ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE – 26.01.2013

   Walne zabranie sprawozdawcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Niechobrzu za rok 2012 odbyło się 26 stycznia 2013r. o godz. 17:00 w głównej sali budynku remizy.

   Zebranie otworzył Prezes naszej jednostki dh Józef Tobiasz. Powitał on serdecznie wszystkich członków Ochotniczej Straży Pożarnej oraz zaproszonych gości:

 • Wiesław Dronka - Burmistrz Miasta i Gminy Boguchwała
 • mł. bryg. Marek Róg - dowódca JRG 1 PSP w Rzeszowie
 • Kazimierz Siorek - Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP
 • Stanisław Rałowski - v-ce Prezes zarządu OSP RP w Rzeszowie
 • Barbara Pasierb - Prezes Banku Spółdzielczego w Niechobrzu
 • Zofia Czech - Radna wsi Niechobrz
 • Krzysztof Jarosz - Radny wsi Niechobrz
 • Wojciech Sikora
   Przewodniczącym zebrania został wybrany dh Mariusz Gajdek, który prowadził obrady wg planu zatwierdzonego przez zebranie.
Sekretarzem zebrania został dh Sebastian Dziedzic, a w skład Komisji Protokołowej weszli: dh Jan Śliż, dh Anna Rewera oraz dh Tomasz Żuczek.

   Do szeregów naszej jednostki przyjęto nowych druhów:
 • Marian Kawa
 • Grzegorz Motyl
 • Grzegorz Kamyk
 • Artur Ciebiera


   Sprawozdanie z działalności statutowej jednostki OSP oraz finansów za rok 2012 przedstawił zebranym Prezes - dh Józef Tobiasz.
Podziękował on serdecznie wszystkim druhom za zaangażowanie w działalność operacyjno - szkoleniową, za działalność sportową oraz gospodarczą.

   Sprawozdanie z działalności operacyjno - bojowej przedstawił Naczelnik dh Wiesław Bieniek, który wygłosił zebranym o ilości wyjazdów do akcji oraz przedstawił krótko jakie to były zdarzenia - pożary, miejscowe zagrożenia.

Naczelnik w swojej przemowie wyróżnił kilku druhów naszej jednostki, którzy byli najbardziej zaangażowani i aktywni w akcjach ratunkowych minionego roku. Pochwałą ustną zostali nagrodzeni następujący druhowie:
 • dh Tomasz Żuczek
 • dh Stanisław Kuśnierz
 • dh Łukasz Rzucidło
 • dh Wojciech Śliż
 • dh Arkadiusz Świetlik
 • dh Przemysław Czudec
 • dh Adam Kuśnierz
 • dh Grzegorz Rzucidło
 • dh Jerzy Jarosz
 • dh Mariusz Świetlik

   Walne zebranie przyjęło sprawozdanie z działalności jednostki za rok 2012 oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, które przedstawił dh Grzegorz Dryja i udzieliło Zarządowi absolutorium. Przyjęto plan działania na rok 2013, który omówił dh Stanisław Rałowski. Są to m.in.
- prace społeczne, porządkowe
- pozyskanie sprzętu medycznego
- zakup hełmów i umundurowania
- zakup podstawowych rzeczy dla strażaków ochotników, np. rękawic ochronnych, kominiarek
- pogadanki w szkołach i na zebraniach sołeckich o tematyce ratowniczo - gaśniczej
- szkolenia i kursy dla strażaków ochotników
- spotkania grupy bojowej
- działalność kulturalno - wychowawczo - sportowa

