ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE - 8.02.2014

   Walne zebranie sprawozdawcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Niechobrzu za rok 2013 odbyło się 8 lutego 2014 roku o godz 17 w budynku Domu Strażaka.
Zebranie otworzył Prezes jednostki dh Józef Tobiasz, który przywitał serdecznie wszystkich przybyłych członków Ochotniczej Straży Pożarnej oraz zaproszonych gości
 • mł. bryg. Kazimierz Witek
 • v-ce Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP w Rzeszowie - Stanisław Rałowski
 • st. bryg. w st. spocz. - Władysław Pelczar
 • mł. kpt. - Łukasz Kalandyk
 • zast. burmistrza - Piotr Klimczak
 • Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP - Kazimierz Siorek
 • radna wsi Niechobrz - Zofia Czech
 • radny wsi Niechobrz - Krzysztof Jarosz
 • sołtys wsi Niechobrz - Marian Kawa

   Przewodniczącym zebrania został wybrany dh Mariusz Gajdek, który prowadził obrady wg planu zatwierdzonego przez zebranie.
Sekretarzem zebrania został dh Sebastian Dziedzic.

Wybrano Komisję Mandatową, w której skład weszli:
- dh Marian Wnęk
- dh Stanisław Szczepek
- dh Stanisław Kuśnierz

Powołano również Komisję Uchwał i Wniosków, do której wybrano następujących druhów:
- dh Łukasz Rzucidło
- dh Rafał Ziobro
- dh Tomasz Żuczek

   Do szeregów naszej jednostki przyjęto nowych druhów:

- Paweł Migut
- Patryk Długosz
- Robert Ceglarz
- Jarosław Cynar

Legitymacje członkowskie Ochotniczej Straży Pożarnej nowo przyjętym druhom wręczali Prezes - dh Józef Tobiasz oraz Naczelnik - dh Wiesław Bieniek.

   Sprawozdanie Zarządu z działalności statutowej jednostki OSP oraz finansów za rok 2013 przedstawił zebranym Prezes dh Józef Tobiasz.
Złożył on serdeczne podziękowania wszystkim druhom za zaangażowanie w działalność sportową oraz gospodarczą.

   Sprawozdanie z działalności operacyjno - bojowej przedstawil Naczelnik OSP - dh Wiesław Bieniek. Wygłosił on zebranym o ilości wyjazdów do akcji ratowniczo - gaśniczych i krótko opisał najważniejsze z nich, m.in. wspomniał o tragicznym pożarze na Woli Zgłobieńskiej, gdzie spłonęły 2 osoby.
Naczelnik  złożył szczególne podziękowania i wyróżnienie za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych dh Stanisławowi Kuśnierz oraz dh Łukaszowi Rzucidło. Na 37 wyjazdów do akcji dh Stanisław był 30 razy, zaś dh Łukasz 26 razy.

   Walne zebranie przyjęło sprawozdanie z działalności jednostki za rok 2013 oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i udzieliło Zarządowi absolutorium.
Przyjęto plan działania na rok 2014.

W dalszej części zebrania przystąpiono do dyskusji - wolne wnioski.

   Kończąc zebranie Prezes OSP dh J. Tobiasz podziękował zaproszonym gościom oraz członkom za przybycie oraz za miłe słowa skierowane pod adresem naszej jednostki. Następnie zaprosił zebranych na ciepłą kolację przygotowaną przez żony naszych strażaków.


WIELKANOC 2014

   Druhowie naszej jednostki co roku pełnią honorową wartę przy Bożym Grobie. Tak również było i w tym roku.

   Ponad 25 strażaków ochotników oraz rozprowadzający brało czynny udział w nabożeństwach Wielkiego Tygodnia począwszy od wielkopiątkowej Drogi Krzyżowej a kończąc niedzielną uroczystą mszą rezurekcyjną.

   Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej towarzyszyli również księżom w miejscach, gdzie odbywało się święcenie pokarmów. Tam otrzymali od mieszkańców święconkę, którą spożywali w przerwach między wartami.


