ZAWODY WOJEWóDZKIE WG REG. CTIF - 2008
21 czerwca w naszej miejscowości na miejscowym stadionie odbyły się Wojewódzkie Zawody Sportowo – Pożarnicze wg Reg. CTIF. W zawodach tych startowały drużyny z pięciu powiatów. Powiat rzeszowski reprezentowały drużyny z naszej jednostki (OSP Niechobrz Dolny w kl. A i B).
                                                        
Skład drużyny kl. A Skład drużyny kl. B
   
1. Zbigniew Cynar 1. Józef Tobiasz
2. Marek Krypel   
2. Stanisław Wolak
3. Mariusz Lelek
3. Grzegorz Hardyl
4. Michał Chmiel 
4. Jan Śliż
5. Marian Wnęk
5. Paweł Piwowar
6. Damian Wróbel
6. Stanisław Szczepek
7. Grzegorz Dryja 
7. Mariusz Gajdek
8. Kamil Pociask 8. Henryk Rykała
9. Dariusz Wnęk 
9. Wiesław Lasota
10. Konrad Hudzicki  
10. Adam Kuśnierz

     Zawody odbywały się na bardzo dobrze przygotowanym obiekcie sportowym przy słonecznej pogodzie i miejscowych kibicach.

     Pierwsze miejsca w poszczególnych klasach zajęły drużyny:
Klasa A – OSP Niechobrz Dolny
Klasa B – OSP Niechobrz Dolny
Klasa C – OSP Sarzyna (kobiety)

     Po ogłoszeniu wyników nastąpiło wręczenie medali, pucharów i dyplomów, które wręczali:
• Jan Pac – Wiceprezes Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Rzeszowie
• bryg. Roman Petrykowski – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP w Rzeszowie
• Mieczysław Kot – Dyrektor Biura Oddziału Wojewódzkiego

Gośćmi zawodów byli:
• Wiesław Dronka – Burmistrz Miasta i Gminy Boguchwała
• Adam Kalandyk – z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Boguchwała
• Komendanci Miejskich i Powiatowych Państwowych Straży Pożarnych z Rzeszowa, Przemyśla, Leżajska, Jarosławia i Sanoka
• Prezesi Oddziałów Powiatowych ZOSP RP, Gminni oraz Prezesi jednostek drużyn starujących

     Drużyny, które zajęły pierwsze miejsce w poszczególnych klasach będą reprezentować województwo podkarpackie na zawodach krajowych w Lądku. Odbędą się one w sierpniu br.
     Po zakończonych zawodach wszyscy zawodnicy, organizatorzy tych zawodów i goście udali się do Domu strażaka w Niechobrzu na wspólny obiad.