   W dalszej części zebrania przystąpiono do dyskusji - wolne wnioski.
Następnie głos zabierali zaproszeni goście:
 • Burmistrz Miasta i Gminy Boguchwała - Wiesław Dronka, podziękował za działalność społeczną naszej jednostki. Burmistrz Pogratulował sukcesów odniesionych w zawodach sportowo - pożarniczych. Podziękował również za całokształt pracy w ubiegłym roku i prosił o dalszą tak dobrą współpracę na przyszły rok.
 • Jako kolejna wypowiedziała się p. Barbara Pasierb - Prezes Banku Spółdzielczego w Niechobrzu. "BYĆ WASZYM SĄSIADEM TO ZASZCZYT." Pani Prezes pogratulowała sukcesów jakie jednostka osiągnęła w minionym roku.
 • Następnie głos zabrał mł.bryg. Marek Róg, który w imieniu Komendanta Miejskiego PSP w Rzeszowie Waldemara Wilka podziękował za zaproszenie. Stwierdził, iż jesteśmy bardzo prężnie działającą jednostką. Na koniec pogratulował powinności i pięknych startów naszych drużyn oraz życzył sukcesu na Olimpiadzie we Francji.
 • Na koniec sołtys naszej wsi - Marian Kawa w imieniu społeczności Niechobrza podziękował strażakom za to, że dzięki jednostce OSP mieszkańcy mogą czuć się bezpiecznie w naszej wsi.

   Kończąc zebranie Prezes OSP dh Józef Tobiasz podziękował za dobre słowa wypowiedziane pod naszym adresem i zaprosił wszystkich zebranych na ciepłą kolację przygotowaną przez żony naszych druhów.ZAKUP HEŁMÓW

   W lutym druhowie z Zarządu naszej jednostki udali się do Trześniowa (pow. brzozowski) w celu zakupienia hełmów paradnych. Kupili oni 6 hełmów oraz 4 halabardy, które to rzeczy są wykorzystywane gdy strażacy pełnią wartę honorową przy Bożym Grobie w czasie Wielkanocy. Delegaci z Zarządu to: Prezes OSP dh Józef Tobiasz, dh Adam Kuśnierz, dh Mariusz Gajdek.

   Te piękne akcesoria strażackie wykonują Edward i Wojciech Mróz - dziadek i wnuk. Mają oni na swoim koncie przepiękną kolekcję hełmów paradnych, które to nasi druhowie mieli okazję podziwiać a niektóre modele przymierzyć.

Na ten cel pozyskano dwóch sponsorów, którzy nie chcieli zostać ujawnieni. Pozostałą kwotę dołożyli strażacy ochotnicy naszej jednostki.

WIELKANOC 2013

   Od chwili powstania naszej jednostki druhowie co roku pełnią honorową wartę przy Bożym Grobie. Tak również było i w tym roku.

   Strażacy brali czynny udział w nabożeństwach Wielkiego Tygodnia. Druhowie towarzyszyli również księżom w miejscach gdzie odbywało się święcenie pokarmów. Tam otrzymywali od mieszkańców święconkę, którą później posilali się w przerwach między wartami.

   W tym roku pogoda spłatała nam figle i Święta Wielkanocne były "obsypane" śniegiem. W związku z tą sytuacją druhowie w chwili wolnego czasu pomagali przy odśnieżaniu placu kościelnego. 

Strażacy, którzy pełnili wartę honorową przy Bożym Grobie:

 • Mariusz Gajdek
 • Rafał Ziobro
 • Kamil Bury
 • Stanisław Kuśnierz
 • Kamil Wróbel
 • Jarosław Cynar
 • Łukasz Rzucidło
 • Robert Ceglarz
 • Łukasz Kurc
 • Piotr Żuczek
 • Michał Chmiel
 • Grzegorz Rzucidło
 • Tomasz Czech
 • Adrian Salamon
 • Michał Chmiel
 • Marian Wnęk
 • Kamil Fałat
 • Dominik Świeca
 • Przemysław Czudec
 • Patryk Długosz
 • Damian Wróbel
 • Sebastian Dziedzic
 • Grzegorz Kamyk


OBCHODY DNIA STRAŻAKA - 3.05.2013


   Uroczyste obchody Dnia Strażaka w naszej jednostce odbyły się 3 maja 2013r.
Na placu przed budynkiem OSP o godz. 8:30 zebrali się druhny i druhowie aby w kolumnie na czele z Pocztem Sztandarowym przemaszerować do kościoła, gdzie została odprawiona msza św. w intencji Strażaków. Druhowie podczas tej mszy stoją na baczność w głównej nawie kościoła.

   Po uroczystej mszy św. nastąpił powrót do budynku remizy na krótkie spotkanie i poczęstunek, gdzie Prezes OSP dh Józef Tobiasz wraz z dh Stanisławem Rałowskim złożyli życzenia z okazji Dnia Strażaka wszystkim zgromadzonym druhnom oraz druhom. Do życzeń dołączył się również sołtys naszej wsi - dh Marian Kawa.