DZIEŃ STRAŻAKA - 3.05.2014

   Coroczne obchody Dnia Strażaka w naszej jednostce odbyły się dnia 3 maja 2014r.
Jak w ubiegłych latach na placu przed budynkiem remizy OSP o godz. 8:30 zebrały się druhny i druhowie aby w kolumnie na czele z Pocztem Sztandarowym przemaszerować do miejscowego kościoła na mszę św. odprawioną w intencji strażaków naszej jednostki.

   Po uroczystej mszy św. nastąpił powrót do budynku remizy na krótkie spotkanie i poczęstunek, gdzie Prezes jednostki dh Józef Tobiasz złożył członkom OSP życzenia z okazji Dnia Strażaka.

   W tym dniu do szeregów naszej jednostki przyjęto nowego druha - Jerzego Mazura.
Należy też wspomnieć, że pod koniec lutego 2014r. nowym członkiem OSP Niechobrz został dh Maciej Świst.


JARMARK FOLKLORYSTYCZNY - 26.07.2014

   Dnia 26 lipca 2014r. na miejscowym stadionie odbył się kolejny jarmark folklorystyczny.
Organizatorem jarmarku był Lokalny Ośrodek Kultury w Niechobrzu.

   Nasi druhowie (12 druhów) również włączyli się w przygotowanie tej imprezy oraz zabezpieczenie i obsługę festynu. M.in. montowali oraz demontowali podłogę.
Odpowiedzialny z ramienia straży za organizację był dh Adam Kuśnierz.
I ZAWODY SPORTOWO - POŻARNICZE WG REG. CTiF O PUCHAR WÓJTA GMINY MILANÓW - 27.07.2014

   W niedzielę 27 lipca 2014 roku na stadionie w Milanowie spotkało się 6 drużyn: OSP Niechobrz, OSP Drohiczyn, OSP Stara Wieś, PSP Siedlce, PSP Parczew oraz OSP Milanów.
   O godz. 10:00 Wójt Gminy Milanów Paweł Krępski otworzył zawody i rozpoczęła się rywalizacja. Jednostki walczyły w dwóch konkurencjach: sztafecie pożarniczej oraz ćwiczeniu bojowym. Sędzią głównym zawodów wybrany został dh Tadeusz Bujno - Prezes OSP Drohiczyn, a wspierali go dh Zbigniew Jaszczuk z Milanowa i Marek Łupiński z Siedlec. Na poszczególnych zmianach sztafety sędziowali przedstawiciele każdej z drużyn.

   Po pierwszej turze sztafety pożarniczej widać było, że rywalizacja jest na wysokim poziomie. Szczególnie emocjonujące były dwa ostatnie odcinki sztafety - ściana i rura. Nikt nie chciał popełnić błędu. Zawodnicy walczyli z całych sił. Wszystkie czasy były zbliżone do siebie. W ćwiczeniu bojowym rzecz się miała podobnie ale żadna drużyna nie ustrzegła się błędów i punktów karnych. Sytuacja napawała optymizmem przed drugą serią startów..
   I tak zgodnie z oczekiwaniami, druga tura startów to jeszcze lepsze wyniki każdej jednostki. W sztafecie czasy uzyskiwane przez poszczególne drużyny były minimalnie lepsze bądź zbliżone do poprzedniego. W ćwiczeniu bojowym wszyscy pokazali, że wyciągnęli wnioski z poprzedniego startu.

Klasyfikacja końcowa zawodów przedstawia się następująco:
I miejsce - PSP Siedlce  - 398,32 pkt
II miejsce - OSP Stara Wieś  - 395,60 pkt
III miejsce - OSP Niechobrz  - 391,43 pkt
IV miejsce - OSP Drohiczyn  - 384,44 pkt
V miejsce - PSP Parczew  - 372,49 pkt
VI miejsce - OSP Milanów  - 371,50 pkt

Najlepsza sztafeta zawodów : OSP Niechobrz z wynikiem 57,78
Najlepsze ćwiczenie bojowe: PSP Siedlce z wynikiem 40,93

   Po zakończeniu zawodów o godz. 15:00 rozpoczęła się impreza. Na scenie pojawiła się orkiestra dęta OSP Milanów oraz kapela ludowa Czeremcha.
O godz. 16:00 rozpoczęły się przygotowania do smażenia wielkiego placka ziemniaczanego. Rozegrany został konkurs na najlepszy placek ziemniaczany. Oczywiście nasi druhowie również brali udział w tych zawodach a jury oceniło ich kunszt kulinarny bardzo wysoko.


