W latach 1925 - 1926 dzięki staraniom Jana Chmiela, ówczesnego naczelnika gminy , zakupiona na potrzeby straży ręczną sikawkę. Koszty tego zakupu pokryto z funduszów gminy. W 1944 roku Komenda Powiatowa Straży Pożarnych w Rzeszowie przekazała strażakom z Niechobrza Dolnego małą pompę strażacką z silnikiem benzynowym. W grudniu 1951 roku jednostka zakupiła trąbkę alarmową , ale ta w praktyce okazała się niewystarczająca.Z tego powodu w marcu 1954 , Zarząd OSP zakupił ręczną syrenę alarmową .

Na początku lat 50 - tych, Józef Rusinek - wójt gminy Racławówka, przekazał strażakom motopompę marki Silesia M - 800. W dowód wdzięczności, strażacy nadali tej motopompie imię fundatora - Józef. Sprzęt ten wymagał fachowej obsługi, dlatego Zarząd OSP wysłał Andrzeja Nalepę na kurs przygotowawczy do Jarosławia. Niebawem jedna z rzeszowskich firm wodociągowych zaproponowała strażakom współpracę. Strażacy odmulali kable telefoniczne biegnące pod dnem Wisłoka. Z wynajmu motopompy straż czerpała wymierne korzyści. To właśnie z tego źródła znalazły się środki na rozbudowę skrzydeł istniejącego już budynku remizy strażackiej. W 1956 roku Zarząd OSP zakupił na potrzeby swej jednostki motopompę M - 400. Środki na zakup tego sprzętu pochodziły w całości ze środków własnych.

W 1957 roku Komenda Powiatowa Straży Pożarnych w Rzeszowie przekazała na potrzeby tej jednostki samochód Star 20. Samochód ten wymagał remontu kapitalnego, którego podjął się i wykonał Edward Świeca, mechanik samochodowy z Nosówki.. Po remoncie samochód ten służył do przewozu sprzętu pożarniczego i załogi zarówno na ćwiczenia , zawody pożarnicze, jak i w czasie akcji ratowniczych. W 1983 OSP w Niechobrzu Dolnym otrzymała od Komendy Rejonowej Straży Pożarnych w Rzeszowie samochód pożarniczy Star 244 GBA 2, 5 / 16. Do tego czasu, samochód ten był na wyposażeniu jednostki OSP w Głogowie Młp. Samochód ten zastąpił stary , służący jednostce od 1976 roku, który przekazano jednostce OSP w Nosówce.

Na początku lat 90- tych wyposażenie jednostki było następujące:
- samochód pożarniczy Star 244 GBA 2, 5 / 16 ;
- samochód pożarniczy Star 660 GBM 2/ 8 oddany w 1992 roku do jednostki OSP w Woli Zgłobieńskiej. W zamian, Urząd Gminy w Boguchwale zakupił dla jednostki typowy samochód pożarniczy marki Żuk LGM - 800;
- cztery motopompy pożarnicze PO - 5m z których jedna przeznaczona jest wyłącznie na zawody pożarnicze
- umundurowanie ochronne typu moro;
- pompa szlamowa;
- piła spalinowa do cięcia drewna.