PRZEDSZKOLAKI W OSP - 22.05.I 21.06.2013

   Druhowie z naszej jednostki zaprosili miejscowych przedszkolaków do zwiedzania naszej remizy strażackiej. W maju odwiedziły nas przedszkolaki z "Kubusiowej Polany" - SP nr 2 w Niechobrzu a w czerwcu atrakcję miały dzieci z przedszkola "Kubusiowa Polana 1" przy Zespole Szkół w Niechobrzu.

Pokazy dla dzieci w maju zorganizowali dh Jacek Pelczar, dh Józef Tobiasz natomiast w czerwcu dh Sebastian Dziedzic, dh Stanisław Kuśnierz oraz dh Jacek Pelczar. Chcieli oni aby dzieci poznały pracę strażaków oraz sprzęt jakim dysponują gdy wyjeżdżają do działań ratowniczych.

Na początek przedszkolakom został zaprezentowany samochód strażacki. Mogły one do niego wsiąść, posiedzieć i pooglądać wszystko co w nim ciekawe. Dzieci mogły również zobaczyć jak wygląda garaż strażacki i co się w nim znajduje. Każdy z małych gości mógł także założyć na głowę hełm strażacki.
Następnie był pokaz z użyciem wody co było wielką atrakcją dla dzieci.

Po prezentacji samochodu bojowego i sprzętu gaśniczego przedszkolaki wraz z wychowawcą udały się do sali pucharowej w budynku remizy. Tam podziwiały trofea zdobyte przez naszych strażaków oraz oglądały kronikę OSP.
Aby zaznaczyć w dziejach OSP odwiedziny "małych gości" wychowawczynie przedszkolaków dokonały pamiątkowych wpisów do kroniki.

Na sam koniec wycieczki do Ochotniczej Straży Pożarnej została zaplanowana największa atrakcja - przejażdżka wozem strażackim z użyciem sygnału alarmowego. Dzieci zostały odwiezione do szkoły.BOŻE CIAŁO 2013

   Uroczystość Bożego Ciała to jedno z największych świąt kościelnych. W tym dniu wierni udają się w tradycyjnie uroczystej procesji do czterech ołtarzy przygotowanych przez mieszkańców.

Tego roku procesja w naszej wsi kierowała się w stronę remizy OSP. Dwa ołtarze zostały przygotowane na posesjach druhów z naszej jednostki.

Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej także brali czynny udział w procesji - mianowicie na przodzie procesji szedł Poczet Sztandarowy w składzie: dh Ewelina Kuśnierz, dh Natalia Wróbel oraz dh Marian Wnęk. Strażacy nieśli również baldachim nad kapłanem z Najświętszym Sakramentem. Zabezpieczali także drogę kierując jadące samochody na objazdy oraz pilnowali porządku.

Po zakończeniu procesji druhowie odwieźli do kościoła księży z Najświętszym Sakramentem oraz siostry zakonne.


MIĘDZYNARODOWA OLIMPIADA POŻARNICZA - MULHOUSE (FRANCJA) - 14-21 VII 2013


   W dniach 14-21 lipca 2013r. odbyły się XV Międzynarodowe Zawody Sportowo - Pożarnicze CTiF (Olimpiada Pożarnicza) w miejscowości Mulhouse - FRANCJA
W zawodach brały udział drużyny młodzieżowe, seniorskie, męskie i damskie oraz strażacy zawodowi. Ogółem wystartowało ponad 3 tys. sportowców z 30 krajów, co sprawia że są to jedne z największych zawodów w sporcie pożarniczym zarówno ochotniczym jak i zawodowym.

Liczna delegacja polskiego pożarnictwa (ponad 200 strażaków) również uczestniczyła w tych igrzyskach. Polskę reprezentowało 16 drużyn, w tym 13 to drużyny OSP, które podzielone były na różne grupy wiekowe oraz kategorie.

