Miejscowość położona 15 km na południowy-zachód od Rzeszowa, wchodząca w skład gminy Boguchwała. Została założona w II połowie XIV wieku. Pierwsza wzmianka o Niechobrzu pochodzi z 1373 roku przy okazji założenia wsi Lutoryż.

Nie udało się dokładnie ustalić pierwszych właścicieli wsi. Wiadomo, że w XV wieku Niechobrz należał do Spytka z Tarnowa, a potem do jego następców. Od połowy XVI wieku Niechobrz wchodził w skład dóbr Mikołaja Spytka Ligęzy, na przełomi VII/XVIII wieku do Lubomirskich, a wiek później do Skrzyńskich. Około 1903 roku folwark w Niechobrzu przejęło Towarzystwo Kredytowe w Krakowie.

Na przełomie XIV/XV wieku Niechobrz był znany jako miejsce, gdzie wydobywano wapieć mioceński, szczególnie poszukiwany przez artystów pracujących na potrzeby rzeźbiarskiej sztuki sakralnej. W pierwszej połowie XV wieku byli w Niechobrzu płóciennicy pracującym na rzecz odbiorców w Rzeszowie. Na początku XVI wieku wieś z dwoma karczmami, młynem i kilkoma sadzawkami należała do parafii w Zabierzowie. Na przełomie XVIII/XIX wieku klucz niechobrzski był sprawnie administrowany i przynosił Lubomirskim stałe i na ogół duże zyski. W końcu XIX wieku powstał w Niechobrzu Bank Spółdzielczy, który udzielał umiarkowanego kredytu rolnikom.

W okresie międzywojennym w Niechobrzu mieszkało 2902 osoby, a w 1931 - 2932 (w zdecydowanej większości chrześcijanie). Obecnie miejscowość tą zamieszkuje 2630 osób (dane z lipca 2003r.).

W 1890 roku została założona szkoła jednoklasowa im. Władysława Jagiełły. Około 1904 roku młodzież szkolna założyła teatr włościański, który do 1908 roku wystawiał swoje spektakle w miejscowej szkole.

W 1907 roku zostało założone kółko rolnicze.

Przy pomocy Towarzystwa Szkoły Ludowej w Rzeszowie w 1908 roku powstało w Niechobrzu Towarzystwo Szkoły Ludowej z biblioteką liczącą 201 woluminów i ok. 100 czytelników. Dla mieszkańców wsi organizowane były pogadanki i prelekcje o charakterze patriotyczno-narodowym.

W 1925 roku powstała Ochotnicza Straż Pożarna, znana w okolicy z wielkiego zaangażowania w życie społeczne regionu i wsi.

Na przełomie lat 40/50-tych Niechobrz stał się obiektem zainteresowania archeologów i innych badaczy przeszłości, m.in. Stanisław Kadyi ogłosił w fachowej prasie swe znaleziska z Niechobrza, np. skamieniałe żuchwy niedźwiedzia mioceńskiego, a także pokłady wapienne świadczące o tym, ze na tym terenie dawniej występowało morze.

W środowisku łowieckim znane jest Koło Łowieckie "Rogacz", powstałe w 1972 roku.

Jednak najwięcej ludzi odwiedza Niechobrz za sprawą Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Parafia Niechobrz należąca niegdyś do sąsiedniej parafii Zgłębień została z niej wydzielona w 1948 r. Znajduje się w niej łaskami słynący obraz MBNP namalowany w 1948r. Sanktuarium zostało wybudowane w latach 1969-1971, zaś 13 września 1987 roku dokonano koronacji obrazu Matko Bożej złotymi koronami poświęconym przez Ojca Świętego Jana Pawła II. Pielgrzymi przybywający do Niechobrza mogą odpocząć w przepięknym parku Matki Bożej, w którym znajdują się dróżki różańcowe, a także odbyć rekolekcje w domu rekolekcyjnym.