VII KRAJOWE ZAWODY POżARNICZO-SPORTOWE MDP - 2006

 XIII miejsce dziewcząt i V miejsce chłopców na zawodach krajowych to wyniki, które uzyskały nasze drużyny. W dniu 30 września w Słubicach odbyły się Krajowe Zawody Sportowo-Pożarnicze MDP w/g regulaminu CTIF. Zawody były równocześnie kwalifikacją na wyjazd na olimpiadę pożarniczą w 2007 roku do Szwecji. Woj.Podkarpackie reprezentowała między innymi MDP z Brzyska (III miejsce) i MDP Wola Cicha (VII miejsce)