ZMIANA NACZELNIKA OSP NIECHOBRZ

   Z dniem 31 lipca 2014 roku swoją kadencję Naczelnika Ochotniczej Straży pożarnej w Niechobrzu zakończył dh Wiesław Bieniek. Dziękujemy druhowi za wzorowo sprawowane obowiązki.

   Nowym Naczelnikiem naszej jednostki od dnia 1 sierpnia 2014r. został dh Mariusz Gajdek, a jego zastępcą został dh Tomasz Żuczek. Gratulujemy druhom objętych funkcji.


GMINNE ZAWODY SPORTOWO - POŻARNICZE W MOGIELNICY 21.09.2014

   W niedzielę 21 września 2014 roku na stadionie w Mogielnicy odbyły się uroczystości związane z otwarciem budynku wielofunkcyjnego. W ramach imprezy odbyły się Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze.

   Pomimo nie najlepszej pogody na starcie zawodów stawiły się prawie wszystkie jednostki. Otwarcia dokonał prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Boguchwale - dh Kazimierz Siorek. Komisja sędziowska pod przewodnictwem bryg. Witolda Wiercioch rozpoczęła zmagania drużyn od biegów sztafetowych.

   Na początek wystartowały Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze dziewcząt z Niechobrza i Racławówki oraz chłopców z Racławówki. Młodzież rywalizowała według międzynarodowego systemu CTiF.
Następnie w biegach sztafetowych swoje umiejętności zaprezentowali mężczyźni oraz kobieca drużyna z Racławówki. Drużyny rywalizowały wg systemu krajowego, popularnie nazywanego "na mokro".

   Po sztafetach przyszedł czas najbardziej widowiskowe konkurencje czyli zmagania drużyn w ćwiczeniach bojowych. W grupie dziewcząt MDP zawody wygrała drużyna z Racławówki przed naszą drużyną z Niechobrza. Chłopcy z MDP Racławówka, podobnie jak drużyna kobieca z tej samej jednostki jako jedyne drużyny w swoich kategoriach wygrały swoje grupy.

A tak przedstawia się klasyfikacja końcowa w grupie A mężczyzn:
I miejsce - OSP Niechobrz
II miejsce - OSP Racławówka
III miejsce - OSP Zarzecze
IV miejsce - OSP Nosówka
V miejsce - OSP Wola Zgłobieńska
VI miejsce - OSP Zgłobień
VII miejsce - OSP Boguchwała
VIII miejsce - OSP Mogielnica

Skład naszych drużyn przedstawiał się następująco:

MDP Dziewczęta:
1. Magdalena Motyl
2. Roksana Żuczek
3. Roksana Mazur
4. Weronika Augustyn
5. Olga Augustyn
6. Agata Popek
7. Daria Pieniążek
8. Izabela Lelek
9. Karolina Zuba
10. Angelika Pitas

Mężczyźni GRUPA A:
1. Tomasz Czech
2. Marian Wnęk
3. Piotr Soroka
4. Damian Wróbel
5. Jacek Pelczar
6. Michał Chmiel
7. Dominik Świeca
8. Grzegorz Rzucidło
9. Mateusz Słaby


KOMORA DYMOWA W NISKU - 11.10.2014

   W dniu 11.10.2014 grupa 19 strażaków z OSP Niechobrz brała udział w szkoleniu w komorze dymowej w Nisku.

