Adres korespondencyjny:


Ochotnicza Straż Pożarna w Niechobrzu
36-047 Niechobrz 924
woj. podkarpackie
tel. (17) 87-18-120


e-mail: ospniechobrz@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/ospniechobrz