Samochody:
  • VOLVO FL 4XR3

Podwozie:
Volvo typ FL 4XR3
Moc: 295 KM (217 kW)
Napęd:4×2 resory, blokada mechanizmów różnicowych
DMC: 13 ton
Kabina: zespolona 6-osobowa w układzie miejsc 1+1+4

Zbiorniki środków gaśniczych:
- zbiornik wody o pojemności 2500 l (kompozytowy)
- zbiornik środka o pojemności 250 l (kompozytowy)
- automatyczny zawór napełniania hydrantowego

Układ wodno-pianowy:
- autopompa dwuzakresowa typ A 16/8 – 4/40
- wydajność 2500 l/min przy ciśnieniu 8 bar
- wydajność 460 l/min przy ciśnieniu 40 bar
- dozownik środka pianotwórczego (3% i 6%)
- szybkie natarcie, zwijanie elektryczne i ręczne o dł. 60 m z prądownicą
wysokociśnieniową
- działko wodno-pianowe typ DWP 8/16
- układ utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia

Wyposażenie standardowe:
- generator sygnałów dźwiękowych BOS200 200 W
- maszt oświetleniowy z głowicą – 2×1000 W
- sprzęt łączności radiowej (Motorola GM 360)
- niezależne ogrzewanie kabiny i przedziału autopompy WEBASTO
- klimatyzacja kabiny
- fala świetlna
- kamera cofania


  • Ford Transit GLM