W grupie OSP klasie A mężczyzn rywalizowało 73 zespoły z czego 5 drużyn z Polski. Trzy z nich znalazły się w strefie Złotego Medalu tj:
- OSP Raszowa (woj. opolskie)
- OSP Niechobrz (woj. podkarpackie)
- OSP Dzianisz Górny (woj. małopolskie)
W strefie Medali Srebrnych znalazła się jednostka z OSP Głuchów (woj. wielkopolskie)
Natomiast do strefy Madali Brązowych weszła drużyna z OSP Kowalew (woj. wielkopolskie)

   Przygotowania do Olimpiady trwały od roku 2012, kiedy to podczas Ogólnopolskich Zawodów w Białej Podlaskiej wyłoniono najlepsze drużyny. Tam też najlepsze wyniki dały prawo startu w Olimpiadzie Pożarniczej na szczeblu międzynarodowym.

W skład naszej ZŁOTEJ drużyny z OSP Niechobrz weszli następujący druhowie:
 • Marian Wnęk
 • Jacek Pelczar
 • Sebastian Dziedzic
 • Mateusz Słaby
 • Michał Chmiel
 • Piotr Soroka
 • Damian Wróbel
 • Tomasz Czech
 • Dominik Świeca
 • Józef Tobiasz
Godne uwagi jest również to, iż członek naszej jednostki OSP dh Stanisław Rałowski wchodził w skład międzynarodowej ekipy sędziowskiej.
Należy także podkreślić, że na olimpiadzie towarzyszyło wiele innych uroczystości i spotkań, np. "Wystawy narodów".ODSZEDŁ NA WIECZNĄ WARTĘ - DH STANISŁAW RAŁOWSKI

   Dnia 6 sierpnia 2013 ze smiutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego kolegi dh Stanisława Rałowskiego.

   Dh Stanisław wstąpił do Ochotniczej Straży Pożarnej w Niechobrzu w 1957 roku mając 20 lat. Po ukończeniu szkoły zawodowej podjął pracę w branży budowlanej a następnie w Zespole Szkół Zawodowych w Rzeszowie jako nauczyciel zawodu. W roku 1960 ukończył wyszkolenie w zakresie Podstawowym Strażaka Ochotnika, a w roku 1962 ukończył kurs Naczelników OSP typu "S" w Palikówce.

W latach 1965 - 1986 pełnił funkcję z-cy naczelnika a od 1986 do 1990 naczelnika.

Dh Stanisław brał udział w zawodach sportowo - pożarniczych:
 • 1960r. - zawody powiatowe w Drabiniance
 • 1965r. - zawody powiatowe z Załężu
 • 1990r. - zawody międzynarodowe w Austrii
 • 1993r. - Olimpiada Pożarnicza w w Berlinie
Za wieloletnią, ofiarną pracę społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej odznaczony brązowym, srebrnym i złotym medalem "Za zasługi dla pożarnictwa".

W ostatniej drodze zmarłemu Druhowi towarzyszyli rodzina, przyjaciele, druhowie z OSP wraz z Pocztem Sztandarowym. W imieniu druhów Zmarłego pożegnał Prezes OSP - dh Józef Tobiasz.


VII POWIATOWE ZAWODY MDP WG REG. CTiF - NIECHOBRZ 7.IX.2013

   W piękną i słoneczną sobotę 7 września 2013r. na stadionie sportowym w Niechobrzu odbyły się VII Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu powiatu rzeszowskiego. Organizatorem zawodów była Komenda Miejska PSP w Rzeszowie i Zarząd Powiatowy Ochotniczych Straży Pożarnych.

   W kolumnie marszowej wszystkie drużyny przeszły na płytę stadionu. Tam delegacja trzech osób z MDP Niechobrz wciągnęła flagę na maszt. Byli to: Paweł Soroka, Izabela Lelek oraz Wiktoria Gubernat.

   Przed startem drużyn MDP zaprezentowała się nasza olimpijska drużyna (grupa A - mężczyźni), Gratulacje za zdobycie złotego medalu na Olimpiadzie Pożarniczej w Mulhouse (Francja) złożyła druhom Komenda Miejska PSP w Rzeszowie oraz Zarząd Gminy i Miasta Boguchwała. Każdy z zawodników otrzymał pamiątkową statuetkę.