    Celem szkolenia w komorze dymowej jest przygotowanie oraz sprawdzenie strażaków PSP i OSP w zakresie prowadzenia działań ratowniczych przy występowaniu dużych obciążeń psychofizycznych (brak widoczności, zadymienie, zaciemnienie, wysoka temperatura, ograniczona przestrzeń, silny hałas) w sprzęcie ochrony dróg oddechowych.

    Ćwiczenie polegało na przejściu trasy na orientację, podczas którego należało zrealizować następujące zadania:
-przejście przez zbiornik,
-pokonywanie różnicy poziomów
-otwieranie przegród pionowych
-przechodzenie przez otwory
-przejście przez odcinek rurowy
-poruszanie się w pomieszczeniach o różnych wysokościach

    Wszyscy uczestnicy bezproblemowo poradzili sobie z przejściem przez komorę. Był to ciekawy sprawdzian dla naszych ratowników.

Uczestnicy szkolenia:
1. Tomasz Żuczek
2. Przemysław Czudec
3. Maciej Świst
4. Stanisław Kuśnierz
5. Sebastian Dziedzic
6. Michał Chmiel
7. Artur Ciebiera
8. Rafał Ziobro
9. Mariusz Gajdek
10. Mariusz Chmiel
11. Mateusz Słaby
12. Łukasz Kawa
13. Piotr Żuczek
14. Łukasz Rzucidło
15. Grzegorz Rzucidło
16. Paweł Piwowar
17. Marian Wnęk
18. Dominik Świeca
19. Józef Tobiasz


KONTROLA W JEDNOSTCE - 21.11.2014

   W dniu 21.11.2014 miała miejsce kontrola gotowości bojowej w naszej jednostce. Na alarm szybko zgłosiło się 6 druhów. Na początku zmierzono czas od zaalarmowania do wyjazdu sekcji. Następnie przystąpiliśmy do sprawdzania dokumentów pojazdów, sprzętu ratowniczego i łączności. Na koniec przeprowadzono ćwiczenie kontrolne, które polegało na ewakuacji nieprzytomnej osoby z mocno zadymionego pomieszczenia.

Ocena: BARDZO DOBRA

Skład sekcji GBA:
- Dziedzic Sebastian
- Zduń Franciszek
- Kuśnierz Stanisław
- Świst Maciej
- Tobiasz Józef
- Słaby Mateusz


INNE WYDARZENIA Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI OSP


 • 7.08.2014 - XXIII RAJD RZESZOWSKI
   Po raz trzeci drogami Niechobrza przebiegał odcinek Rajdu Rzeszowskiego. Nasi druhowie pomagali w zabezpieczeniu tej trasy. Byli to:

1. Józef Tobiasz
2. Tomasz Żuczek
3. Maciej Świst
4. Stanisław Kuśnierz
5. Łukasz Rzucidło
6. Wojciech Śliż
7. Piotr Żuczek
8. Franciszek Zduń
9. Piotr Soroka
10. Mariusz Gajdek
11. Jan Śliż
12. Adam Kuśnierz

 • 14.09.2014 - WYŚCIG ROWEROWY MTB BOGUCHWAŁA
   Dnia 14 września 2014 roku po raz kolejny Stowarzyszenie Sportowo - Turystyczne LUBCZA zorganizowała wyścig rowerowy MTB Boguchwała.
   Zawodnicy rywalizowali na terenie Gminy Boguchwała a start i meta znajdowały się na terenie Gminnego Centrum Sportu w Niechobrzu.

   Dorośli ścigali się na dwóch dystansach. Były również trasy dla młodzieży oraz dzieci. Łącznie w wyścigu wzięło udział 290 uczestników z całego Podkarpacia, co jest rekordem w czteroletniej historii MTB Boguchwała.

