MIęDZYNARODOWE ZAWODY STRAżY POżARNYCH WG REGULAMINU CTIF - 2006

W dniach 26-27 maja 2006r. odbyły się II Międzynarodowe Zawody Straży Pożarnych wg regulaminu CTIF w Engertsham. W zawodach tych uczestniczyło 140 drużyn z dziesięciu państw Europy, w tym dziesięć drużyn z Polski. Naszą OSP reprezentowało dwie drużyny.

  Klasa "A" - skład drużyny:
 • Pociask Kamil
 • Wnęk Marian
 • Rzucidło Grzegorz
 • Dziedzic Sebastian
 • Pelczar Wojciech
 • Hardyl Grzegorz
 • Świetlik Arkadiusz
 • Kawa Łukasz
 • Pelczar Jacek
  Klasa "B" ( z dodatkowym naliczaniem punktów za wiek):
 • Kuśnierz Adam
 • Wolak Stanisław
 • Tobiasz Józef
 • Śliż Jan
 • Piwowar Paweł
 • Szczepek Stanisław
 • Gajdek Mariusz
 • Rykała Henryk
 • Lasota Wiesław

Nasi dzielni strażacy wywalczyli na tym turnieju V miejsce w klasie "A", a ich starsi koledzy srebro i brąz.
Należy podkreślić, że koszty wyjazdu do Niemiec zostały pokryte przez Urząd Gminy w Boguchwale i Państwową Straż Pożarną.
Wszyscy uczestnicy serdecznie dziękują w/wym. instytucjom.