   Na starcie stanęło 17 najlepszych młodzieżowych drużyn z naszego powiatu. Zawody zostały rozegrane w dwóch konkurencjach:
-ćwiczenie bojowe
-sztafeta pożarnicza 400m. z przeszkodami

W zawodach OSP Niechobrz reprezentowały dwie drużyny - dziewcząt i chłopców. A oto ich składy:

MDP Dziewczęta:
1. Aleksandra Gołąb
2. Magdalena Mik
3. Wiktoria Gubernat
4. Magdalena Motyl
5. Natalia Wróbel
6. Agata Popek
7. Daria Pieniążek
8. Izabela Lelek
9. Aleksandra Niedziałek
10. Daria Madera

MDP Chłopcy:
1. Adrian Rykała
2. Kamil Wierzbicki
3. Patryk Hachamowski
4. Paweł Uliasz
5. Krystian Warzocha
6. Patryk Hardyl
7. Paweł Soroka
8. Michał Słaby
9. Sebastian Żuczek
10. Adrian Warzocha

Klasyfikacja generalna zawodów przedstawia się następująco:

MDP Dziewczęta:
1 miejsce MDP Racławówka - 1041,22 pkt
2 miejsce MDP Hucisko - 1028,98 pkt
3 miejsce MDP Niechobrz - 1026,53 pkt
4 miejsce MDP Pogwizdów Stary - 1020,65 pkt
5 miejsce MDP Wola Cicha - 1012,59 pkt
6 miejsce MDP Głogów Małopolski - 1011,87 pkt
7 miejsce MDP Zabratówka - 967,43 pkt
8 miejsce MDP Harta - 939,55 pkt

MDP Chłopcy:
1 miejsce MDP Racławówka - 1057,31 pkt
2 miejsce MDP Pogwizdów Stary - 1041,94 pkt
3 miejsce MDP Wola Cicha - 984,89 pkt
4 miejsce MDP Harta - 977,14 pkt
5 miejsce MDP Zabratówka - 975,12 pkt
6 miejsce MDP Dynów Bartkówka - 972,93 pkt
7 miejsce MDP Wysoka Głogowska - 970,87 pkt
8 miejsce MDP Kamień - 958,10 pkt
9 miejsce MDP Niechobrz - dyskwalifikacja

Drużyna naszych chłopców choć miała dobry czas została zdyskwalifikowana, ponieważ z hydronetki podczas ćwiczenia bojowego nie polała się woda. Przed startem MDP chłopców jakaś "serdeczna osoba" wykorzystując chwilę nieuwagi zawodników wrzuciła im do hydronetki papierową kulkę, która w czasie startu zablokowała ujście wody.
MORAŁ:  ZAWODNICY! ZAWSZE PILNUJCIE SWOJEGO SPRZĘTU!MANEWRY GMINNE BOGUCHWAŁA - 12 X 2013

   Dnia 12 października 2013 roku (sobota) na terenie ZNS w Boguchwale odbyły się ćwiczenia ratownicze - manewry strażackie. Uczestniczyło w nich 11 zastępów z 9-ciu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie naszej gminy.

Realizowane zadania ratownicze przeprowadzone były w sposób praktyczny z wykorzystaniem sprzętu będącego na wyposażeniu danej jednostki.

   Działania obserwował i oceniał przedstawiciel Komendy Miejskiej PSP w Rzeszowie mł. bryg. Bogdan Jakubiec. Omawiając na zakończenie realizację działań ratowniczych stwierdził, że były wykonane w sposób poprawny z zachowaniem wszystkich w tym względzie procedur.

W manewrach brali udział następujący druhowie z naszej jednostki:
- Tomasz Żuczek
- Stanisław Kuśnierz
- Marian Wnęk
- Jerzy Jarosz
- Mateusz Słaby
- Mariusz Chmiel

INNE WYDARZENIA Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI

 • 14.07.2013 TURNIEJ GMIN
   Dnia 14 lipca 2013r. na stadionie w Niechobrzu odbyła się czwarta edycja "Turnieju Gmin". Impreza była organizowana przez LGD "Trygon - rozwój i innowacja" przy aktywnym udziale Partnera projektu współpracy LGD Dolina Sanu.
Uczestnicy imprezy mieli okazję do zapoznania się z dziedzictwem kulturowym nie tylko własnego terenu, ale również partner projektu LGD Dolina Sanu.