   W zabezpieczeniu trasy wyścigu brali udział druhowie z naszej jednostki. Dbali oni o bezpieczeństwo jadących zawodników. Byli to:

- dh Stanisław Kuśnierz
- dh Maciej Świst
- dh Piotr Żuczek
- dh Franciszek Zduń
- dh Jerzy Jarosz

 • MYCIE DRÓŻEK ORAZ WYCINKA DRZEW PRZY KOŚCIELE W NIECHOBRZU
   Przez trzy wrześniowe popołudnia druhowie naszej jednostki myli dróżki w parku Matki Bożej przy miejscowym kościele.
Byli to:
- dh Franciszek Zduń
- dh Adam Kuśnierz
- dh Tomasz Żuczek
- dh Piotr Żuczek
- dh Łukasz Rzucidło
- dh Sebastian Dziedzic
- dh Józef Tobiasz
- dh Mariusz Gajdek

   We wrześniu również nasi druhowie przez dwa dni prowadzili wycinkę drzew przy moście obok kościoła.

 • KURSY I SZKOLENIA
   Kursy i szkolenia ukończone przez naszych druhów w 2014 roku.

KURS PODSTAWOWY RATOWNIKÓW OSP
- dh Piotr Żuczek

KURS KIEROWCÓW - KONSERWATORÓW SPRZĘTU RATOWNICZEGO OSP
- dh Łukasz Rzucidło
- dh Piotr Żuczek


KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY
- dh Maciej Świst
- dh Stanisław Kuśnierz


 • ŚLUBY NASZYCH STRAŻAKÓW
   W Święty Związek Małżeński w roku 2014 wstąpil dh Konrad Hudzicki.
W imieniu członków jednostki OSP Niechobrz życzymy mu wszystkiego co najlepsze na Nowej Drodze życia!!!


SPIS DZIAŁAŃ RATOWNICZO - GAŚNICZYCH

1. 26.01.2014  Racławówka - pożar traw
2. 13.03.2014  Racławówka - pożar traw
3. 14.03.2014  Zgłobień - pożar traw
4. 22.03.2014  Wola Zgłobieńska - pożar traw
5. 26.03.2014  Mogielnica - pożar traw
6. 16.05.2014  Niechobrz - wycinka drzew
7. 16.05.2014  Kielanówka - pompowanie wody po oberwaniu chmury
8. 16.05.2014  Nosówka - pożar traw
9. 17.05.2014  Boguchwała - pożar altanki
10. 19.05.2014  Gorzyce - wyjazd do umacniania wałów przeciwpowodziowych
11. 14.07.2014  Niechobrz - pompowanie studni
12. 17.07.2014  Nosówka - zalany dom
13. 17.07.2014  Nosówka - zalany garaż
14. 17.07.2014  Nosówka - zalana piwnica
15. 17.07.2014  Nosówka - zalany dom
16. 30.07.2014  Niechobrz - pompowanie zanieczyszczonej studni
17. 30.07.2014  Zgłobień - pożar zboża
18. 05.08.2014  Wola Zgłobieńska - pożar ścierni
19. 14.08.2014  Boguchwała - zerwany dach
20. 14.08.2014  Boguchwała - zerwany dach
21. 18.08.2014  Niechobrz - pożar ścierni
22. 19.08.2014  Niechobrz - powalone drzewo
23. 26.08.2014  Niechobrz - powalone drzewo
24. 30.08.2014  Niechobrz - pożar szopy
25. 02.09.2014  Nosówka - pożar budynku gospodarczego
26. 02.09.2014  Niechobrz - wycinka drzew nad drogą do kościoła
27. 30.08.2014  Niechobrz - zanieczyszczona studnia
28. 03.10.2014  Wola Zgłobieńska - fałszywy alarm
29. 28.10.2014  Niechobrz - pożar
30. 03.11.2014  Niechobrz - wypadek drogowy
31. 04.11.2014  Nosówka - pożar trawy
32. 10.11.2014  Niechobrz - pompowanie studni
33. 15.11.2014  Niechobrz - pomoc w dotarciu do chorego (wyważanie drzwi)
34. 24.11.2014  Niechobrz - wycinka drzew
35. 29.11.2014  Zgłobień - pożar sadzy w kominie
36. 05.12.2014  Niechobrz - wypadek drogowy
37. 12.12.2014  Wola Zgłobieńska - wypadek drogowy
38. 13.12.2014  Racławówka - pożar traw
39. 17.12.2014  Boguchwała - pompowanie studni