I

6. Stanisław Szczepek -  przodownik roty II

7. Grzegorz Dryja -  pomocnik przodownika roty II

8. Henryk Rykała -  przodownik roty III

9. Wiesław Lasota -  pomocnik przodownika roty III

10. Mariusz Gajdek - rezerwowyINNE WYDARZENIA

10-11 CZERWIEC


10 i 11 czerwca zastęp z naszej jednostki pełnił dyżur w tymczasowym posterunku w Trzcianie. Dyżury były pełnione w systemie 24-godzinnym i obejmowały wszystkie jednostki OSP z powiatu rzeszowskiego włączonych do KSRG. Akcja związana była z podoperacją "TRASA", która była częścią planu zabezpieczenia operacyjnego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 przez Krajowy System Ratowniczo - Gaśniczy.

SIERPIEŃ

W sierpniu odbył się 21 Rajd Rzeszowski. W sobotę 11 sierpnia na drogach Niechobrza odbył się odcinek specjalny tego rajdu. Kierowcy zaczynali obok budynku Zespołu Szkół w Niechobrzu a następnie kierowali się w stronę Krzyża Milenijnego. Trasa prowadziła zawiłymi drogami , do których był dostęp dla kibiców poprzez trasę rowerową oraz główne drogi Rzeszowa, Boguchwały i Mogielnicy.
Droga główna w Niechobrzu była zamknięta dla ruchu prze cały dzień, ponieważ uczestnicy rajdu przejeżdżali ten odcinek dwukrotnie z małymi przerwami, podczas których fani mogli zmieniać swoje punkty do kibicowania.
Strażacy Ochotnicy z naszej jednostki zabezpieczali odcinek specjalny, który prowadził przez drogi Niechobrza.

SIERPIEŃ

   W niedzielę 12 sierpnia jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Racławówce obchodziła 110-lecie swojego istnienia i działalności. Jednostkę tą założył w 1902 roku ówczesny proboszcz parafii w Zabierzowie ks. Marceli Sochański.
Podczas Jubileuszu nadany został nowy sztandar, ufundowany przez mieszkańców. W uroczystościach uczestniczyło wielu zaproszonych gości jak również poczty sztandarowe OSP z sąsiednich wiosek.

Z naszej jednostki również uczestniczyła w tych uroczystościach delegacja w składzie: dh Marian Wnęk, dh Jan Śliż, dh Sebastian Dziedzic, dh Adam Kuśnierz, dh Mariusz Gajdek.

WRZESIEŃ

   SST Lubcza zorganizowała w tym roku II Wyścig Rowerowy MTB Boguchwała2012, którego start i meta zlokalizowane były na stadionie w Mogielnicy. Rajd odbył się 16 września. Kibiców oprócz kolarskich emocji czekały także atrakcje związane organizowanym przez LOK "Razem" Pikniku Rodzinnym.
Najmłodsi uczestnicy ścigali się na bieżni wokół stadionu. Starsza młodzież i mniej wytrwali mogli wystartować w 18km klasie Hobby. Główny zaś wyścig przebiegał drogami, ścieżkami i leśnymi dukatami gminy Boguchwała i Czudec. Zawodnicy ścigali się na odcinku 43 kilometrów. Była to trasa urozmaicona i dość wymagająca.

Zastęp z naszej jednostki OSP został wydelegowany do zabezpieczenia trasy II Wyścigu Rowerowego.

WRZESIEŃ

   18 września 2012 roku w budynku naszej remizy strażackiej odbyło się spotkanie zawodników, którzy startowali na Zawodach Krajowych w Białej Podlaskiej z panią redaktor RADIA RZESZÓW. Drużyna udzielała wywiadu na temat zawodów, przygotowań do nich oraz jakie mają plany na najbliższy rok i o przygotowaniach do Olimpiady w Miluzie (Francja). Jako sędzia międzynarodowy wypowiadał się również dh Stanisław Rałowski. O jednostce i o sprzęcie gaśniczym opowidali Prezes OSP dh Józef Tobiasz oraz Naczelnik OSP dh Wiesław Bieniek.

Audycja została wyemitowana w radiu 22 września 2012r.

ŚLUBY NASZYCH STRAŻAKÓW

W roku 2012 w święty związek małżeński wstąpił:

- KAMIL POCIASK - wieloletni zawodnik drużyny sportowo - pożarniczej począwszy od MDP a obecnie zawodnik drużyny w grupie A na szczeblu krajowym i międzynarodowym.


SPIS DZIAŁAŃ RATOWNICZO - GAŚNICZYCH


1. 30.01.2012 - Zgłobień - pożar domu (zginął właściciel)
2. 10.03.2012 - Niechobrz - pożar traw
3. 16.03.2012 - Wola Zgłobieńska - pożar traw
4. 17.03.2012 - Kielanówka/Rzeszów - pożar traw
5. 17.03.2012 - Bzianka - pożar budynku gospodarczego
6. 18.03.2012 - Racławówka - pożar traw
7. 18.03.2012 - Niechobrz - pożar traw
8. 19.03.2012 - Racławówka - pożar traw
9. 22.03.2012 - Mogielnica - pożar traw
10. 24.02.2012 - Racławówka - pożar traw
11. 24.03.2012 - Niechobrz - zalany dom mieszkalny
12. 24.03.2012 - Bzianka - pożar traw
13. 26.03.2012 - Racławówka - pożar traw
14. 26.03.2012 - Mogielnica - pożar traw
15. 26.03.2012 - Racławówka - pożar traw
16. 27.03.2012 - Racławówka - pożar traw
17. 28.03.2012 - Mogielnica - pożar traw
18. 29.03.2012 - Racławówka - pożar traw
19. 11.04.2012 - Niechobrz - pożar traw
20. 13.04.2012 - Racławówka - pożar traw
21. 14.04.2012 - Niechobrz - pożar budynku
22. 28.04.2012 - Mogielnica - pożar traw
23. 29.04.2012 - Mogielinica - pożar traw
24. 02.05.2012 - Mogielnica - pożar traw
25. 02.05.2012 - Mogielnica - pożar traw
26. 26.05.2012 - Boguchwała - pożar kurnika
27. 19.06.2012 - Niechobrz - wypadek samochodowy
28. 20.06.2012 - Niechobrz - zabezpieczenie lądowiska dla helikoptera
29. 08.07.2012 - Niechobrz - powalone drzewa
30. 22.07.2012 - Niechobrz - wypadek samochodowy
31. 06.08.2012 - Nosówka - pożar traw
32. 07.08.2012 - Racławówka - pożar traw
33. 12.09.2012 - Niechobrz - pożar traw
34. 23.09.2012 - Niechobrz - tragiczny wypadek samochodowy
35. 31.10.2012 - Niechobrz - powalone drzewa
36. 31.10.2012 - Niechobrz - wycinka drzew
37. 08.11.2011 - Niechobrz - wycinka drzew
38. 17.11.2012 - Niechobrz - wycinka drzew
39. 05.12.2012 - Niechobrz - wypadek samochodowy