W trakcie imprezy odbyła się prezentacja Gmin: Boguchwała, Lubenia i Świlcza oraz Gminy Sanok i Tyrawa Wołoska. Każda z gmin zaprezentowała się w tańcach ludowych, obrzędach, kulinariach. Ponadto reprezentacje uczestniczyły w konkurencjach sportowych, strażackich i kulinarnych.
W konkursowej próbie sprawnościowej najlepszy czas uzyskała OSP Świlcza, zaś w konkursach kulinarnych wyróżnione zostały boguchwalskie nalewki i sanockie wypieki. Najwięcej emocji dostarczyły jednak zmagania sportowe. Przy ogromnym dopingu publiczności zwycięstwo odnieśli przedstawiciele Gminy Lubenia.

Imprezę odwiedziło bardzo dużo mieszkańców i osób z pobliskich okolic dlatego też strażacy z naszej jednostki poproszeni zostali o zabezpieczenie terenu wokół stadionu. Druhowie pilnowali porządku na drodze oraz kierowali pojazdy na odpowiednio przygotowane parkingi.

 • 10.08.2013 - XXII RAJD RZESZOWSKI
   W sierpniu odbył się 22 Rajd Rzeszowski. W sobotę 10 sierpnia n a drogach Niechobrza zaplanowany został odcinek specjalny tego rajdu.
Start wyścigu zorganizowany był przy Zespole Szkół w Niechobrzu. Następnie zawodnicy kierowali się w okolice Krzyża Milenijnego i dalej drogą na Czudec. Trasa prowadziła zawiłymi drogami.

Droga główna w Niechobrzu była zamknięta dla ruchu przez cały dzień, ponieważ uczestnicy rajdu przejeżdżali ten odcinek dwukrotnie z małymi przerwami.

Druhowie z naszej jednostki zabezpieczali odcinek specjalny, który prowadził przez drogi Niechobrza.

 • 19.08.2013 - KURS PIERWSZEJ POMOCY
   Dnia 19 sierpnia 2013r. w naszej remizie OSP został zorganizowany przez jednego z naszych członków dh Łukasza Kalandyka kurs pierwszej pomocy dla druhów naszej jednostki. Zajęcia prowadzili panowie z ratownictwa medycznego.

Na kursie zgromadziło się ponad 20 osób, które były zainteresowane tym tematem.
Pierwszym punktem spotkania była teoria wyłożona przez ratowników. Przedstawili oni również ciekawe prezentacje. Następnie odbyła się część praktyczna. Wszyscy obecni druhowie mogli poćwiczyć na fantomie jak udzielać pierwszej pomocy. Wszystko to działo się pod fachowym okiem ratowników.

 • 22.08.2013 - WYŚCIG ROWEROWY MTB BOGUCHWAŁA
   Dnia 22 września 2013r. Stowarzyszenie Sportowo - Turystyczne LUBCZA zorganizowało wyścig rowerowy MTB Boguchwała. Tym razem rywalizacja przeniosła się do Niechobrza. Start i meta wyścigu zlokalizowane były właśnie na terenie Gminnego Centrum Sportu w Niechobrzu.

Podobnie jak przed rokiem dorośli ścigali się na dwóch dystansach. Zorganizowanych zostało także wiele kategorii młodzieżowych oraz konkurencje dla dzieci. Łącznie do rywalizacji stanęło ponad 250 zawodników. Najmłodszy uczestnik wyścigu miał 2 lata!

W zabezpieczaniu trasy wyścigu czuwały zastępy z trzech jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z gminy Boguchwała - OSP Niechobrz, OSP Racławówka oraz OSP Mogielnica. Druhowie zadbali o bezpieczeństwo jadących uczestników wyścigu.

Skład zastępu druhów z naszej jednostki:
- Łukasz Rzucidło
- Tomasz Czech
- Mateusz Słaby
- Kamil Wróbel
- Robert Ceglarz
- Kamil Fałat
- Patryk Długosz
- Jerzy Jarosz

 • KONTROLA W JEDNOSTCE
   Jesienią została przeprowadzona w naszej jednostce kontrola gotowości bojowej. Na alarm zgłosiło się w bardzo szybkim tempie 6 strażaków.

