MIęDZYNARODOWA OLIMPIADA POżARNICZA - VARAżDIN (CHORWACJA) - 2005

W miejscowości Varażdin w Chorwacji w dniach 17 – 24 lipca odbyły się XIII Międzynarodowe Zawody Pożarnicze CTIF i XV Międzynarodowe Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. W zawodach CTIF uczestniczyło ponad 3 tys. strażaków z 30-stu krajów europejskich oraz gościnnie reprezentacja z Korei Pd.

Polska delegacja liczyła 200 osób, w tym 160 zawodników. Pozostali to kierownictwo, opiekunowie oraz sędziowie. Wśród nich członek naszej jednostki, a zarazem pracownik Komendy Miejskiej PSP w Rzeszowie asp. sztab. Stanisław Rałowski.

Polskie pożarnictwo reprezentowane było przez 4 drużyny PSP, 2 MDP, 2 KDP i 8 drużyn męskich OSP.

Naszą jednostkę reprezentowały 2 drużyny: jedna w grupie A i jedna w grupie B (z zaliczeniem punktów za wiek).

GRUPA A:
Marek Chmiel – dowódca
Grzegorz Dryja
Grzegorz Rzucidło
Sebastian Janowski
Sebastian Dziedzic
Łukasz Kawa
Arkadiusz Świetlik
Kamil Pociask
Wojciech Pelczar
Jacek Pelczar

GRUPA B:
Józef Rałowski – dowódca
Jan Śliż
Stanisław Szczepek
Józef Tobiasz
Paweł Piwowar
Henryk Rykała
Adam Kuśnierz
Mariusz Gajdek
Jacek Kalandyk
Wiesław Lasota

W dniach 22 – 23 lipca rozgrywano konkurencje pożarnicze w zawodach tradycyjnych (ćwiczenie bojowe na sucho i bieg z przeszkodami). W zawodach CTIF (inaczej niż na innych zawodach) przyznawanych jest po kilkanaście medali złotych, srebrnych i brązowych. Ich liczba zależy od liczby startujących drużyn. Obie drużyny z naszej jednostki zdobyły srebrne medale.

Zawody główne poprzedzone były treningami, które odbyły się na stadionie Sloboda oraz na stadionie miejskim. Podczas treningów sędziowie wychwytywali błędy regulaminowe i udzielali wskazówek jak ich uniknąć w czasie zawodów.

23 lipca nastąpiło oficjalne zakończenie zawodów, wręczenie medali i wygaszenie znicza olimpijskiego. W tym dniu (sobota) na placu przed szkołą, w której mieszkała reprezentacja Polski kapelan ks. kpt. Andrzej Biernat z Parczewa odprawił mszę świętą.

W niedzielę rano (24 lipca) reprezentacja Polski wsiadła w autokary i wyruszyła w drogę powrotną do kraju żegnając gościnną Chorwację.