   Na początku delegacja z PSP Rzeszów sprawdziła czas od chwili włączenia syreny do wyjazdu zastępu. Po tejże czynności zostały sprawdzone samochody oraz sprzęt pod względem technicznym. Następnie zostało przeprowadzone ćwiczenie - gaszenie pożaru domu mieszkalnego. Oczywiście była to symulacja i ćwiczenie zostało wykonane na sucho - bez wody.

   Na zakończenie delegaci z PSP sprawdzili dokumenty strażaków, którzy mogą brać udział w akcjach. Ocena jaką otrzymała jednostka podczas kontroli, to ocena DOBRA.

Druhowie, którzy brali udział w działaniach kontrolnych:
- Stanisław Kuśnierz
- Adam Kuśnierz
- Łukasz Rzucidło
- Sebastian Dziedzic
- Tomasz Żuczek
- Jerzy Jarosz

 • KURSY FUNKCYJNYCH OSP
   W 2013 roku poszczególne kursy ukończyli druhowie:

-- KURS DOWÓDCÓW
-dh Stanisław Kuśnierz
-dh Sebastian Dziedzic
-dh Łukasz Rzucidło
-dh Marian Wnęk
-dh Rafał Ziobro

-- KURS PODSTAWOWY STRAŻAKA - RATOWNIKA
-dh Piotr Żuczek

 • ŚLUBY NASZYCH STRAŻAKÓW
   Święty związek małżeński w roku 2013 zawarł dh Kamil Bury. Życzymy mu wszystkiego co najlepsze na nowej drodze życia!!!


SPIS DZIAŁAŃ RATOWNICZO - GAŚNICZYCH

1.     22-01-2013 Niechobrz - powolne drzewa 

2.     03-02-2013 Niechobrz - pożar budynku gospodarczego  

3.     27-02-2013 Zgłobień - pożar sadzy w kominie i poddasza  

4.     07-03-2013 Racławówka - pożar traw  

5.     28-03-2013 Niechobrz - pożar sadzy w kominie  

6.     15-04-2013 Racławówka - pożar traw  

7.     18-04-2013 Mogielnica - pożar traw  

8.     20-04-2013 Racławówka - pożar traw  

9.     30-05-2013 Niechobrz - powalone drzewa po wichurze, wycinka  

10.  04-06-2013 Kielanówka - pożar traw  

11.  15-06-2013 Niechobrz - wypadek samochodowy  

12.  01-07-2013 Wola Zgłobieńska - Pożar budynku mieszkalnego (spłonęły dwie soby)  

13.  15-07-2013 Niechobrz  - wypadek samochodowy  

14.  18-07-2013 Kielanówka - rozlany olej  

15.  24-07-2013 Niechobrz - plama oleju  

16.  01-08-2013 Racławówka - pożar budynku gospodarczego  

17.  06-08-2013 Niechobrz - pożar suchej trawy  

18.  08-08-2013 Racławówka - pożar traw  

19.  08-08-2013 Boguchwała - pożar budynku gospodarczego  

20.  13-08-2013 Niechobrz - zerwany dach po wichurze  

21.  13-08-2013 Niechobrz - powalone drzewa  

22.  13-08-2013 Kielanówka - zerwany dach  

23.  19-08-2013 Niechobrz - pożar traw  

24.  26-08-2013 Niechobrz - pożar budynku gospodarczego  

25.  30-08-2013 Niechobrz - pożar traw  

26.  04-09-2013 Nosówka - wypadek, zderzenie trzech samochodów  

27.  09-09-2013 Zgłobień - pożar traw  

28.  20-09-2013 Niechobrz - pożar sterty słomy  

29.  27-09-2013 Mogielnica "Kobakówka" - pożar budynku gospodarczego  

30.  04-10-2013 Niechobrz - pożar traw  

31.  12-10-2013 Boguchwała - manewry gminne  

32.  14-10-2013 Zgłobień - pożar budynku gospodarczego  

33.  18-10-2013 Racławówka - wypadek samochodu osobowego  

34.  18-11-2013 Zgłobień - pożar garażu  

35.  06-12-2013 Niechobrz - powalone drzewa  

36.